Konut Hesabı

Konut Hesabı

Konut Hesabı Nedir?

Konut hesabı, ilk kez ev sahibi olmak isteyen müşterilerimiz için en az 36 ay düzenli ödeme yapmak koşuluyla devlet katkısına hak kazanmalarına imkan sağlayan bir katılma hesabıdır.

Neden Konut Hesabı Açmalıyım?

Ziraat Katılım’dan devlet katkılı konut hesabı açtırın, konut alırken kazançlı çıkın.
En az 3 yıl birikim yaparak ilk konutunuzu aldığınızda toplam birikiminizin maksimum %20'si kadar devlet katkısı ve kâr payı hesabınıza eklensin.

 • Konut hesabı açıldığı tarihte tamamı kendi adına kayıtlı kat mülkiyeti, kat irtifakı ve yapı kullanma izin belgesini haiz müstakil tapu sahipleri adına konut hesabı açılamaz.
 • Konut hesabı yalnızca Türk Lirası cinsinden açılabilir.
 • Bir müşteri için birden fazla konut hesabı açılamaz. Konut hesabı bankalar arasında taşınamaz.
 • Hesaba aylık ya da 3 aylık dönemlerde müşteri tarafından belirlenen günde cari hesabından düzenli talimat ile para yatırılabilmekte, düzenli ödeme tutarları alt ve üst sınırlar içinde değiştirilebilmektedir. Talimat planı dışındaki bir günde hesaba para yatırılması mümkün olamamaktadır.
 • Aylık ödeme planını seçmeniz durumunda ödemeleriniz 1 dönem içerisinde en fazla 3 defa aksayabilir.
 • Üç aylık ödeme planını seçmeniz halinde ise ödemeleriniz 1 dönem içerisinde sadece 1 defa aksayabilir.
 • Çekim hakkının kullanılması halinde hesapta kalan bakiyenin, hesabın açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken asgari tutarlar toplamından az olmaması gerekmektedir.
 • Hesap bakiyesini asgari ödeme tutarının altına düşürmemek kaydıyla senede 2 defa birikimden para çekebilme hakkı vardır.
 • 2024 Yılı Aylık ödemelere ilişkin alt sınır 2.497,82 TL, üst sınır 24.978,21 TL’dir. Üç aylık ödemelere ilişkin alt sınır 7.434,46 TL, üst sınır 74.934,63 TL’dir.
 • Açılış esnasında bir defaya mahsus olmak üzere azami 299.738,06 TL'ye kadar para yatırılabilir.
 • Türk vatandaşı olan veya 29.05.2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28’inci maddesi kapsamına girenler hariç olmak üzere Türk vatandaşı gerçek kişi müşterilere açılabilecektir.
 • Müşterinin devlet katkısına hak kazanması için Türk vatandaşı olması, 07.04.2015 tarihi itibariyle tamamı kendi adına kayıtlı kat mülkiyeti, kat irtifakı veya müstakil tapulu başka bir konut sahibi olmaması gerekmektedir.
 • Konut edinim tarihine kadar asgari 3 yıl boyunca hesaba düzenli ödeme yapmış olması gerekmektedir.
 • Konut hesabı 18 yaşından büyükler adına açılabilmekte olup, 18 yaşından küçükler adına veli veya vasisi tarafından açılabilmektedir.
 • Konut edinim tarihini müteakip 6 ay içerisinde gerekli belgeler ile bankamıza başvurması,
 • Çekim hakkı ve düzenli ödemelere ilişkin şartlardan herhangi birini ihlal etmemesi,
 • Devlet destekli konut hesabına yapılan ödemeler 36 ay bittikten sonra konutun alınması,
 • Konut edinim tarihine kadar düzenli birikime devam edilmesi gerekmektedir.  
 • Kat mülkiyeti tapusu olan konutlar.
 • Kat irtifakı tapusu olan ve yapı kullanma izin belgesi bulunan konutlar.
 • Konut nitelikli yapı kullanma izin belgesi olan müstakil taşınmazlar.
 • Devre mülklere Devlet katkısı ödenmez.

Devlet Katkısı Nasıl Hesaplanır?

