Katılma Hesabı

Katılma Hesabı

Katılma Hesabı Nedir?

Tasarruflarınızın katılım bankacılığı prensipleri doğrultusunda, faizsiz bankacılık anlayışı çerçevesinde sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinin finansmanında değerlendirildiği ve gelirinin Ziraat Katılım ile hesap sahibi arasında kâr-zarar ortaklığı çerçevesinde paylaşıldığı hesap türüdür.

Neden Katılma Hesabı Açmalıyım?

TL, USD,EUR ve XAU cinsinden Katılma Hesaplarıyla tasarruflarınız hem Ziraat Katılım güvencesinde olsun hem de faizsiz fon kullandırma yöntemleriyle elde edilen kârlardan yararlansın.

  • Katılma Hesabınızı en az 250 TL, USD, EUR ve 50 GR XAU olarak açabilirsiniz.

  • Katılma Hesabınızı TL, USD, EUR ve XAU cinsinden açabilirsiniz.

  • Katılma Hesaplarınızı; 1 ay, 3 ay, 6 ay, 1 yıl ya da 1 yıldan uzun vadeli olarak açabilirsiniz.

  • Katılma Hesabınızı, vade bitiminde anapara ve kâr payınız ile birlikte değerlendirebilirsiniz.

  • Katılma Hesabının açıldığı anda geçerli olan kâr ve zarara katılma oranları hesap cüzdanlarına kaydedilir ve bu kayıt hesap açıldıktan sonra vade bitimine kadar geçerlidir.

  • Yasal zorunluluk nedeniyle kârınızın brüt kazancı üzerinden gelir vergisi kesilir.

  • Katılma Hesabı'nızdan ihtiyaç duymanız halinde vadeniz bozulmadan para çekebilir ve kalan tutar üzerinden vade sonunda kâr payınızı alabilirsiniz.

Nasıl Katılma Hesabı Açabilirim?

Ziraat Katılım müşterisi iseniz Katılma Hesabınızı Şubelerimizin yanı sıra İnternet Şubesi, Katılım Mobil üzerinden açabilirsiniz.

Henüz Ziraat Katılım müşterisi değilseniz Katılım Mobil üzerinden Görüntülü Görüşme ile Şubeye gitmeden Ziraat Katılım Müşterisi olabilir ve hesabınızı açabilirsiniz.

 

Kâr Paylaşım Oranı

Yüksek kâr paylaşım oranı ile birikimleriniz Ziraat Katılım güvencesinde değerlensin.

 Tercihe Göre Ödeme

 Tercihinize göre 1 ay, 3 ay, 6 ay, 1 yıl gibi belirlediğiniz vadelerde kar payı sağlar.

Değerlendirin

Birikimlerinizi avantajlı kar paylaşım oranlarımız ile Katılma Hesabınızda değerlendirin.

Katılma Hesabı Açılabilen Kanallar

Hesap Açılabilen Para Cinsleri

TL

TL

EURO

EURO

DOLAR

DOLAR

ALTIN

ALTIN

Hesaplarınıza Dilediğiniz Anda Ulaşın
Hesaplarınıza Dilediğiniz Anda Ulaşın
Katılım Mobil uygulaması ile hesaplarınıza istediğiniz zaman, istediğiniz yerde erişebilirsiniz.

