Ara Dönem Kâr Payı Ödemeli Katılma Hesabı

Ara Dönem Kar Payı

Ara Dönem Kâr Payı Ödemeli Katılma Hesabı Nedir?

Ara dönem kâr payı ödemeli katılma hesapları, bir yıl vadeli olarak açılabilen ve kâr payı ödemesi tercihe göre 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da dönem sonu ödemeli yapılabilen hesap türüdür.

 

Neden Ara Dönem Kâr Payı Ödemeli Katılma Hesabı Açmalıyım?

TL, USD ve EUR cinsinden Ara Dönem Kâr Payı Ödemeli Katılma Hesaplarıyla tasarruflarınız hem Ziraat Katılım güvencesinde olsun hem de düşük vergi avantajından yararlansın.

  • Katılma hesabınızı en az 10.000 TL, 10.000 USD ve 10.000 EUR olarak açabilirsiniz.

  • Hesabınızın vadesi 1 yıldır. Kar payı ödemeleri 1 ay 3 ay , 6 ay veya 1 yıl olarak yapılmaktadır. 

  • 2012/4133 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na göre 1 yıl ve daha uzun vadeli hesaplar ile dönemsel kâr payı ödemeli (1 ay, 3 ay 6 ay ya da 1 yıl) hesaplarda vadeden önce en fazla 2 defa ve toplamda anaparanın %50'sine kadar kısmi çekim yapılabilir. Hesaptaki kâr payı anaparaya eklenemez, ayrı bir özel cari hesaba aktarılır. Bu kurallar dışında işlem yapılması halinde ya da hesabın vadesinden önce kapatılması durumunda hesap için vade başlangıcından itibaren ödenmiş olan kârın %50'si geri alınır.

  • Yasal zorunluluk nedeniyle kârınızın brüt kazancı üzerinden gelir vergisi kesilir.

 

Kar Paylaşım Oranı

Yüksek kâr paylaşım oranı ve daha düşük vergi avantajı sağlanır.

Tercihe Göre Ödeme

Bir yıl vadeli olarak açılabilmekte
ve kâr payı ödemesi tercihe göre 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık
ya da 1 yıl olarak yapılabilmektedir.

Değerlendirin

Tasarruflarınızı daha düşük gelir vergisi avantajı ile değerlendirin.

Hesap Oluştur

Tek yapmanız gereken hesap açmak ya da
internet şubemize giriş yaparak Ara Dönem
Kâr Payı Ödemeli Katılma Hesabı oluşturmak.

Ara Dönem Kâr Payı Ödemeli Katılma Hesabı Açılabilen Kanallar

Hesap Açılabilen Para Cinsleri

TL

TL

EURO

EURO

DOLAR

DOLAR

Ziraat Katılım ile Güvendesiniz
Ziraat Katılım ile Güvendesiniz
Ara Dönem Kâr Payı Ödemeli Katılma Hesapları, bir yıl vadeli olarak açılabilen ve kâr payı ödemesi tercihe göre 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da 1 yıl olarak yapılabilen hesap türüdür. Birikimlerin uzun vadeli değerlendirilmesini sağlayan hesap, daha düşük gelir vergisi avantajı sunar.

Paylaşım ve Stopaj Oranları

Açılış Bakiyesi
TL
Aylık Kâr Payı Ödemeli3 Ayda Bir Kâr Payı Ödemeli6 Ayda Bir Kâr Payı ÖdemeliYılda Bir Kâr Payı Ödemeli
10.000-24.99990/1090/1090/1090/10
25.000-99.99990/1090/1090/1090/10
100.000-499.99990/1090/1090/1090/10
500.000-999.99990/1090/1090/1090/10
1.000.000-4.999.99990/1090/1090/1090/10
5.000.000 +90/1090/1090/1090/10
Stopaj Oranı5%5%5%5%
Açılış Bakiyesi
USD
Aylık Kâr Payı Ödemeli3 Ayda Bir Kâr Payı Ödemeli6 Ayda Bir Kâr Payı ÖdemeliYılda Bir Kâr Payı Ödemeli
10.000-24.99930/7030/7030/7030/70
25.000-99.99930/7030/7030/7030/70
100.000-499.99930/7030/7030/7030/70
500.000-999.99930/7030/7030/7030/70
1.000.000-4.999.999 30/7030/7030/7030/70
5.000.000 +30/7030/7030/7030/70
Stopaj Oranı25%25%25%25%

*28.06.2023 tarihi itibari ile açılan veya yenilenen katılma hesapları için tabloda yer alan stopaj oranları uygulanmaktadır.