Konut hesabı devlet katkısı oranları aşağıdaki gibidir.

Düzenli Ödeme SüresiDevlet Katkısı Oranı(%)Azami Devlet Katkısı
36 Aydan Daha Az00 TL
36-47 Ay15129.886,49 TL
48-59 Ay18139.887,76 TL
60 Ay ve Üzeri20149.869,01 TL

*Bu tutarlar her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır

 

Konut Hesabı Açılabilen Kanallar

Hesap Açılabilen Para Cinsleri

tl

TL

Sıkça Sorulan Sorular

Konut hesabı, müşterilerin tasarruf eğilimlerini artırarak uzun vadeli birikim yapmalarını sağlayan ve şartların sağlanması koşulu ile devlet katkısının da birikime eklenmesi ile toplumu tasarrufa teşvik eden bir üründür. Bankamızda Katılma hesabı olarak açılacak olan ürün 1 aylık veya 3 aylık vadeli olarak açılabilecektir.

Paylaşım havuzu klasik katılma hesaplarına verilen tabela oranları olarak belirlenmiştir. Örneğin: 1 aylık katılma hesaplarına 90/10 gibi.

Konut hesaplarına aylık ve üç aylık kâr payı dağıtılacaktır.

Konut Hesabı istenildiği zaman kapatılabilir.

Bir dönem içerisinde Konut hesabından en fazla iki defa çekim hakkı tanınır. Çekim hakkının kullanılması halinde Konut hesabında kalan bakiyenin, Konut hesabının açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken asgari tutarlar toplamından az olmaması gerekir.

Her ödeme döneminde Konut hesabına yönetmelikte belirtilen üst sınır kadar tutar yatırabilir. Ayrıca açılış esnasında bir defaya mahsus olmak üzere 2024 yılı için 299,738.06 TL’ye kadar yatırılabilir.

Hayır, bankamız Konut hesabından yasal yükümlülükler hariç hiçbir kesinti yapmayacaktır.

Evet, bütün şubelerimizden Konut Hesabı açtırarak birikim yapmaya başlayabilirsiniz.

Konut Hesabı yalnızca Türk Lirası (TL) cinsinden açılabilir.

Konut Hesabı 18 yaşından büyükler adına açılabilmekte olup, 18 yaşından küçükler adına veli veya vasisi tarafından Konut hesabı açılabilecektir.

Konut Hesabı ortak hesap olarak açılamaz.

07/04/2015 tarihinden itibariyle tamamı kendi adına kayıtlı kat mülkiyeti, kat irtifakı veya müstakil tapulu başka bir konut edinmemiş gerçek kişi Türk Vatandaşları Bankamızda konut hesabı açabilirler.

Konut hesabının açıldığı tarihte tamamı kendi adına kayıtlı kat mülkiyeti, kat irtifakı veya konut nitelikli müstakil tapu sahipleri adına konut hesabı açılamaz.

Bu hesap mutlaka Türkiye’deki bankaların yurtiçi şubelerinde açılmalıdır.

 • Aylık ödemelere ilişkin alt sınır 1.576,31 TL, üst sınır 15.763,15 TL’dir,

 • Üç aylık ödemelere ilişkin alt sınır 4.728,94 TL, üst sınır 47.289,47 TL’dir,

 • Açılış esnasında bir defaya mahsus olmak üzere azami 189.156,92 TL’ye kadar para yatırılabilir.

Bu tutarlar her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır.

Bankamızda birden fazla Konut hesabı açılamamaktadır. Başka bankalar nezdinde birden fazla Konut hesabı açılması durumunda hesaplar birleştirilemez ve Bakanlık tarafından yalnızca başvurulan ilk hesaba Devlet Katkısı ödenir.

