İhracata Hazırlık Destek Finansmanı

avans ihracat

İhracata Hazırlık Destek Finansmanı Nedir?

İhracata Hazırlık Destek Finansmanı, ihracata hazırlık aşamasındaki firmaların rekabet güçlerinin arttırılması ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanıma sunulmuştur. Bu ürün, İhracatçı müşterilerin, hammadde, mamul, yarı mamul ile üretime konu sair giderleri için sağlanan bir finansman ürünüdür.

dsa

  • İhracata Hazırlık Destek Finansmanı, müşterilerimizin ihracata hazırlık sürecinde oluşan ihtiyaçlarına yönelik sözleşme veya faturaya bağlı harcamalarının karşılanmasında kullanılabilecektir.
  • Finansmanın geri ödemesi, finansmana konu ihracat bedeli ile sağlanır.
  • İhracatçının nakit akışını düzenlemesine, anlık nakit ihtiyacını karşılamasına imkân sağlar,
  • İhracat bedeli ihracatçıya ulaşmadan ihracatçı finansal süreçlerini regüle eder ve buna bağlı olarak üretim süreçlerini finansal açıdan sorunsuz devam ettirir.
  • BSMV alınmamaktadır.