 

Açılış Bakiyesi
EURO
AYLIK KÂR PAYI ÖDEMELİ3 AYDA BİR KÂR PAYI ÖDEMELİ6 AYDA BİR KÂR PAYI ÖDEMELİYILDA BİR KÂR PAYI ÖDEMELİ
10.000-24.99930/7030/7030/7030/70
25.000-99.99930/7030/7030/7030/70
100.000-499.99930/7030/7030/7030/70
500.000-999.99930/7030/7030/7030/70
1.000.000-4.999.999 30/7030/7030/7030/70
5.000.000 +30/7030/7030/7030/70
Stopaj Oranı25%25%25%25%

 

*28.06.2023 tarihi itibari ile açılan veya yenilenen katılma hesapları için tabloda yer alan stopaj oranları uygulanmaktadır.

Katılım Fonları Sigortası

Türkiye'de faaliyet gösteren bir mevduat bankasının yurt içi şubelerinde resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olanlar haricindeki Türk Lirası, döviz ve kıymetli maden cinsinden; katılma hesapları birim hesap değerlerinin ve özel cari hesapların her bir kişi için 650 bin Türk Lirası’na kadar olan kısmı sigorta kapsamındadır; ancak yukarıdaki 650 bin TL’lik limit içerisinde kalsa dahi, hesap sahiplerine fon tarafından ödeme yapılacak katılım bankasının faaliyet izninin kaldırıldığı tarih itibarıyla katılma hesaplarına tahakkuk ettirdiği kâr paylarının, katılım fonu toplamları en yüksek üç katılım bankasınca uygulanan kâr payları ortalaması üzerinden hesaplanacak tutarları aşan kısmı sigorta kapsamına dahil değildir.

Aşağıda belirtilen mevduat sigortaya tabi değildir:

* Bankanın hâkim ortakları ya da nitelikli pay sahiplerine, bunların kontrolünde bulunan tüzel kişilere, gerçek kişi hâkim ortakların ana, baba, eş ve velâyet altındaki çocuklarına ait katılım fonu ile diğer hesaplar.

* Bankanın yönetim veya müdürler kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve yardımcıları ile bunların tek başına veya birlikte kontrol ettiği tüzel kişiler ve ortaklıklar ile ana, baba, eş ve velâyet altındaki çocuklarına ait katılım fonu ile diğer hesaplar.

* 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 282. maddesindeki suçtan kaynaklanan malvarlığı değerleri kapsamına giren katılım fonları ile diğer hesaplar.

* Türkiye'de münhasıran kıyı bankacılığı faaliyeti göstermek üzere kurulan Finansman kuruluşlarında bulunan katılım fonları.

* Sigorta kapsamında ödemeler Türk Lirası olarak yapılır.

* Sigorta kapsamında ödenecek tutar belirlenirken, katılma hesapları birim hesap değerleri, özel cari hesaplar bakiyeleri üzerinden dikkate alınır.

* Döviz cinsinden hesapların Türk Lirası karşılıkları, bankanın faaliyet izninin kaldırıldığı tarihteki Merkez Bankası döviz alış kurları esas alınarak belirlenir.

* Kıymetli Maden cinsinden hesapların Türk Lirası karşılıkları ise bankanın faaliyet izninin kaldırıldığı tarihteki İstanbul Altın Borsası seans kapanış fiyatına ve Merkez Bankası döviz alış kurlarına göre belirlenir.