Yatırım, İhracat ve İşletme Harcamaları Destek Paketleri KGF Kefaleti ile Ziraat Katılım’da!

Yatırım, İhracat ve İşletme Harcamaları Destek Paketleri

KGF Kefaleti ile Yatırım, İhracat ve İşletme Harcamaları Destek Paketleri

Nitelikli finansman ile ülkemiz ekonomisine katkı sağlama hedefi doğrultusunda işletmelere uygun koşullarda finansman ve teminat desteği sunan KGF Destek Paketleri Ziraat Katılım’ da!
Yatırım, İhracat veya İşletme destek paketi kapsamında Bankamıza yapacağınız finansman başvurusu ile KGF’nin teminat desteği sağlanarak, Bankamızın uygun koşullu finansman imkânlarından yararlanabilirsiniz.

Kimler Yararlanabilir?

 • İmalat sanayiinde faaliyet gösteren firmalar ile ihracatçı firmalar başta olmak üzere, yatırım yapmayı planlayan KOBİ ve KOBİ dışı tüm işletmelerin yatırım ve işletme harcamalarının finansmanına katkı sağlayacak Yatırım Destek Paketi
 • Mevcutta ihracat yapan veya ihracat taahhüdünde bulunan tüm KOBİ’lerin ihracat finansmanına katkı sağlayacak İhracat Destek Paketi
 • KOBİ ve KOBİ dışı tüm müşterilerimizin işletme harcamalarının finansmanına katkı sağlayacak İşletme Harcamaları Destek Paketi
 • Bankamız KGF iş birliği ile devreye alınmıştır.
 • Uygulamadan yararlanacak işletmelerin, SGK ve vergi borcu bulunmaması ya da borcu bulunduğu takdirde yeniden yapılandırılmış ve yapılandırması bozulmamış olması gerekmektedir.
 • Başvuru tarihi itibariyle kendisinin ve grup firmalarının Bankamız kayıtlarında iflas, iflas ertelemesi, fesih, konkordato kaydı olmayan, elde edilebilen son Risk Merkezi verilerine göre takipte finansmanı bulunmayan müşterilerimiz KGF kefaletinden yararlanabilecektir.
   

 • KGF kefalet oranı yararlanıcı tipine ve finansman paketine göre %75 - %90 arasında değişmektedir.
 • Yatırım Destek Paketi ile işletmelerin yıllık cirolarına ve üretim alanlarına göre, 100 milyon TL’ye varan yatırım finansmanı ve bu finansmana ilişkin kefalet limitinin %25’ine kadar taksitli işletme finansmanı kullandırılabilecektir. Yatırım finansmanlarında 24 aya kadar ödemesiz dönem ile birlikte toplam 120 aya kadar vade seçeneği sunulmaktadır.
 • İhracat Destek Paketi ile ihracatçı veya ihracat potansiyeli taşıyan KOBİ’ler ile döviz kazandırıcı sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’lerin yıllık cirolarına göre, 25 milyon TL’ye kadar işletme finansmanu kullandırılabilecektir. Finansmanlarda 6 aya kadar ödemesiz dönem ile birlikte toplam 24 aya kadar vade seçeneği sunulmaktadır.
 • İşletme Harcamaları Destek Paketi ile işletmelerin yıllık cirolarına göre, 20 milyon TL’ye kadar işletme finansmanı kullandırılabilecektir. Finansmanlarda 6 aya kadar ödemesiz dönem ile birlikte toplam 30 aya kadar vade seçeneği sunulmaktadır.

 

KGF kefaleti teminatıyla yapılan finansman başvuruları, KGF ve Bankamızca yapılacak nihai değerlendirme ile sonuçlandırılacaktır.

Yatırım, İhracat ve İşletme Harcamaları Destek Paketleri İçin Başvurusu Yapılabilen Kanallar