Kabul Aval Finansmanı

Kabul Aval Finansmanı

Kabul Aval Finansmanı Nedir?

İthalatçının mal bedelini vadeli ödemek istediği, ihracatçının ise ithalatçının bankasından öngörülen vade sonunda mal bedeline ilişkin ödemenin yapılacağının garanti edilmesini istediği durumlarda satıcı ile anlaştıkları ve poliçe üzerinde belirtilen tarihte ödeme yapmasına olanak veren bir üründür.

Neden Kabul Aval Finansmanı kullanmalıyım?

İhracatçı firmanın dış ticaret işlemlerinde güven ve esneklik sağlarken, firmalara satın alacakları malları ödeme yapmadan eksiksiz ve uygun bir şekilde elde edecekleri garantisini sağlamış olur.

  • İhracatçıya ödemeler poliçe vadesinde gerçekleştirilir.
  • Akreditifli, vesaik mukabili veya mal mukabili işlemler poliçeye bağlanabilir.
  • İhracatçı firmalar yapmış oldukları vadeli ihracatla ilgili olarak banka garantisi sağlamış olurlar.
  • İthalatçı firmalar ise ithal edecekleri malları eksiksiz ve uygun bir şekilde satın almayı garanti etmiş olurlar.
  • Dış ticaret işlemlerinde esneklik ve güven sağlanmış olur.
  • Herhangi bir süre ile sınırlı olmaksızın ithalatçı ve ihracatçı arasında vade serbestçe belirlenir.

Kabul Aval Finansmanı Başvurusu Yapılabilen Kanallar

 

Kabul Aval Finansmanı Almak için Gerekli Belgeler

Size en yakın şubemizden detaylı bilgi alabilirsiniz.