Ticaret Sicil Bilgileri

Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
Ticaret Sicil No :962000Gümrük No :0209-00990-034
Swift Kodu :ZKBATRISTel :0212 404 10 00
Mersis No :0998-0793-1170-0015Faks :0212 404 10 80
Vergi Dairesi No :Büyük Mükellefler Vergi Dairesi​ 9980793117İnternet Adresi :www.ziraatkatilim.com.tr
Merkez Adresi :Hobyar Eminönü Mah. Hayri Efendi Cad. Bahçekapı No:12 34112 Fatih/İstanbul