Zekat Hesaplama

ZEKAT HESAPLAMA MODÜLÜ

Zekat Hesaplama Modülünü kullanarak, sahip olduğunuz para, altın, gümüş, ticari mal, gayrimenkul gibi varlıklar ile birlikte, borçlarınızı ve diğer mali yükümlülüklerinizi de göz önüne alarak, zekat miktarınızı kolayca hesaplayabilirsiniz. 

Zekat hesaplamaları, Türkiye Diyanet Vakfı'nın altyapısı kullanılarak yapılmaktadır.

Asli ihtiyaçlarınız ve gelecek bir yıl içerisinde vadesi dolacak borçlarınız dışında kenarda nakit olarak bulunan Türk Lirası cinsinden paralarınızı giriniz.

Asli ihtiyaçlarınız ve gelecek bir yıl içerisinde vadesi dolacak borçlarınız dışında kenarda nakit olarak bulunan döviz cinsinden paralarınızı giriniz. Her döviz türünü ayrı ayrı girerek sepete eklemeniz gerekmektedir.

Asli ihtiyaçlarınız ve gelecek bir yıl içerisinde vadesi dolacak borçlarınız dışında kenarda bulunan altınlarınızı türlerine göre ayrı ayrı girerek sepete ekleyiniz. Hanefi mezhebinden olanlar ziynet eşyalarını da zekat hesaplamasına dahil ederler. Şafii mezhebinden olanlar ise küpe, yüzük, gerdanlık, kolye vb. altından mamul ziynet eşyalarını zekat hesaplamasına dahil etmezler. Zira onlara göre ziynet eşyaları asli ihtiyaçlardan olup bunlara zekat gerekmez.

Asli ihtiyaçlarınız ve gelecek bir yıl içerisinde vadesi dolacak borçlarınız dışında kenarda bulunan gümüşlerinizi sepete ekleyiniz.

Asli ihtiyaçlarınız ve gelecek bir yıl içerisinde vadesi dolacak borçlarınız dışında depolarınızda veya raflarınızda bulunan mamul veya yarı mamul ticari mallarınızı Türk lirası veya döviz cinsinden olmak üzere ayrı ayrı sepete ekleyiniz.

Asli ihtiyaçlarınız ve gelecek bir yıl içerisinde vadesi dolacak borçlarınız dışında hisse senedi, çek, senet, sukuk, kira sertifikası vb. diğer mallarınızı Türk lirası veya döviz cinsinden olmak üzere ayrı ayrı sepete ekleyiniz.

Zekâta tâbi olup olmama bakımından alacaklar üç kısımdır: Kuvvetli, orta ve zayıf alacaklar.Bu programda sadece kuvvetli alacaklar üzerinden hesaplama yapılmaktadır.

Diğer alacak türlerinin zekatı ile ilgili bilgi sahibi olmak için linke tıklayınız:

Tıklayınız

Türk lirası, döviz, altın, gümüş, ticari mallar ve zekata tabi diğer mallar kategorisindeki alacaklarınızı Türk lirası veya döviz cinsinden ayrı ayrı sepete ekleyiniz.

Sadece gelecek bir yıl içerisinde vadesi dolacak borçlarınızı Türk lirası veya döviz cinsinden ayrı ayrı giriniz.

Örneğin 10 yıl vadeli 180.000 TL ev borcu olan kimse gelecek bir yıl içerisinde 18.000 TL borç ödeyecekse borç olarak 180.000 TL değil 18.000 TL’yi ilgili alana girer.

Buğday ürününüzün miktarını,birim fiyatını ve zirai faaliyet esnasında oluşan sulama, ilaçlama, mazot vb. ekstra masraf yapıp yapmadığınızı ve masraf tutarını giriniz.

Zirai ürünlerden zekat verebilmeniz için minimum 653 Kg mahsülünüz olmalıdır.

Üretim aşamasında maliyet (Sulama, Gübreleme, İlaçlama, Mazot vs.) ekstra masraf oluştu mu?

Hesaplanmış mallarınız bulunmamaktadır

Zekat nedir?
Zekat, dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda (nisap) mala sahip olan kimselerin, Allah rızası için muayyen kişilere vermesi gereken belli miktarı ifade eder.

Zekatın farz olması için şartlar; malların nisaba ulaşması yanında nami (üreyici/artıcı) olması, sahip olunduğu andan itibaren üzerinden bir yıl geçmesi, bir yıllık borcundan ve asli ihtiyaçlardan fazla olmasıdır. Asli ihtiyaç maddeleri insanın hayat ve hürriyetini korumak için muhtaç olduğu şeylerdir. Bunlar; barınma, nafaka (yiyecek, giyecek ve sağlık giderleri), ulaşım, eğitim, ev eşyası, sanat ve meslek icra ederken kullanılan alet/makineler, kitaplar, güvenlik amacıyla kullanılan aletler, elektrik, su, yakıt, aidat vb. diğer cari giderler ve bu temel ihtiyaçları karşılamak için ayrılan paradır. (Mevsıli, el-İhtiyar, I, 332-333; İbn Abidin, Reddu’l-muhtar, III, 178).

Sahip olunan para, altın, gümüş, döviz gibi ticari varlıklar ile bunların gelirleri, yatırım amaçlı gayrimenkuller vb. birikimlerin nisap miktarı 80,18 gram altın veya onun değerinde bir meblağdır.