Dış Ticaret Hizmetleri

Dış Ticaret Hizmetleri

Dış Ticaret Hizmetleri

İthalatçı ve ihracatçı arasındaki güven ilişkisinin derecesine, tarafların üstlendikleri risklere bağlı olarak dış ticarette kullanılan farklı ödeme çeşitleri bulunmaktadır.

Ödeme Çeşitleri

İthalatçı ve ihracatçı arasındaki güven ilişkisinin derecesine, tarafların üstlendikleri risklere bağlı olarak dış ticarette kullanılan farklı ödeme çeşitleri bulunmaktadır.

İthalatçı tarafından mal bedelinin ihracatçıya malın sevkiyatından önce, peşin olarak transfer edildiği bir ödeme yöntemidir.

Peşin ödeme yöntemi ihracatçı için düşük risk taşırken, ithalatçı açısından ise yüksek risk taşımaktadır. 

Ziraat  Katılım'ın geniş muhabir ağı sayesinde peşin ithalat ve ihracat işlemlerinizi hızlıca gerçekleştirebilirsiniz.

Mal bedelinin, sevk edilen malların ithalatçı tarafından teslim alınmasından sonra ihracatçıya ödendiği bir ödeme yöntemidir. Mal mukabili ödeme, ihracatçının en çok risk üstlendiği, ithalatçının ise en az risk taşıdığı ödeme yöntemidir.

Ziraat Katılım'ın geniş muhabir ağı sayesinde mal mukabili ithalat ve ihracat işlemlerinizi hızlıca gerçekleştirebilirsiniz.

Vesaik mukabili ödeme, ihracatçı firmanın yüklemeyi yapmasına müteakip, ihracat evraklarının mal bedelinin peşin olarak tahsil edilmesi veya ödemenin belirli bir vadede yapılacağının kabul edilmesi (poliçe kabulü veya bono düzenlenmesi) karşılığında ithalatçıya teslim edilmek üzere ithalatçının bankasına gönderilmesi şeklinde işleyen ödeme yöntemidir.

İthalatçının ödemeyi kabul etmeme veya ödemeyi kabul edip ödeme vadesinde ödeme yapmama riskini ihracatçı üstlenmektedir.

İhracatçı, ithalatçının ödememe yapmama riskine karşı ödemenin ithalatçının bankası tarafından garanti edilmesini isteyebilir. Bu durumda ithalatçının kabulüne ek olarak ithalatçının bankasının poliçeye aval vermesi talep edilebilir. Avalli işlemlerde vesaik, ihracatçının ithalatçının adına keşide ettiği vadeli poliçenin önce ithalatçı tarafından kabulü, buna ek olarak ithalatçının bankasının avali karşılığında ithalatçıya teslim edilir.

İhracat işlemlerinizde vesaikin tahsile gönderilmesi ve ihracat bedelinin takibinde Ziraat Katılım'ın aracılık hizmetinden yararlanabilirsiniz.

İthalat işlemlerinizde ise vesaik bedelinin tahsil edilerek bu bedelin ihracatçıya transfer edilmesi için Ziraat Katılım'ın aracılık hizmetinden, bankamız avali talep edildiği durumlarda ise bankamız taahhüdünden faydalanabilirsiniz.

Akreditif, ithalatçının talebi üzerine bankası tarafından belli bir tutara kadar, akreditifte istenen belgeler karşılığında ve öngörülen şartların yerine getirilmesi kaydıyla, akreditifte belirtilen sürede ihracatçıya ödeme yapılacağını taahhüt eden ödeme şeklidir.

Akreditif ödeme yönteminde ihracatçı, akreditif şartlarına uygun vesaiki bankaya ibraz ettiğinde bankanın kendisine akreditif şartlarına göre ödeme yapacağından emin olur. Bu ödeme yönteminin  ithalatçı açısından avantajı ise akreditif tahtında talep ettiği vesaikin banka tarafından incelenmesi ve yalnızca vesaikin uygun olduğu durumda ödemenin gerçekleştirilmesidir.

​İthalat akreditiflerinizde Ziraat  Katılım'ın geniş muhabir ağı sayesinde bankamız taahhüdünden faydalanarak akreditif işlemlerinizi hızlıca gerçekleştirebilirsiniz. İhracat akreditiflerinizde ise muhabir bankalardan gelen akreditifin ihbarı, vesaikin muhabir bankaya gönderilmesi ve akreditif bedelinin tahsil edilmesinde Ziraat Katılım’ın aracılık hizmetinden yararlanabilirsiniz.

İhracat akreditif işlemlerinize talebiniz üzerine Bankamız teyidi eklenmesi durumunda; amir bankanın ve ülkesinin riski alınarak, uygun vesaik ibrazı karşılığında lehinize ödeme güvencesi içeren bankamız taahhüdünden faydalanabilirsiniz.

Neden Dış Ticaret Hizmetleri Kullanmalıyım?

Dış ticaret işlemlerinde ihracatçı ve ithalatçı ödeme açısından hukuki riskler, ülke veya politik riskler gibi farklı risklerle karşı karşıya kalmaktadır. Bu riskleri en aza indirmek için Bankamızın deneyimli ve uluslararası sertifikalara sahip alanında uzman kadrosu tarafından gerçekleştirilen Dış Ticaret hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

  • Dış Ticaret hizmetlerimiz ile uluslararası ticaretinizi kolaylaştırarak, risklerinizi azaltabilirsiniz.

  • Likidite ve rekabet gücünüzü artırabilirsiniz.

  • Uzman dış ticaret kadromuzdan tüm dış ticaret işlemlerinizle ilgili yurtiçi mevzuat ve uluslararası kurallar ile ilgili teknik bilgilendirme desteğini hızlıca ve kolaylıkla alabilirsiniz.

Dış Ticaret Hizmeti Alınabilen Kanallar

Dış Ticaret Hizmetleri Almak için Gerekli Belgeler

Size en yakın Şubemizden detaylı bilgi alabilirsiniz.