Taşıt Finansmanı Hayat Sigortası

Taşıt Finansmanı Hayat Sigortası

Taşıt Finansmanı Hayat Sigortası ile yaşamınızı kaybetme riskinize karşı taşıt finansmanı borcunuzu teminat altına alabilirsiniz!

Taşıt Finansmanı Hayat Sigortası

Ziraat Katılım Bankası'ndan taşıt finansmanı kullanan 18-75 yaş arasındaki müşterilerin sigorta süresi içinde hayatını kaybetmesi hâlinde, Ziraat Katılım Bankası'na olan borcunun kapatılmasını amaçlayan bir hayat sigortasıdır.

Ziraat Katılım Bankası'na olan borç kapatıldıktan sonra geriye kalan sigorta tazminat bedeli, sertifikada belirtilen lehtar(lar)a ödenir.