Paylaşım ve Stopaj Oranları

Açılış Bakiyesi
TL
1 Aylık3 Aylık6 Aylık1 Yıllık1 Yıldan Uzun
250-24.99990/1090/1090/1090/1090/10
25.000-99.99990/1090/1090/1090/1090/10
100.000-499.99990/1090/1090/1090/1090/10
500.000-999.99990/1090/1090/1090/1090/10
1.000.000-4.999.99990/1090/1090/1090/1090/10
5.000.000+90/1090/1090/1090/1090/10
Stopaj Oranı7.5%7.5%7.5%5%2.5%
Açılış Bakiyesi
USD
1 Aylık3 Aylık6 Aylık1 Yıllık1 Yıldan Uzun
250-24.99930/7030/7030/7030/7030/70
25.000-99.99930/7030/7030/7030/7030/70
100.000-499.99930/7030/7030/7030/7030/70
500.000-999.99930/7030/7030/7030/7030/70
1.000.000-4.999.99930/7030/7030/7030/7030/70
5.000.000+30/7030/7030/7030/7030/70
Stopaj Oranı25%25%25%25%25%
Açılış Bakiyesi
EURO
1 Aylık3 Aylık6 Aylık1 Yıllık1 Yıldan Uzun
250-24.99930/7030/7030/7030/7030/70
25.000-99.99930/7030/7030/7030/7030/70
100.000-499.99930/7030/7030/7030/7060/40
500.000-999.99930/7030/7030/7030/7030/70
1.000.000-4.999.99930/7030/7030/7030/7030/70
5.000.000+30/7030/7030/7030/7030/70
Stopaj Oranı25%25%25%25%25%
Açılış Bakiyesi (Altın)3 Aylık6 Aylık1 Yıllık1 Yıl Üzeri
50 GRAM50/5050/5050/5050/50
50 + GRAM50/5050/5050/5050/50
STOPAJ ORANI15%15%15%15%

Katılım Fonları Sigortası

Türkiye'de faaliyet gösteren bir katılım bankasının yurt içi şubelerinde resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olanlar haricindeki Türk Lirası, döviz ve kıymetli maden cinsinden; katılma hesapları birim hesap değerlerinin ve özel cari hesapların her bir kişi için 650 bin Türk Lirası’na kadar olan kısmı sigorta kapsamındadır; ancak yukarıdaki 650 bin TL’lik limit içerisinde kalsa dahi, hesap sahiplerine fon tarafından ödeme yapılacak katılım bankasının faaliyet izninin kaldırıldığı tarih itibarıyla katılma hesaplarına tahakkuk ettirdiği kâr paylarının, katılım fonu toplamları en yüksek üç katılım bankasınca uygulanan kâr payları ortalaması üzerinden hesaplanacak tutarları aşan kısmı sigorta kapsamına dahil değildir.

Aşağıda belirtilen mevduat sigortaya tabi değildir:

* Bankanın hâkim ortakları ya da nitelikli pay sahiplerine, bunların kontrolünde bulunan tüzel kişilere, gerçek kişi hâkim ortakların ana, baba, eş ve velâyet altındaki çocuklarına ait katılım fonu ile diğer hesaplar.

* Bankanın yönetim veya müdürler kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve yardımcıları ile bunların tek başına veya birlikte kontrol ettiği tüzel kişiler ve ortaklıklar ile ana, baba, eş ve velâyet altındaki çocuklarına ait katılım fonu ile diğer hesaplar.

26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 282. maddesindeki suçtan kaynaklanan malvarlığı değerleri kapsamına giren katılım fonları ile diğer hesaplar.

*Türkiye'de münhasıran kıyı bankacılığı faaliyeti göstermek üzere kurulan Finansman kuruluşlarında bulunan katılım fonları.

* Fon Kurulu tarafından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun görüşü alınmak suretiyle belirlenen diğer katılım fonu ve hesaplar.

* Sigorta kapsamında ödemeler Türk Lirası olarak yapılır.

* Sigorta kapsamında ödenecek tutar belirlenirken, katılma hesapları birim hesap değerleri, özel cari hesaplar bakiyeleri üzerinden dikkate alınır.

* Döviz cinsinden hesapların Türk Lirası karşılıkları, bankanın faaliyet izninin kaldırıldığı tarihteki Merkez Bankası döviz alış kurları esas alınarak belirlenir.

* Kıymetli Maden cinsinden hesapların Türk Lirası karşılıkları ise bankanın faaliyet izninin kaldırıldığı tarihteki İstanbul Altın Borsası seans kapanış fiyatına ve Merkez Bankası döviz alış kurlarına göre belirlenir.

İlginizi Çekebilir