Çeyiz Hesabı

Çeyiz Hesabı

Çeyiz Hesabı Nedir?

Evlenmek amacı ile asgari 3 yıl birikim yaparak evlilik öncesi gelir elde etmek ve en geç 27 yaşına kadar ilk evliliklerini yapmak koşulu ile devlet katkısına hak kazanılmasına imkân veren tasarruf hesabıdır.

Neden Çeyiz Hesabı Açmalıyım?

Çeyiz hesabınız ile en az 3 yıl birikim yaparak 27 yaşınızı doldurmadan önce evlenmeniz durumunda toplam birikiminizin maksimum %25’i kadar devlet katkısı elde edersiniz. Ayrıca birikimlerinizden kâr payı getirisi de elde edersiniz.

 • Devlet katkısı birikim yapılan ödemeye göre değişmektedir; ancak evlilik tarihi itibarıyla ilgili hesaptaki birikimin %25’ini geçemez.
 • 2024 yılı için aylık ödemelere ilişkin alt sınır 999,11 TL, üst sınır 9.991,25 TL'dir. Üç aylık ödemelere ilişkin alt sınır 2.997,37 TL, üst sınır 29.973,89 TL'dir. Açılış esnasında bir defaya mahsus olmak üzere azami 149.869,09 TL'ye kadar para yatırılabilir. Bu tutarlar her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır.
 • Düzenli ödemelere ek olarak üst sınırı aşmamak şartıyla istenildiği zaman hesaba para yatırılabilir.
 • Çeyiz Hesabı yalnızca Türk Lirası cinsinden açılabilir. Ortak hesap olarak açılamaz.
 • Bir kişi adına birden fazla Çeyiz Hesabı açılamayacak ve hesap başka bir bankaya taşınamayacaktır.
 • Aylık ödemeli hesaplarda düzenli ödemelerinizi 1 yıl boyunca maksimum 3 kez, 3 aylık ödemeli hesaplarda ise düzenli ödemelerinizi 1 yıl boyunca 1 kez aksatma hakkınız vardır.
 • Hesap bakiyesini asgari ödeme tutarının altına düşürmemek şartıyla yılda 2 defa birikimden para çekebilme hakkınız vardır.
 • Çekim hakkı, katılımcı tarafından dönem içerisinde en fazla 2 defa kullanılabilir. Çekim hakkının kullanılması halinde Çeyiz Hesabı'nda kalan bakiyenin, Çeyiz Hesabı'nın açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken asgari tutarlar toplamından az olmaması gerekir. Asgari tutarların hesaplanmasında ilgili yıldaki asgari ödeme tutarları üzerinden, son çekim hakkının kullanıldığı ay hariç tüm aylar dikkate alınır. Evlilik amacıyla kullanılacak çekim hakkı ise bir defa kullanılır.
 • Evlilik amacıyla çekim hakkının evlilik tarihinden önce kullanılması ve herhangi bir sebeple evliliğin gerçekleşmemesi durumunda, çekim tarihinden en geç üç ay içerisinde Evlendirme Daireleri'ne başvuru yapıldığını tevsik eden evrakın bir örneği ile birlikte çekim hakkının kullanıldığı Bankamıza başvurularak Çeyiz Hesabı statüsünün devamı talep edilebilir. Hesabın statüsünün devam edebilmesi için Çeyiz Hesabı'nın açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken asgari tutarlar toplamının hesaba yatırılması gereklidir. Yatırılması gereken tutar hesaplanırken katılımcının bu kapsamda ödeme yapmadığı aylar dikkate alınmaz. Katılımcı, azami olarak evlilik amacıyla çektiği tutarı ile başvuru tarihine kadar düzenli ödeme için gerekli asgari tutarlar toplamını hesaba yatırabilir. Yatırılan tutar üst sınır kapsamında değerlendirilmeyecektir.
 • Düzenli ödemelerin aksatılması durumunda devlet katkısı kazanma hakkı elde edilemeyecektir.
 • 24 yaşını doldurmamış ve daha önce evlilik yapmamış Türk vatandaşı veya 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28’inci maddesi kapsamında olanlar,

 • Evlilik tarihinden önce en az 3 yıl hesabına düzenli ödeme yapanlar,

 • 27 yaşını doldurmadan ilk evliliğini yapıp evlilik tarihinden itibaren 6 ay içinde belgeleriyle başvuranlar devlet katkılı Çeyiz Hesabı’ndan yararlanabilecektir.

 • Çeyiz Hesabı 18 yaşından büyükler adına açılabilmekte olup, 18 yaşından küçükler adına veli veya vasisi tarafından açılabilmektedir.

