Finansal Kiralama (Leasing)

Finansal Kiralama

Finansal Kiralama Nedir?

Ülkemizde uygulandığı şekliyle Leasing'in kelime anlamı "Finansal Kiralama" dır.

Finansal Kiralama (Leasing), mülkiyet hakkının başlangıçta kiralayan şirkette kalmak üzere, bir varlığın belirli bir bedel karşılığında ekonomik ömrünün tamamı ya da tamamına yakın bir süre için kullanım hakkının kiracıya verildiği ve bu süre sonunda varlığın sahiplik hakkının da devrinin öngörüldüğü bir finansman tekniğidir.

Neden Finansal Kiralama (Leasing) Kullanmalıyım?

Günümüzün sürekli gelişen teknolojisi, pazarda her geçen gün artan rekabet, yatırımların finansman modeli seçimine çok büyük önem kazandırmıştır. Firmaların gelişmeleri ve karlılıkları ancak yatırımlarında doğru finansman seçimi ve yönetimlerindeki verimliliğin artırılması ile mümkün olabilmektedir.

Dünyada yatırımların orta ve uzun vadeli finansmanında yaygın olarak kullanılan leasing, kuruluşların yatırım ihtiyaçlarını karşılamada büyük avantajlar sağlanmaktadır.

İşletmenizde kullanacağınız yatırım mallarını peşin almak yerine leasing ile satın alın, alacağınız yatırım mallarıyla ilgili satın alma, ithalat, sigorta vb. tüm işlemlerinizi biz yürütelim, operasyonel kolaylıklarımızdan faydalananın, kiralarınızı rahatça ödeyin. 

 • Finansal Kiralamada genel olarak hukuki işlem yapma ehliyetine sahip tüzel kişiler, şahıs firmaları,  her türlü ortaklıklar, serbest meslek mensupları kiracı olabilirler.
 • Anonim şirketler, Limited şirketler, Şahıs şirketleri, Çiftçi, doktor, diş hekimi, serbest muhasebeci, avukat gibi meslek sahipleri ve hukuki işlem yapmaya yetkili diğer tüm kurum ve kuruluşlar Finansal Kiralama kullanabilir. 

Her türlü taşınır veya taşınmaz mal leasing konusu olabilir. Leasinge konu malın bağımsız ve üzerinden amortisman ayrılabilecek bir özellik taşıması gerekmektedir.

 • Üretim hatları ve imalat makineleri

 • Tekstil makineleri 

 • Matbaa ve ambalaj makineleri

 • İş ve inşaat makineleri

 • Tıbbi cihazlar ve hastane donanımları

 • Fabrika, iş yeri, depo, tarla, arsa gibi ticari amaçlı kullanılacak gayrimenkuller

 • Traktör, biçerdöver, pamuk toplama makinesi, balyalama makinesi gibi tarım makineleri

 • Otomobil, minibüs, panelvan, otobüs, kamyonet ve kamyonlar

 • Bilgisayar ve ofis ekipmanları

 • Uçak, gemi, yat, tekne vb. hava ve deniz taşıtları

 • GES (Güneş Enerji Santrali), RES (Rüzgar Enerjisi Santrali) vb. gibi yenilenebilir enerji yatırımlarına ilişkin ekipmanlar

Sat-Geri Kirala en basit tanımıyla; bir şirketin aktifinde var olan, borcu olmayan menkul ve gayrimenkullerin  finansal kiralama şirketine satılıp ardından yeniden kiralanarak finansman sağlanmasıdır.

Vergisel Avantajları

 • Kurumlar Vergisi İstisnası

Geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla Finansal Kiralama şirketlerine satılan taşınmazların satışından elde edilen kazanç %100 oranında kurumlar vergisinden istisnadır.

 • Katma Değer Vergisi İstisnası

Finansal Kiralama şirketlerine geri kiralanmak üzere satılan taşınmazların satışı, bu taşınmazların geri kiralanması ve sözleşme süresi sonunda satıcıya (müşteriye) tekrar devri KDV’den istisna edilmiştir.

