İstisnai Vatandaşlık Başvurusu

vatandaşlık

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Kapsamında Yabancı Müşterilerimizin Vatandaşlık İşlemlerine İlişkin Yönetmelik; 

  • En az 500.000 Bin Amerikan Doları karşılığı Türk lirası tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalarda yatırılacaktır. 
  • Bankalarca Merkez Bankasına satışı yapılacak döviz cinsleri ABD doları, Euro, İngiliz sterlini ve İsviçre frangı’dır.
  • 06.01.2022 tarihinden önce yapılan başvurular için para biriminde değişiklik yapılması mümkün değildir. 06.01.2022 tarihinden sonra yapılan başvurularda mevduat hesabı TL cinsinden olmak zorundadır.
  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına Yapılacak Döviz Satışına İlişkin Uygulama Talimatında belirtildiği üzere döviz alış sürecinin tamamlanması sonrasında döviz satışından herhangi bir nedenle vazgeçilememekte ve ilgili işlemler iptal edilememektedir.
  • Kuruma başvuru yapıldıktan sonraki süreçte mevduatın bir bankadan başka bir bankaya taşınması ya da mevduatın üç yıllık süre zarfında birden çok bankada tutulması mümkün değildir.   

 

Vatandaşlık Başvurusu ve BDDK Süreci

  • Türk Vatandaşlığına ilişkin Yönetmelik kapsamında 500.000 USD vatandaşlık başvuruşu yapan kişi tarafınca kendi hesabına yatırılacaktır. 
  • Müşteri tarafınca: Kimlik Tespiti, Beyan Formu, Hesap Ekstreleri, Pasaport Sureti, Döviz veya efektifin yatırıldığını ya da transfer edildiğini tevsik eden belge BDDK’ya iletilir. BDDK yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan başvurulara ilişkin tespiti Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ve Göç idaresi Genel Müdürlüğüne yazı ile bildirir ve kişiye bilgi verilmesini teminen söz konusu yazı örneği online bankaya gönderir. Banka ilgili yazıyı müşteri ile paylaşır.
  • Müşteri BDDK tespit yazısı ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ve Göç idaresi Genel Müdürlüğüne başvurur. Bu işlemi şahsen veya vekâlet (avukat vb.) aracılığı ile yapar.

İletişim Kanallarımız

Hesaplarınıza Dilediğiniz Anda Ulaşın
Hesaplarınıza Dilediğiniz Anda Ulaşın
Katılım Mobil uygulaması ile hesaplarınıza istediğiniz zaman, istediğiniz yerde erişebilirsiniz.