Hesap Açılabilen Para Cinsleri

tl

TL

Çeyiz Hesabı Açılabilen Kanallar

Devlet Katkısı Nasıl Hesaplanır?

Devlet katkısının hesaplanmasında evlilik tarihindeki birikim esas alınır. Devlet katkısı, katılımcı tarafından Çeyiz Hesabı’na yapılan düzenli ödeme sürelerine göre hesaplanır. Devlet katkısı düzenli ödeme süresi;

Düzenli Ödeme SüresiDevlet Katkısı Oranı(%)Azami Devlet Katkısı
36 Aydan Daha Az00 TL
36-47 Ay2041.827,60 TL
48-59 Ay2248.262,60 TL
60 Ay ve Üzeri2557.915,15 TL

*Devlet katkısı almayı hak eden müşterilerin evlilik tarihinden itibaren ilk 6 ay içerisinde uluslararası aile cüzdanı ve ilk evliliği olduğuna dair nüfus müdürlüklerinden alacağı belgeyi çeyiz hesabının açıldığı Ziraat Katılım şubesine iletmesi gerekmektedir.

 

Sıkça Sorulan Sorular

Çeyiz hesabı, müşterilerin tasarruf eğilimlerini artırarak uzun vadeli birikim yapmalarını sağlayan ve şartların sağlanması koşulu ile devlet katkısının da birikime eklenmesi ile toplumu tasarrufa teşvik eden bir üründür. Bankamızda Katılma hesabı olarak açılacak olan ürün 1 aylık veya 3 aylık vadeli olarak açılabilecektir.

Sistemde ikamet esası olmadığı için yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları da çeyiz hesabından yararlanabilir.

Paylaşım havuzu klasik katılma hesaplarına verilen tabela oranları olarak belirlenmiştir. Örneğin: 1 aylık katılma hesaplarına 80/20 gibi.

Çeyiz hesaplarına aylık ve üç aylık kâr payı dağıtılacaktır.

Evlenmeden Çeyiz Hesabından Devlet katkısı alınamaz. Devlet katkısının hak edilebilmesi için katılımcı aile cüzdanı ve ilk evliliğine dair 25.04.2016 tarihli 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 44. Maddesi gereğince ilçe nüfus müdürlüğünden alacağı belgeyi Bankaya ibraz etmelidir.

Çeyiz Hesabı istenildiği zaman kapatılabilir.

Bir dönem içerisinde Çeyiz Hesabından en fazla 2 defa çekim hakkı tanınır. Çekim hakkının kullanılması halinde Çeyiz Hesabında kalan bakiyenin, Çeyiz Hesabının açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken asgari tutarlar toplamından az olmaması gerekir.

Her ödeme döneminde Çeyiz Hesabına yönetmelikte belirtilen üst sınır kadar tutar yatırabilir. Ayrıca açılış esnasında bir defaya mahsus olmak üzere 2024 yılı için 149.869,09 TL’ye kadar yatırılabilir

Hayır, bankamız Çeyiz Hesabından yasal yükümlülükler hariç hiçbir kesinti yapmayacaktır.

Düzenli ödemelerini minimum 36 ay aksatmadan tamamlayan katılımcı, 27 yaşını doldurmadan ilk evliliği yaptığı zaman Devlet Katkısını hak eder. Evlilik tarihinden itibaren altı ay içerisinde uluslararası aile cüzdanı ve ilk evliliği olduğuna dair ilçe nüfus müdürlüklerinden alacağı belge ile çeyiz hesabının bulunduğu Şubemize başvurur. Banka, yapılan başvuruları takip eden ayın ilk on işgünü içerisinde Bakanlığa iletir. Bakanlığın uygun bulmasının ardından hak edilen Devlet Katkısı tutarı ilgili hesaba aktarılır.

Devlet katkısının hesaplanmasında, evlilik tarihindeki birikim esas alınır. Devlet Katkısı katılımcı tarafından çeyiz hesabına yapılan düzenli ödeme sürelerine göre hesaplanır; Devlet katkısı, düzenli ödeme süresi;

 • 36 ile 47 ay olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 20'sidir. Ancak, ödenecek tutar 41.827,60 Türk Lirasını geçemez.
 • 48 ile 59 ay olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 22'sidir. Ancak, ödenecek tutar 48.262,60 Türk Lirasını geçemez.
 • 60 ay ve üzeri olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 25'idir. Ancak, ödenecek tutar 57.915,15 Türk Lirasını geçemez.

Katılımcı, 27 yaşını doldurmadan ilk evliliğini yapmadı ise düzenli ödeme yapılmış olsa dahi Devlet Katkısı alamayacaktır.