 • Damga Vergisi İstisnası

Finansal kiralama sözleşmesi kapsamında yapılan sat-geri kirala işlemleri nedeniyle düzenlenen kağıtlar da damga vergisinden ve harçtan istisnadır.

 • Tapu Harcı

492 sayılı Harçlar Kanunu hükümleri gereği, işleme konu taşınmazın kiracı tarafından finansal kiralama şirketine ilk satışında binde 4,55 oranında harç ödenmesi gerekmektedir. Kiralanan taşınmazların sözleşme süresi sonunda kiracı adına tapuya tescili tapu harcından müstesnadır. 
 

Finansal Avantajları

 

 • Firmalar sat-geri kirala yapmakla işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak için hızlı çözüm üretebilmektedir.
 • Aktifinde defter değeri üzerinden kayıtlı olan gayrimenkulünü; sat-geri kiralama işlemi için yaptırdığı güncel ekspertiz değeri üzerinden yeniden değerleme yaparak aktifini büyütebilmektedir, böylelikle bilanço kalitesini yükseltmektedir.
 • Sağladıkları kaynak ile kısa vadeli borçlarını uzun vadeye yayarak bilanço yapısını düzeltebilmekte, işletme sermayesi yaratabilmekte, nakit akışını dengeleyebilmektedir.

 

LEASİNG AVANTAJLARI

''Vade ve Ödeme Periyotları

Ziraat Katılım, müşterilerine en uygun
ödeme periyotlarında farklı vade seçeneklerini sunmaktadır.

Vade ve Kâr Oranı

Belirlenen vade ve kâr oranı üzerinden
kiralama ve istenilen yatırım ürününü almak

Kira Ödeme

İstenilen yatırım malını kira ödeyerek
sahip olma imkanı 

KDV Avantajı

Sahip olmak istediğiniz makine ve ekipmanda
KDV avantajlarından faydalanma imkanı 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereği Finansal Kiralama İşlemlerinde %1 KDV avantajından yararlanabilirsiniz. % 1 KDV kapsamında yatırım konusu ekipman (GTİP) listesi için tıklayınız.

Satın almada oluşan katma değer vergisini (KDV) peşin ödemek yerine kira ödemelerinizle birlikte, taksitler halinde geri ödeyerek nakit akışınızı kolayca yönetin.

Finansal kiralama sözleşmeleri damga vergisi, resim ve harçtan istisnadır. 

Leasing ile alımı gerçekleştirilen makina-ekipmanlar için amortisman kiracı tarafından ayrılır. Kiracı ödeme planında ve faturada gözüken anapara için amortisman gideri ayırırken, kar için ise direkt finansman gideri göstererek muhasebeleştirme yapar.

Büyük ve küçük ölçekli yatırımlarınızın finansman ihtiyacının tamamı finanse edilebilir. Kira yöntemi ile ödeme imkânı sunduğu için firmaların nakit birikimlerini korur.

Ödeme planı ve vade müşterinin ihtiyaçlarına göre belirlenebilir. Kiralar; aylık, yıllık ve mevsimsel olarak şirketinizin nakit akışına, ve leasing konusu makina-ekipmanın ekonomik ömrüne göre düzenlenebilmektedir. 

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararın 17 ve 17/A maddeleri (% 1 KDV’ye tabi makina-ekipmanlar) kapsamında yapılacak finansal kiralama (leasing) sözleşmelerinde, ilgili bedellerin döviz cinsinden kararlaştırılması mümkündür.

Bunun haricinde kalan % 10 ve % 20 KDV’ye tabi makine-ekipmanların leasing ile finansmanında döviz ödeme planı ve sözleşme düzenlenebilmesi için leasing talep eden müşterinin 15 mio. USD ve üzeri kredi riskine veya yatırım tutarı kadar ihracat gelirine ( son 3 yıllık ihracat geliri kadar kullandırım yapılabilmektedir.) sahip olması gerekmektedir.

Finansal Kiralama Kapsamında makine-ekipmanın satın alınması, ithalatı, nakliyesi, sigortası Bankamız tarafından gerçekleştirilir. Böylece yatırımını leasingle finanse eden müşteriler satın alma ile ilgili operasyonel yüklerden kurtularak Bankamızın sağladığı avantajlar ile makine-ekipmanlara sahip olabilirler.

