Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

TAMAMLAYICI SAGLIK SIGORTASI

Tamamlayıcı sağlık sigortası; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve satın alınan poliçedeki Sigorta Şirketinin anlaşmalı olduğu özel hastanelerden fark ücreti ödemeden tedavi masraflarının karşılanmasıdır.

Tamamlayıcı sağlık sigortası sayesinde karşılaşabileceğiniz bir kaza ve hastalık durumlarında SGK ve Sigorta Şirketinin anlaşmalı özel sağlık kurumlarında yaptıracağınız muayene, tetkik ve tedavi masrafları için ilave ücret ödemeden yüksek standartta sağlık hizmeti ile güvence altına alınmaktadır.

Teminatlar

Sadece Yatarak Tedavi Planı: Sigortalının limitsiz ve katılımsız olarak yatarak tedavi harcamalarını karşılayan plandır. 

Ayakta ve Yatarak Tedavi Planı: Sigortalının limitsiz ve katılımsız yatarak tedavi harcamalarının yanında yıllık 10 adet* limitli ayakta tedavi harcamalarını karşılayan plandır. 

*Ayakta tedavilerde her bir muayene işlemi ve muayeneye bağlı tetkik (Tahlil, röntgen, MR, Tomografi vb.) işlemleri 1 (bir) adet olarak değerlendirilir.