Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS)

DBS

Doğrudan Borçlandırma Sistemi Nedir?

Doğrudan Borçlandırma Sistemi, yaygın bayi ağı bulunan firmaların bayilerine gerçekleştireceği ürün satışlarına yönelik fatura tahsilatlarının otomatik gerçekleşmesini sağlamaktadır.

Doğrudan Borçlandırma Sistemi Ne İşe Yarar?

Doğrudan Borçlandırma Sistemi; alacakları çek ya da senede bağlanmamış, bayilik sistemi veya çok sayıda müşteri ile çalışan firmalara yönelik bir kredi türüdür. Elektronik ortamda bayi veya müşterilerin bankamız nezdindeki hesaplarından tesis edilmiş kredi limitleri dahilinde zamanında tahsilat yapmalarını, müşteri veya bayilere ise ana firmaya ödemelerini daha kolaylıkla yapabilmelerine imkân sağlayan bir kredi ürünüdür. Bayinin hesabında bakiye olmasa bile fatura bedelinin Ziraat Katılım tarafından ödeneceği taahhüt edildiği durumlarda gayrinakdi kredili DBS, bayilere bankamızca kredilendirilerek fatura bedelinin bankaca ödenmesi durumunda ise nakdi kredili DBS devreye girer.

Ödeme tarihi geldiğinde peşin veya vadeli alımlarda, firma hesabında yeterli bakiye varsa bu bakiye ile ana firmaya ödeme gerçekleştirilir. Firma hesabındaki bakiye yetersizse veya hesapta bakiye yoksa ilgili bayiler bankamızca kredilendirilerek faturalar ödenir. Malın satın alınması ile beraber fatura girişlerinin yapıldığı anda bu faturaların bayi hesaplarından ödenmemesi hâlinde bankamız tarafından ödeneceği taahhüt edilmektedir.

 

Amaç

  • Doğrudan Borçlandırma Sistemi, yaygın bayi ağı bulunan firmaların bayilerine gerçekleştireceği ürün satışlarına yönelik fatura tahsilatlarının otomatik gerçekleşmesini sağlamaktadır.
  • Alt bayilerin de mal teminine yönelik DBS sistemi ile aldıkları mal bedellerinin finansmanını sağlamaktadır.

Bu Üründen Kimler Faydalanabilir?

Yaygın bayi ağına sahip bankamız mevzuatının izin verdiği tüm firmalar yararlanabilir.

Ürün Özellikleri

  • Nakit akışı önceden bilinir.
  • Çek/senet takibinin oluşturduğu maliyet ve risk azalır.
  • Firma-bayi ilişkisi kuvvetlenir.
  • Muhasebe entegrasyonu sayesinde operasyonel yük ve hata payı azalır.
  • Fatura takibi kolaylaşır.
  • Fatura bedelleri bayi hesabından otomatik tahsil edileceğinden dolayı EFT ve havale masrafı oluşmaz.