Finansal Kiralama yolu ile aldığınız makine-ekipmanın, mülkiyet hakkını sözleşme sonunda sembolik bir tutar ödeyerek devir alırsınız.

Finansal Kiralama Başvurusu Yapılabilen Kanallar

Sıkça Sorulan Sorular

Size en yakın Ziraat Katılım Şubesi'nden detaylı bilgi alabilir ve leasing başvurunuzu yapabilirsiniz.

 • Yatırımcı, satıcı firma ile yatırım malının fiyatı, ödeme ve teslim koşulları konusunda anlaşır, yapacağı yatırım tutarına istinaden Ziraat Katılım Bankası’ndan teklif alır.
 • Ziraat Katılım Bankası, yatırımcıya özel hazırlanmış alternatif ödeme planlarını içeren teklifini yatırımcıya iletir, sunulan alternatiflerden nakit akışına uygun olanı seçen yatırımcı, leasing talep formunu doldurup talep formunda istenen evrakları hazırlayıp Ziraat Katılım Bankası’na gönderir.
 • Ziraat Katılım Bankası kredi incelemesini yapar, inceleme sonucunda talep ilgili Kredi Komitesi’nde değerlendirilip karara bağlanır.
 • Kiracıya incelemenin sonucu ve varsa teminat koşulları hakkında bilgi verilir.
 • Kiracı ile gerekli teminat şartları konusunda anlaşıldıktan sonra öncelikle Genel Kredi Sözleşmesi akabinde Finansal Kiralama Sözleşmesi Ziraat Katılım Bankası ve kiracı tarafından karşılıklı imzalanıp, Finansal Kiralama Sözleşmesi FKB (Finansal Kurumlar Birliği)’nden tescil ettirilir.
 • İşlemde varsa peşinat, komisyon, FKB (Finansal Kurumlar Birliği) tescil ücreti,  tescile tabi karayolu taşıtları, hareketli iş ve ziraat makinaları, yat, gemi, uçak vb.’den alınacak plaka ve tescil ücreti (Trafik, Ticaret Odası, Ziraat Odası, Sivil Havacılık, Gemi Sicil vb.), leasing konusu ekipmanın  1 yıllık sigorta prim bedeli, Kiracıdan tahsil edilir ve satın alma süreci başlar. İşlem ithalse, ithalat işlemleri tamamlandıktan sonra kesinleşen ithalat masrafları ya kiracıdan tahsil edilir veya kiracının talimatını istinaden kiralara yayılır. Sözleşme konusu makina-ekipmanlarla ilgili tüm satın alma işlemleri işlemleri Ziraat Katılım Bankası tarafından yapılır ve akabinde ilgili makina-ekipmanlar Kiracıya teslim edilir.
 • Satınalma işlemi tamamlandıktan sonra  Kira ödeme tarihlerini ve tutarlarını içeren Kesin Ödeme Planı Ziraat Katılım Bankası tarafından müşteriye iletilir.
 • Ziraat Katılım Bankası tarafından düzenlenen fatura mahiyetindeki dekontlar ödeme planına uygun olarak Kiracıya ulaştırılır.
 • Kiracı ödemelerini ödeme planında belirtildiği şekilde döviz (USD, EUR) veya TL olarak yapar.
 • Sözleşme süresi sonunda,  sembolik bir bedelle ilgili  makina-ekipmanın Kiracıya devri gerçekleştirilir. 

 

Finansal kiralama işleminde kiralar Kiracının özel koşullarına göre ayarlanabilmektedir. Mevsimlik kazanç sağlayan kiracıların bu gelirlerine paralel olarak kira ödeme planları hazırlanabilir. 

Yurtiçinden veya yurtdışından yapılacak tüm satın alma işlemleri Ziraat Katılım Bankası A.Ş.  tarafından yürütülür. Satın alınacak mal/mallarla ilgili oluşabilecek tüm ithalat masrafları Kiracıya aittir.İthalat işlemleri tamamlandıktan sonra kesinleşen ithalat masrafları peşin olarak tahsil edilir veya kiracının talimatına istinaden kiralara yayılır.

