Bireysel Krediler

Masraf AdıAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncelleme Tarihi
Tahsis Ücreti (1-60 ay vade) 0.00 0.50 % 0.00 0.50 % BSMV hariçtir. 25.05.2018 00:00:00
Ekspertiz Ücreti 3406 TL 0.00 % 6382 TL 0.00 % Asgari tutar 250 metrekareye kadar meskenler için, azami tutar ise 20.000 üzeri metrekare meskenler için olup, KDV hariçtir. Söz konusu ücret ekspertiz firmalarına ödenmektedir. 09.01.2023 00:00:00
İpotek Tesis Ücreti 1560 TL TL 0.00 % 1560 TL TL 0.00 % BSMV'den muaftır. KDV dahildir. Söz konusu ücret Firmaya ödenmektedir. 10.02.2023 09:30:00
Hayat Sigortası 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % Hayat Sigortası ücreti değişken olduğundan hesaplamaya dahil edilmemiştir. 25.05.2018 00:00:00
Yıllık Maliyet Oranı 0.00 143,9750 % 0.00 143,9750 % 100.000.-TL 60 ay vadeli Arsa Finansmanı için finansman tahsis ücreti, ekspertiz ücreti ve ipotek tesis ücreti dahil edilerek hesaplama yapılmıştır. DASK, Hayat Sigortası, Konut Sigortası değişken olduğu için Yıllık Maliyet Oranına dahil edilmemiştir. 25.11.2023 14:14:00
Kâr oranı (1-60 ay vade) 0.00 5,95 % 5000000 5,95 % KKDF ve BSMV hariçtir. 25.11.2023 14:00:00
Masraf AdıAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncelleme Tarihi
Kâr oranı (1-12 ay vade) 0.00 5,25 % 100000 5,25 % KKDF ve BSMV hariçtir. 50.001-100.000 TL'ye kadar olan finansmanlarda azami vade 24 ay, 100.000 TL üzerinde finansmanlarda ise vade 12 aydır. 50.001-100.000 TL' ye kadar olan finansmanlarda kâr oran 5,25%, 100.001 TL üzerinde ise oran 5,25%'dır. 25.03.2024 14:30:00
Tahsis Ücreti (1-36 ay vade) 0.00 0.50 % 0.00 0.50 % BSMV'den muaftır. 27.02.2019 00:00:00
Ekspertiz Ücreti 4005 TL 0.00 % 8419 TL 0.00 % Asgari tutar 250 metrekareye kadar meskenler için, azami tutar ise 20.000 üzeri metrekare meskenler için olup, KDV hariçtir. Söz konusu ücret ekspertiz firmalarına ödenmektedir. 29.08.2023 00:00:00
İpotek Tesis Ücreti 1560 TL TL 0.00 % 1560 TL TL 0.00 % BSMV'den muaftır. KDV dahildir. Söz konusu ücret Firmaya ödenmektedir. 10.02.2023 09:30:00
Hayat Sigortası 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % Hayat Sigortası ücreti değişken olduğundan hesaplamaya dahil edilmemiştir. 25.05.2018 00:00:00
DASK 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % DASK ücreti değişken olduğundan hesaplamaya dahil edilmemiştir. 25.05.2018 00:00:00
Konut Sigortası 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % Konut Sigortası ücreti değişken olduğundan hesaplamaya dahil edilmemiştir. 25.05.2018 00:00:00
Yıllık Maliyet Oranı 0.00 106,9680 % 0.00 106,9680 % 100.000.-TL 24 ay vadeli Yasa Kapsamında İpotekli Bireysel Finansman için finansman tahsis ücreti, ekspertiz ücreti ve ipotek tesis ücreti dahil edilerek hesaplama yapılmıştır. DASK, Hayat Sigortası, Konut Sigortası değişken olduğu için Yıllık Maliyet Oranına dahil edilmemiştir. 25.03.2024 14:30:00
