Kira Sertifikaları (Sukuk)

Kira Sertifikaları (Sukuk)

Kira sertifikası: Her türlü varlık ve hakkın finansmanını sağlamak amacıyla varlık kiralama şirketi tarafından ihraç edilen ve sahiplerinin bu varlık veya haktan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi olmalarını sağlayan menkul kıymeti ifade eder.

Kira Sertifikaları Tebliğinin Düzenlediği Kira Sertifikası Türleri ve Şartları

1. Sahipliğe dayalı kira sertifikası (İcara sukuk)
Sahipliğe dayalı kira sertifikaları, kaynak kuruluşa veya üçüncü kişilere kiralanmak veya VKŞ adına yönetilmek üzere VKŞ tarafından kaynak kuruluştan devralınacak varlık ve hakların finansmanını sağlamak için ihraç edilen kira sertifikalarıdır.

2. Yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası (Wakala sukuk)
Yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları, kaynak kuruluşa ait varlık veya hakların vade boyunca kiralanması da dahil olmak üzere VKŞ lehine yönetilmesi neticesinde elde edilen gelirlerin sözleşme hükümleri çerçevesinde VKŞ’ye aktarılması amacıyla ihraç edilen kira sertifikalarıdır.

3. Alım-satıma dayalı kira sertifiksı (Murabaha sukuk)
Alım-satıma dayalı kira sertifikaları, bir varlık veya hakkın VKŞ tarafından satın alınarak 12 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen nitelikteki şirketlere vadeli olarak satılması işleminde varlık veya hak alımının finansmanını sağlamak için ihraç edilen kira sertifikalarıdır.

4. Ortaklığa dayalı kira sertifikası (Mudaraba/Muşaraka sukuk)
Ortaklığa dayalı kira sertifikaları, VKŞ’nin ortak girişime ortak olmak amacıyla ihraç ettiği kira sertifikalarıdır.

  • Münhasıran VKŞ’nin sermaye koyduğu ortak girişimlerin finanse edildiği ortaklığa dayalı kira sertifikası ihraçlarında; ortak girişimin yönetimi, girişimci veya girişimcinin atadığı üçüncü bir kişi tarafından gerçekleştirilir.
  • Ortak girişimden elde edilecek karın girişimci ve VKŞ arasındaki paylaşım oranı veya vekalet sözleşmesi kapsamında girişimcinin alacağı sabit ücret ortaklık sözleşmesinde belirtilir.
  • Ortaklığa dayalı kira sertifikası ihraç tutarı, Kira Sertifikaları Tebliğinin 11 inci maddesi çerçevesinde hazırlanan değerleme raporunda tespit edilen gerçeğe uygun değerin % 90’ını aşamaz.

 

5.Eser sözleşmesine dayalı kira sertifikası (İstisna sukuk)
Eser sözleşmesine dayalı kira sertifikaları, VKŞ’nin iş sahibi sıfatıyla taraf olduğu bir eser sözleşmesi kapsamında eserin meydana getirilmesini sağlamak amacıyla ihraç edilen kira sertifikalarıdır.

  • Bu madde kapsamındaki ihraçlarda VKŞ kendi adına ve kira sertifikası sahipleri hesabına akdedilecek eser sözleşmesine iş sahibi sıfatıyla taraf olur.
  • VKŞ meydana getirilecek eseri önce kiralayarak veya kiralamaksızın doğrudan satış sözleşmesine konu edebilir. Kira sertifikasının vade bitimi tarihi itibarıyla satış bedelinin tamamının VKŞ tarafından tahsil edilmesi ve kira sertifikası sahiplerine ödeme yapılması zorunludur.
  • Eser sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraç tutarı, 11 inci madde çerçevesinde hazırlanan değerleme raporunda tespit edilen gerçeğe uygun değerin % 90’ını aşamaz.
  • Eser bedelinin VKŞ tarafından peşin ödendiği durumlarda, eserin tam ve zamanında tamamlanmasını teminen yüklenici tarafından VKŞ lehine menkul ve gayrimenkul rehni veya benzer nitelikte teminat verilmesi zorunludur.
Hesaplarınıza Dilediğiniz Anda Ulaşın
Hesaplarınıza Dilediğiniz Anda Ulaşın
Katılım Mobil uygulaması ile hesaplarınıza istediğiniz zaman, istediğiniz yerde erişebilirsiniz.

WhatsApp İletişim Hattı

WhatsApp İletişim Hattı

Özel Bankacılık

Siz değerli müşterilerimizin bankacılık sorularına anında cevap vermek, sorunlarınıza hızlı çözüm bulmak için, hafta içi 09:00 ila 18:00 saatleri arasında WhatsApp İletişim Hattımız hizmetinizde!
Ziraat Katılım müşterisi olmak için mobil uygulamamızı indirebilirsiniz.