Katılımcı ödemelerini en az 36 ay boyunca düzenli olarak yapmalıdır. Düzenli aylık ödemelere ilişkin 2024 Yılı Aylık ödemelere ilişkin alt sınır 2.497,82 TL, üst sınır 24.978,21 TL’dir. Üç aylık ödemelere ilişkin alt sınır 7.434,46 TL, üst sınır 74.934,63 TL’dir. İstenildiği takdirde bu limitler dâhilinde düzenli ödeme talimatı verilebilecektir. Belirlenen tutarın, yeniden değerleme oranı ile güncellenen asgari limitin altında kalması durumunda bu tutar aynı oranda güncellenecektir. Alt limitler bu Düzenli ödemeler aylık ödeme planının seçilmesi halinde bir yıllık dönem içinde üç defadan fazla, üç aylık ödeme planının seçilmesi halinde bir defadan fazla aksatılamaz.

Katılımcı aylık ödeme planını seçmesi halinde bir dönem içerisinde üç defadan fazla düzenli ödemeyi aksatamaz. Katılımcı üç aylık ödeme planını seçmesi halinde bir dönem içerisinde bir defadan fazla düzenli ödemeyi aksatamaz. Belirlenen şartlardan herhangi birinin ihlali durumunda hesap, Konut hesabı statüsünden çıkartılarak kapatılır ve hesaba Devlet Katkısı ödenmez.

Aylık ya da üç aylık olarak belirlenebilmektedir. Düzenli ödemeler, alt ve üst sınırlar dâhilinde kalınmak kaydıyla, farklı tutarlarda yapılabilir. Katılımcılar ilgili ay veya üç aylık dönem içerisinde toplamda üst sınırı geçmeyecek şekilde birden fazla ödeme yapabilir. Sözleşme dâhilinde yapılan ödemeler toplamı alt sınıra ulaştığı veya alt sınırı geçtiği durumda katılımcı ilgili ay veya üç aylık dönem için düzenli ödemesini tamamlamış sayılır. Düzenli ödemeler ilgili ayın veya üç aylık dönemin ilk işgünü ile son işgünü arasında yapılabilir.

Düzenli ödemelerini asgari 3 yıl boyunca para yatırma ve çekme limitlerine uygun olarak tamamlayan katılımcı, konut edinimi tarihinden itibaren altı ay içerisinde Şubemize konut tapusu ile başvurur. Banka ay içerisinde yapılan başvuruları takip eden ayın ilk on işgünü içerisinde Bakanlığa iletir. Bakanlığın uygun bulmasının ardından hak edilen Devlet Katkısı tutarı ilgili hesaba aktarılır.

Katılımcıya sadece tek konut hesabı için Devlet katkısı ödenir. Birden fazla konut hesabı açılması durumunda hesaplar birleştirilemez ve katılımcının Devlet katkısı için başvurduğu ilk hesaba Devlet katkısı ödenir. İlk konut hesabı için yapılan Devlet katkısı ödemesi azami tutara ulaşmamış dahi olsa diğer konut hesaplarına herhangi bir ödeme yapılmaz.

Devlet katkısını almak için başvurulan konut dışında 07/04/2015 tarihinden itibaren başka bir konut edinilmemiş olması gerekmektedir.

Devlet katkısının hesaplanmasında, konut edinim tarihindeki birikim esas alınır. Devlet Katkısı katılımcı tarafından konut hesabına yapılan düzenli ödeme sürelerine göre hesaplanır; Devlet katkısı, düzenli ödeme süresi;

 • 36 ile 47 ay olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 20'sidir. Ancak, ödenecek tutar 41.827,60 Türk Lirasını geçemez.
 • 48 ile 59 ay olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 22'sidir. Ancak, ödenecek tutar 48.262,60 Türk Lirasını geçemez.
 • 60 ay ve üzeri olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 25'idir. Ancak, ödenecek tutar 57.915,15 Türk Lirasını geçemez.
 • Kat mülkiyeti tapusu olan konutlar.
 • Kat irtifakı tapusu olan ve yapı kullan
 • Konut nitelikli yapı kullanma izin belgesi olan müstakil taşınmazlar.
 • Devre mülklere Devlet katkısı ödenmez

İlginizi Çekebilir

Konut Finansmanı

Ziraat Katılım Konut Finansmanı ile bütçenizi zorlamadan ev sahibi olma hayalinizi gerçekleştirebilir veya ikinci konutunuzu satın alabilirsiniz...

Devamı