Altın Katılma Hesabı

Altın Katılma Hesabı

Altın Katılma Hesabı Nedir?

Altın Katılma hesabı, altının değer kazanmasından ve belirlemiş olduğunuz vadelerde açmış olduğunuz katılım hesabınızdan kâr payı elde edebileceğiniz faizsiz getiri sağlayan hesap türüdür.

Neden Altın Katılma Hesabı Açmalıyım?

Ziraat Katılım Altın Katılma Hesabı, tasarruflarınızı altın olarak değerlendirme fırsatı sunuyor. Şubelerimize gelerek altın katılma hesabının sunduğu cazip kâr payı oranlarından yararlanabilirsiniz.

  • Çalınma veya kaybolma riski olmadan tasarruflarınızı altın olarak değerlendirirken, sizlere kâr payı elde etme imkânı sağlar.
  • Katılma hesabınızı en az 50 GRAM olarak başlangıç limitiyle açtırabilirsiniz.
  • GRAM altın katılma hesaplarınızı 3 ay, 6 ay ya da 1 yıl vadeli olarak açtırabilirsiniz.
  • Yasal zorunluluk nedeniyle kârınızın brüt kazancı üzerinden gelir vergisi kesilir.

Tasarruf

Tasarruflarınızı altın olarak değerlendirme fırsatı

Kar Payı

Altın tasarrufunuza hem de kâr payı ekleyin.

Biz Saklayalım

Altınlarınızı değerinde grama çevirelim Ziraat Katılım güvencesiyle biz saklayalım.

Hesap Oluştur

Tek yapmanız gereken hesap açmak ya da internet şubeden giriş yaparak katılma hesabı oluşturmak.

Altın Katılma Hesabı Açılışı Yapılabilen Kanallar

Hesaplarınıza Dilediğiniz Anda Ulaşın
Hesaplarınıza Dilediğiniz Anda Ulaşın
Altınlarınız Ziraat Katılım'da güvende.

Paylaşım ve Stopaj Oranları

Açılış Bakiyesi (Altın) 3 Aylık6 Aylık1 Yıllık  1 Yıl Üzeri  
50 GRAM50/5050/5050/5050/50
50 + GRAM50/5050/5050/5050/50
STOPAJ ORANI15%15%15%15%

Katılım Fonları Sigortası

Türkiye'de faaliyet gösteren bir mevduat bankasının yurt içi şubelerinde gerçek kişiler adına açılmış olan ve münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan Türk Lirası, döviz ve kıymetli maden cinsinden; katılma hesapları birim hesap değerlerinin ve özel cari hesapların her bir gerçek kişi için 650 bin Türk Lirası’na kadar olan kısmı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu güvencesi altındadır; ancak yukarıdaki 650 bin TL’lik limit içerisinde kalsa dahi, hesap sahiplerine fon tarafından ödeme yapılacak katılım bankasının faaliyet izninin kaldırıldığı tarih itibarıyla katılma hesaplarına tahakkuk ettirdiği kâr paylarının, katılım fonu toplamları en yüksek üç katılım bankasınca uygulanan kâr payları ortalaması üzerinden hesaplanacak tutarları aşan kısmı sigorta kapsamına dahil değildir.

Aşağıda belirtilen mevduat sigortaya tabi değildir:

* Bankanın hakim ortakları ile bunların ana, baba, eş ve velayet altındaki çocuklarına ait katılım fonları ile diğer hesaplar.

* Bankanın Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, Genel Müdür ve yardımcıları ile bunların ana, baba, eş ve velayet altındaki çocuklarına ait katılım fonları ile diğer hesaplar.

* Türkiye’deki bankaların yurt dışındaki şubelerinde açtırılan mevduat 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 282. maddesindeki suçtan kaynaklanan malvarlığı değerleri kapsamına giren katılım fonları ile diğer hesaplar.

* Türkiye'de münhasıran kıyı bankacılığı faaliyeti göstermek üzere kurulan Finansman kuruluşlarında bulunan katılım fonları.

* Sigorta kapsamında ödemeler Türk Lirası olarak yapılır.

* Sigorta kapsamında ödenecek tutar belirlenirken, katılma hesapları birim hesap değerleri, özel cari hesaplar bakiyeleri üzerinden dikkate alınır.

* Döviz cinsinden hesapların Türk Lirası karşılıkları, bankanın faaliyet izninin kaldırıldığı tarihteki Merkez Bankası döviz alış kurları esas alınarak belirlenir.

* Altın cinsinden hesapların Türk Lirası karşılıkları ise bankanın faaliyet izninin kaldırıldığı tarihteki İstanbul Altın Borsası seans kapanış fiyatına ve Merkez Bankası döviz alış kurlarına göre belirlenir.