Leasinge konu malın kullanım hakkı Kiracıya ait olmakla beraber sözleşme süresi boyunca mülkiyet hakkı Ziraat Katılım Bankası A.Ş.’nindir.

Mal hasara uğradığında en kısa sürede sigorta şirketi ile irtibata geçilir ve hasar dosyası açılır. Ziraat Katılım Bankası A.Ş.’ ye bilgi verilir. 

Kiracının ödediği kiralar için Ziraat Katılım Bankası tarafından fatura mahiyetinde dekont düzenlenir. Kiracı, faturaların içeriğindeki kar tutarını gider yazarak muhasebeleştirir. Anapara için ise  amortisman gideri ayırarak muhasebeleştirme işlemi yapar 

6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’na göre;  amortismana tabi her türlü taşınır ve taşınmaz mal leasing konusu olabilir. Ancak maddi olmayan duran varlıklar (patent hakkı, fikri ve sınai haklar), ara mamül, yarı mamül, yedek parça, sarf malzemesi niteliğindeki mallar leasing işlemine konu olamaz. Ayrıca lisanslı bilgisayar yazılımlarının çoğaltılmış nüshaları ve bütünleyici parça ve eklenti niteliği taşıyan parçalar da asli niteliğini korumak koşuluyla leasinge konu edilebilmektedir.

6361 sayılı  Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu  gereği kiralanan malın sözleşme süresi boyunca sigortalanması zorunludur

Kiracı tarafından poliçede belirlenen ödeme koşullarına göre ödenir.

Finansal kiralama sözleşmelerinde FKB (Finansal Kurumlar Birliği) tescil ücreti, komisyon, sigorta primleri, oluşan ithalat masrafları, tescile tabi karayolu taşıtları, hareketli iş ve ziraat makinaları, yat, gemi, uçak vb.’de alınacak plaka ve tescil ücreti (Trafik, Ticaret Odası, Ziraat Odası, Sivil Havacılık, Gemi Sicil vb.), sat-geri kirala işlemlerinde sat-geri kiralamaya konu gayrimenkul veya makina-ekipmanlar için yaptırılacak ekspertiz ücreti ve müşterinin ilave ipotek olarak vereceği gayrimenkuller için  oluşan ekspertiz ücreti kiracıdan tahsil edilir.

Ayrıca Sat-Geri Kirala İşlemlerinde alınacak olan tapu-alım satım vergisi, ilgili tapu müdürlüğü tarafından kiracıdan tahsil edilir.

Kiralanan malın kiracıya mülkiyet devri sözleşmede yer alan ödeme süresinin bitiminde, sözleşmede belirlenen sembolik devir bedelinin ödenmesi ile gerçekleştirilir.

Sözleşme kararlaştırılan sürenin sonunda kira ödemelerinin yapılmış olması halinde sona erer ve sözleşmede belirtilen sembolik devir bedelinin ödenmesi ile malın mülkiyeti kiracıya devredilir. Kira ödemelerinin sözleşmede belirtilen süreler içinde yapılmaması halinde, Ziraat Katılım Bankası A.Ş. sözleşmeyi feshedebilir. Bu durumda, kiracı malı iade ile birlikte vadesi gelmemiş Finansal kiralama bedellerini ödemek yükümlülüğünde olduğu gibi, Ziraat Katılım Bankası A.Ş.’nin  bunu aşan zararlarından da sorumludur.

Projenin özelliğine göre karar verilir. 

6361 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 37. Maddesinde yapılan açıklamalara göre, Finansal kiralama sözleşmeleri ve bu sözleşmelerin devrine ve tadiline ilişkin kâğıtlar ile bunların teminatı amacıyla düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden, bu kâğıtlarla ilgili yapılacak işlemler harçtan müstesnadır.

Sat Geri kiralama yöntemiyle yapılan kira sözleşmeleri kapsamında kiralanan taşınmazların sözleşme süresi sonunda, Kiracı adına tapuya tescili tapu harcından müstesnadır.