Erken Kapama Komisyonu (1-36 ay vade) 1 1 Konut finansmanı yasası kapsamında kullandırılmış kredilerde, kalan vadesi 36 ay ve daha az ise, bir ya da birden fazla taksidin erken ödenmesi, ara ödeme yapılması veya kredinin kapatılması halinde ödenen tutar üzerinden tahsil edilir. BSMV'den muaftır. 08.04.2019 00:00:00
Erken Kapama Komisyonu (36 ay üzeri vade) 2 2 Konut finansmanı yasası kapsamında kullandırılmış kredilerde, kalan vadesi 36 aydan fazla ise, bir ya da birden fazla taksidin erken ödenmesi, ara ödeme yapılması veya kredinin kapatılması halinde ödenen tutar üzerinden tahsil edilir. BSMV'den muaftır. 08.04.2019 00:00:00
Kâr oranı (13-24 ay vade) 0 5,25 % 0 5,25 % KKDF ve BSMV hariçtir. 50.001-100.000 TL'ye kadar olan finansmanlarda azami vade 24 ay, 100.000 TL üzerinde finansmanlarda ise vade 12 aydır. 50.001-100.000 TL' ye kadar olan finansmanlarda kâr oranı 5,25%, 100.001 TL üzerinde ise oran 5,25%'dur. 25.03.2024 16:30:00
Masraf AdıAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncelleme Tarihi
Kâr oranı (1-12 ay vade) 0.00 5,25 % 100000 5,25 % KKDF ve BSMV hariçtir. 50.001-100.000 TL'ye kadar olan finansmanlarda azami vade 24 ay, 100.000 TL üzerinde finansmanlarda ise vade 12 aydır. 50.001-100.000 TL' ye kadar olan finansmanlarda kâr oranı 5,25%, 100.001 TL üzerinde ise oran 5,25%'dır. 25.03.2024 14:30:00
Tahsis Ücreti (1-36 ay vade) 0.00 0.50 % 0.00 0.50 % BSMV hariçtir. 27.02.2019 00:00:00
Ekspertiz Ücreti 4005 TL 0.00 % 8419 TL 0.00 % Asgari tutar 250 metrekareye kadar meskenler için, azami tutar ise 20.000 üzeri metrekare meskenler için olup, KDV hariçtir. Söz konusu ücret ekspertiz firmalarına ödenmektedir. 29.08.2023 00:00:00
İpotek Tesis Ücreti 1560 TL TL 0.00 % 1560 TL TL 0.00 % BSMV'den muaftır. KDV dahildir. Söz konusu ücret Firmaya ödenmektedir. 10.02.2023 09:30:00
Hayat Sigortası 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % Hayat Sigortası ücreti değişken olduğundan hesaplamaya dahil edilmemiştir. 25.05.2019 00:00:00
DASK 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % DASK ücreti değişken olduğundan hesaplamaya dahil edilmemiştir. 25.05.2018 00:00:00
Konut Sigortası 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % Konut Sigortası ücreti değişken olduğundan hesaplamaya dahil edilmemiştir. 25.05.2018 00:00:00
Yıllık Maliyet Oranı 0.00 119,8463 % 100000 119,8463 % 100.000.-TL 24 ay vadeli İpotekli Bireysel Finansman için finansman tahsis ücreti, ekspertiz ücreti ve ipotek tesis ücreti dahil edilerek hesaplama yapılmıştır. DASK, Hayat Sigortası, Konut Sigortası değişken olduğu için Yıllık Maliyet Oranına dahil edilmemiştir. 25.03.2024 14:55:00
Kâr oranı (13-36 ay vade) 0 5,25 50000 5,25 KKDF ve BSMV hariçtir. 50.000 TL üzeri finansmanlarda azami vade 24 aydır. 50.001 TL ile 100.000 TL arası finansmanlarda kâr oranı 5,25%'dır. 25.03.2024 16:30:00
Masraf AdıAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncelleme Tarihi
Kâr oranı (1-60 ay vade) 0.00 5,95 % 0.00 5,95 % KKDF ve BSMV hariçtir. 25.03.2024 14:55:00
Kâr oranı (61-120 ay vade) 0.00 5,95 % 4,64 5,95 % KKDF ve BSMV hariçtir. 25.03.2024 16:30:00
