Kira Sertifikası İhraçlarımız

Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı, ihraççı Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 15.000.000.000 TL izahname kapsamında, tertipler halinde, çeşitli vadelerde, yönetim sözleşmesine veya alım satıma dayalı olarak, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle yurtiçinde yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuzun onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru SPK tarafından onaylanmıştır.

 • SPK Tarafından Onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı için tıklayınız.
 • SPK Tarafından Onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Dokümanı için tıklayınız.
 • SPK Tarafından Onaylanan İzahnamenin Özet Kısmı için tıklayınız.

 

Halka Arz-1

Bu ihraç tavanı kapsamında, Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 300.000.000 TL’ye kadar artırılabilecek 200.000.000 TL tutarındaki 180 gün vadeli kira sertifikası ihracına ilişkin başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.

 • SPK Tarafından Onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı için tıklayınız.
 • SPK Tarafından Onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Dokümanı için tıklayınız.
 • SPK  Tarafından Onaylanan İzahnamenin Özet Kısmı için tıklayınız.

 

Halka Arz-2

Bu ihraç tavanı kapsamında, Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 150.000.000 TL’ye kadar artırılabilecek 100.000.000 TL tutarındaki 362 gün vadeli kira sertifikası ihracına ilişkin başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.

 • SPK Tarafından Onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı için tıklayınız.
 • SPK Tarafından Onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Dokümanı için tıklayınız.
 • SPK  Tarafından Onaylanan İzahnamenin Özet Kısmı için tıklayınız.

 

Halka Arz-3

Bu ihraç tavanı kapsamında, Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 750.000.000 TL’ye kadar artırılabilecek 500.000.000 TL tutarındaki 363 gün vadeli kira sertifikası ihracına ilişkin başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.

 • SPK Tarafından Onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı için tıklayınız.  
 • SPK Tarafından Onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Dokümanı için tıklayınız.  
 • SPK  Tarafından Onaylanan İzahnamenin Özet Kısmı için tıklayınız.  

Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı, ihraççı Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 15.000.000.000 TL izahname kapsamında, tertipler halinde, çeşitli vadelerde, yönetim sözleşmesine veya alım satıma dayalı olarak, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle yurtiçinde yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuzun onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru SPK tarafından onaylanmıştır.

 • SPK Tarafından Onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı için tıklayınız.
 • SPK Tarafından Onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Dokümanı için tıklayınız.
 • SPK Tarafından Onaylanan İzahnamenin Özet Kısmı için tıklayınız.

 

Halka Arz-1

Bu ihraç tavanı kapsamında, Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 750.000.000 TL’ye kadar artırılabilecek 500.000.000 TL tutarındaki 364 gün vadeli kira sertifikası ihracına ilişkin başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.

               SPK Tarafından Onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı

 

                SPK Tarafından Onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Dokümanı

 

 •   SPK Tarafından Onaylanan İzahnamenin Özet Kısmı için Tıklayınız

Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı, ihraççı Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 30.000.000.000 TL izahname kapsamında, tertipler halinde, çeşitli vadelerde, yönetim sözleşmesine veya alım satıma dayalı olarak, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle yurtiçinde yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuzun onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru SPK tarafından onaylanmıştır.

 • SPK Tarafından Onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı için tıklayınız.
 • SPK Tarafından Onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Dokümanı için tıklayınız.
 • SPK Tarafından Onaylanan İzahnamenin Özet Kısmı için tıklayınız.

 

Halka Arz-1

Bu ihraç tavanı kapsamında, Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 3.000.000.000 TL’ye kadar artırılabilecek 2.000.000.000 TL tutarındaki 364 gün vadeli kira sertifikası ihracına ilişkin başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.

 • SPK Tarafından Onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı için

İBD-1 için  tıklayınız.

İBD-2 için  tıklayınız

İBD-3 için  tıklayınız

 

 • SPK Tarafından Onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Dokümanı için  Tıklayınız.
 • SPK  Tarafından Onaylanan İzahnamenin Özet Kısmı için  Tıklayınız.