Atık Su Arıtma ve Geri Kazanımı Yatırım ve İşletme Finansmanı

Atık su arıtma

Çevrenin korunması/iyileştirilmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevre ile ilgili yatırımların desteklenmesi amacıyla; üretim süreçleri neticesinde atık su oluşan firmaların yeni yapacağı

 - Atık su altyapı,

 - Atık su arıtımı, 

- Derin deniz deşarjı, 

- Atık bertarafı, 

- Katı atık geri kazanımı tesisi 

yatırımlarının veya var olan tesislerini iyileştirmeye yönelik yatırımlarının finansmanı için kullandırılacak yatırım finansmanları ile atık su arıtma ve geri kazanımı kapsamında yatırım yapan firmaların işletme sermayesi finansman ihtiyaçlarına yönelik işletme finansmanları bu başlık altında değerlendirilebilecektir. 
 

  • Çevreyi koruma amacı taşıyan, insan yaşamının iyileştirilmesine katkı sunan atık su geri dönüşüm ve arıtma projelerini finanse eder.
  • Yatırım ve/veya İşletme finansmanı olarak kullanıma sunulmuştur.
  • Müşteri limitleri dâhilinde kullandırılır. 
  • Sürdürülebilir üretime katkı sunar.
  • Döngüsel ekonomi hedeflerine katkı sunar.
  • Atıkların ticarileştirilmesini sağlar.
  • Çevreyi koruma ve temiz tutma çabaları ile kamu sağlığını koruma çalışmalarına destek olur.