Teminat Mektupları

Teminat Mektupları

Teminat Mektupları Nedir?

Teminat mektupları; bankaların yurt içinde ya da yurt dışında bulunan müşterileri lehine bir malın teslimi, bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi gibi konularda muhatap kuruluşlara veya kişilere hitaben verdikleri garanti sözleşmesi niteliğindeki belgelerdir.

Neden Teminat Mektubu Kullanmalıyım?

İşletmenizin faaliyetlerini kolaylaştırmak için resmi kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler nezdindeki güvenilirliğinize katkıda bulunarak, iş hacminizin ve kârlılığınızın artmasını sağlıyoruz.

  • Teminat mektupları süreli (vadesi belirli) olabileceği gibi süresiz de olabilmektedir.
  • İşin niteliğine göre kesin, geçici, avans veya özel metinli olabilir.
  • Konusu; mal alımı, bayilik teminatı, taahhüt işleri, gümrük, mahkeme veya vergi dairesi işlemleri ile ilgili olabilir.
  • Taraflar arasındaki ticari ilişki Ziraat Katılım güvencesi altına alınır.
  • Sermaye kullanılmadan iş yapma imkânı ile maliyet avantajına sahip olunur.

Teminat Mektubu Başvurusu Yapılabilen Kanallar

 

Teminat Mektubu Almak için Gerekli Belgeler

Size en yakın şubemizden detaylı bilgi alabilirsiniz.