Bitkisel Ürün Sigortası

bitkisel ürün

Tüm bitkisel ürünleri için;

  • Dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, taşıt çarpması, sel ve su baskınının ürünlerde neden olduğu miktar kaybı,
  • Dolunun yaş meyve, yaş sebze ve kesme çiçeklerde neden olduğu kalite kaybı,
  • Yaban domuzunun tarla ürünlerinde, sebzelerde, fidanlarda ve çilekte neden olduğu miktar kaybı,
  • Kuşların, ayçiçeği (yağlık), ayçiçeği (çerezlik) ürünleri ile ayçiçeği (sertifikalı tohumluk) ürününün olgunlaşma ve hasat döneminde tabla üzerindeki tohumları yemesi suretiyle ortaya çıkan miktar kaybı,
  • Yağmur riskinin, pamuk ve pamuk (sertifikalı tohumluk) ürününde kozaların açılmasından itibaren hasada kadar olan dönemde, açılmış kozalarda neden olduğu miktar kaybı,
  • Don riskinin, meyve ve bağ fidanlarında neden olduğu miktar kaybı zararı dolu paketi olarak teminat kapsamına alınmaktadır.

Bu sayılan risklere ilave ve ek prim ile isteğe bağlı olarak, teminat kapsamına alınabilmektedir. İsteğe bağlı ek teminatlar tek başına alınamaz.