Çeyiz Hesabı açıp, en az 36 ay boyunca düzenli ödemelerini yapan, 27 yaşını doldurmadan önce ilk evliliğini yapan ve evlilik tarihinden sonraki 6 ay içinde devlet katkısı almak üzere başvuran katılımcı Bakanlığın uygunluğu ile devlet katkısı alabilir.

Evet, bütün şubelerimizden Çeyiz Hesabı açtırarak birikim yapmaya başlayabilirsiniz.

Çeyiz Hesabı yalnızca Türk Lirası (TL) cinsinden açılabilir.

Çeyiz Hesabı 18 yaşından büyükler adına açılabilmekte olup, 18 yaşından küçükler adına da veli veya vasisi tarafından çeyiz hesabı açılabilecektir.

Çeyiz Hesabı ortak hesap olarak açılamaz.

24 yaşını doldurmamış ve hiç evlenmemiş tüm Türk vatandaşları/veya 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28. Maddesi kapsamına giren kişiler(Mavi Kart Sahipleri) Bankamızda Çeyiz Hesabı açabilirler.

Bu hesap mutlaka Türkiye’deki bankaların yurtiçi şubelerinde açılmalıdır.

24 yaşını doldurmadan 25 yaşına girmeden önce çeyiz hesabı açılabilir. Örneğin 01.01.2017 tarihinde Şubemize başvuran bir müşteri 01.01.1993 tarihinden sonra doğmuş ise Bankamızda Çeyiz Hesabı açtırabilir.

 • 2024 yılı için Aylık ödemelere ilişkin alt sınır 999,11 TL, üst sınır 9.991,25 TL’dir
 • Üç aylık ödemelere ilişkin alt sınır 2.997,37 TL, üst sınır 29.973,89 TL’dir
 • Açılış esnasında bir defaya mahsus olmak üzere azami 149.869,09’ye kadar para yatırılabilir.

Bu tutarlar her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır.

Bankamızda birden fazla Çeyiz Hesabı açılamamaktadır. Başka bankalar nezdinde birden fazla Çeyiz Hesabı açılması durumunda hesaplar birleştirilemez ve Bakanlık tarafından yalnızca başvurulan ilk hesaba Devlet Katkısı ödenir.

Katılımcı ödemelerini en az 36 ay boyunca düzenli olarak yapmalıdır. İstenildiği takdirde bu limitler dâhilinde düzenli ödeme talimatı verilebilecektir. Belirlenen tutarın, yeniden değerleme oranı ile güncellenen asgari limitin altında kalması durumunda bu tutar aynı oranda güncellenecektir. Alt limitler bu Düzenli ödemeler aylık ödeme planının seçilmesi halinde bir yıllık dönem içinde üç defadan fazla, üç aylık ödeme planının seçilmesi halinde bir defadan fazla aksatılamaz.

Katılımcı aylık ödeme planını seçmesi halinde bir dönem içerisinde 3 defadan fazla düzenli ödemeyi aksatamaz. Katılımcı üç aylık ödeme planını seçmesi halinde bir dönem içerisinde 1 defadan fazla düzenli ödemeyi aksatamaz. Belirlenen şartlardan herhangi birinin ihlâli durumunda hesap, çeyiz hesabı statüsünden çıkartılarak kapatılır ve hesaba Devlet Katkısı ödenmez.

Aylık ya da üç aylık olarak belirlenebilmektedir. Düzenli ödemeler, alt ve üst sınırlar dâhilinde kalınmak kaydıyla, farklı tutarlarda yapılabilir. Katılımcılar ilgili ay veya üç aylık dönem içerisinde toplamda üst sınırı geçmeyecek şekilde birden fazla ödeme yapabilir. Sözleşme dâhilinde yapılan ödemeler toplamı alt sınıra ulaştığı veya alt sınırı geçtiği durumda katılımcı ilgili ay veya üç aylık dönem için düzenli ödemesini tamamlamış sayılır. Düzenli ödemeler ilgili ayın veya üç aylık dönemin ilk işgünü ile son işgünü arasında yapılabilir.

İlginizi Çekebilir

Filika Kart

​FİLİKA-Finansman Limitli Kart, yurtiçi finansman ihtiyaçlarınızı katılım bankacılığı prensipleri doğrultusunda kolay bir şekilde karşılamanıza yardımcı olur...

Devamı
Dayanıklı Tüketim Finansmanı

Beyaz eşya, mobilya, televizyon, bilgisayar, klima gibi dayanıklı tüketim malı alımlarınızı; 60 aya varan taksit imkânları ve bütçenize uygun geri ödeme planları...

Devamı