Tüzel Müşterilerimizin Döviz Pozisyon Raporlaması Hakkında Bilgilendirme

8 Kasım 2023 tarih ve 32363 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan 10 Kasım 2023 tarihliÖzet Döviz Pozisyon Raporlamasının Kaldırılması ve Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Raporlamasının Güncellenmesi” konulu talimat doğrultusunda 2023 yılı Mart ayında başlatılan Özet Döviz Pozisyon Raporlaması ’nın yürürlükten kaldırıldığı ve bunun yerine Ocak 2024 raporlama döneminden itibaren başlamak üzere hâlihazırda kullanılan ve kapsamı TCMB tarafından yeniden belirlenen Sistemik Risk Veri Takip Sistemi (SRVTS) raporlamasının kullanılacağı belirtilmiştir.

Buna göre, yurt içinden ve yurt dışından sağlanan Türk lirası ve yabancı para cinsinden toplam nakdi kredi bakiyesi ilgili aylık hesap döneminin son iş günü itibarıyla 100 milyon TL ve üzerinde olan firmalar ile geçmiş bir yıllık hesap dönemindeki net satış hasılatı veya aktif büyüklüğü 500 milyon TL ve üzerinde olan müşterilerimiz, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere SRVTS raporlaması kapsamına girecek olup raporlamalarını aylık hesap dönemleri itibarıyla SRVTS (tcmb.gov.tr) linki üzerinden Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Veri Formunu kullanmak suretiyle müteakip ayın son gününe kadar TCMB’ye bildirmesi gerekmektedir.

Sistemik Veri Takip Sistemine ilişki açıklamalara www.tcmbveri.gov.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.