Kümes Hayvanları Hayat Sigortası

Kümes Hayvanları

Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı, bio güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış, kapalı tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları ile açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanları için;

Geniş Kapsamlı Tarifede;

 • 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre, ihbarı mecburi bulaşıcı hastalıklar hariç olmak üzere her türlü kanatlı hayvan hastalıkları (Açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanları sadece Dar Kapsamlı Tarife kapsamında sigortalanabilmekte olup, Dar Kapsamlı Tarifede, tüm hastalıklar teminat dışıdır.),
 • Her türlü kaza ve zehirlenmeler,
 • Jeneratör, fan ve benzeri ekipmanlarda meydana gelen arızalar,
 • Her türlü doğal afetler,
 • Yangın veya infilâk,

sebebiyle meydana gelen ölüm, itlaf ve mecburi kesimler sonucu sigortalının doğrudan uğradığı zararlar, Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlar çerçevesinde sigorta kapsamındadır.

Ayrıca, isteğe bağlı olarak yapılacak değerlendirme veya risk inceleme sonucuna göre ek prim alınması koşuluyla;

 • Salmonella test sonuçları menfi olan işletmelerde pullorum ve kanatlı tifosu (tavuk tifosu) hastalıkları nedeniyle meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler sonucu sigortalının doğrudan uğrayacağı maddi zararlar,
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla, yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda, meydana gelen ölümler, mecburi kesimler sonucu sigortalının doğrudan uğrayacağı maddi zararlar.
 • Grev, lokavt, kargaşa veya halk hareketleri sırasında meydana gelen olaylar ve bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu ölümler, mecburi kesimler sonucu sigortalının doğrudan uğrayacağı maddi zararlar

teminat altına alınabilir.

Dar Kapsamlı Tarifede;

 Bu sigorta ile teminat verilen kümes hayvanlarında;

 • Her türlü kaza ve zehirlenmeler,                                       
 • Hortum, fırtına, deprem, heyelan ile sel ve su baskını,
 • Yangın veya infilâk,
 • Jeneratör, fan ve benzeri ekipmanlarda meydana gelen arızalar

nedenleriyle meydana gelen ölüm, itlaf ve mecburi kesimler sonucu sigortalının doğrudan doğruya uğradığı zararlar teminat altına alınır.

Ayrıca, isteğe bağlı olarak yapılacak değerlendirme veya risk inceleme sonucuna göre ek prim alınması koşuluyla;

 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla, yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda, meydana gelen ölümler, mecburi kesimler sonucu sigortalının doğrudan uğrayacağı maddi zararlar.
 • Grev, lokavt, kargaşa veya halk hareketleri sırasında meydana gelen olaylar ve bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu ölümler, mecburi kesimler sonucu sigortalının doğrudan uğrayacağı maddi zararlar

teminat altına alınabilir.