Yenilenebilir Enerji Kapsamındaki Yatırım ve İşletme Finansmanları

Yenilenebilir Enerji

Yenilenebilir enerji kaynaklarına (rüzgâr, jeotermal, hidrolik ve biyokütle) dayalı elektrik enerjisi üretim lisansı sahibi firmaların işletme sermayesi ihtiyacı kapsamında işletme finansmanı ile yenilenebilir enerji yatırımı yapan firmalar söz konusu yatırımlarının finansmanı amacıyla yatırım finansmanı kullanabilecektir. 
 

  • Fosil yakıtlardan elde dilen enerjiye ikame olarak temiz kaynaklardan enerji üretilmesine destek amacını taşır.
  • Yatırım ve/veya İşletme finansmanı olarak kullanıma sunulmuştur.
  • Müşteri limitleri dâhilinde kullandırılır. 
  • Sürdürülebilir üretime katkı sunar.
  • Karbon salımının azalmasına katkı sunar.
  • Enerji ithalatının azalmasına destek olur.
  • Firmaların düşük maliyetli enerji edinimini finanse eder.