Tahsis Ücreti (1-60 ay vade) 0.00 0.50 % 0.00 0.50 % BSMV hariçtir. 13.06.2023 00:00:00
Ekspertiz Ücreti 1536 TL 0.00 % 15844 TL 0.00 % Asgari tutar 250 metrekareye kadar meskenler için, azami tutar ise 20.000 üzeri metrekare meskenler için olup, KDV hariçtir. Söz konusu ücret ekspertiz firmalarına ödenmektedir. 29.07.2022 17:55:00
İpotek Tesis Ücreti 1560 TL TL 0.00 % 1560 TL TL 0.00 % BSMV'den muaftır. KDV dahildir. Söz konusu ücret Firmaya ödenmektedir. 10.02.2023 09:30:00
Hayat Sigortası 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % Hayat Sigortası ücreti değişken olduğundan hesaplamaya dahil edilmemiştir. 25.05.2018 00:00:00
DASK 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % DASK ücreti değişken olduğundan hesaplamaya dahil edilmemiştir. 25.05.2018 00:00:00
Konut Sigortası 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % Konut Sigortası ücreti değişken olduğundan hesaplamaya dahil edilmemiştir. 25.05.2018 00:00:00
Yıllık Maliyet Oranı 0.00 141,6510 % 0 141,6510 % 100.000.-TL 60 ay vadeli Bireysel İşyeri Finansmanı için finansman tahsis ücreti, ekspertiz ücreti ve ipotek tesis ücreti dahil edilerek hesaplama yapılmıştır. DASK, Hayat Sigortası, Konut Sigortası değişken olduğu için Yıllık Maliyet Oranına dahil edilmemiştir. 25.03.2024 14:55:00
Masraf AdıAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncelleme Tarihi
Kar oranı (1-12 ay vade) 0.00 TL 5,25 % 50000 TL 5,25 % KKDF ve BSMV hariçtir. 50.001-100.000 TL'ye kadar olan finansmanlarda azami vade 36 ay, 100.000 TL üzerinde finansmanlarda ise vade 12 aydır. 50.001-100.000 TL' ye kadar olan finansmanlarda kâr oranı 5,25%, 100.001 TL üzerinde ise oran 5,25%'dur. 25.03.2024 14:55:00
Kredi Tahsis Ücreti 0.00 TL 0.00 % 0.00 TL 0.00 % BSMV hariçtir 25.05.2018 00:00:00
Hayat Sigortası 0.00 TL 0.00 % 0.00 TL 0.00 % Hayat Sigortası ücreti değişken olduğundan hesaplamaya dahil edilmemiştir. 25.05.2018 00:00:00
Yıllık Maliyet Oranı 0.00 TL 114,4138 % 0.00 TL 114,4138 % 10.000.-TL 36 ay vadeli İhtiyaç Finansmanı için finansman tahsis ücreti ve vergiler dahil edilerek hesaplama yapılmıştır. Hayat Sigortası ücreti değişken olduğu için Yıllık Maliyet Oranına dahil edilmemiştir. 25.03.2024 14:55:00
Kar oranı (13-24 ay vade) 0 5,25 50000 5,25 KKDF ve BSMV hariçtir. 50.001-100.000 TL'ye kadar olan finansmanlarda azami vade 24 ay, 100.000 TL üzerinde finansmanlarda ise vade 12 aydır. 50.001-100.000 TL' ye kadar olan finansmanlarda kâr oranı 5,25% 'dur. 25.03.2024 16:30:00
Masraf AdıAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncelleme Tarihi
Kâr oranı (1-12 ay vade) 0 5,25 % 50000 5,25 % KKDF ve BSMV hariçtir. 50.001-100.000 TL'ye kadar olan finansmanlarda azami vade 24 ay, 100.000 TL üzerinde finansmanlarda ise vade 12 aydır. 50.001-100.000 TL' ye kadar olan finansmanlarda kâr oranı 5,25%, 100.001 TL üzerinde ise oran 5,25%'dır. 25.03.2024 14:58:00
Kredi Tahsis Ücreti 0 0.50 % 0 0.50 % BSMV hariçtir. 25.05.2018 00:00:00
Hayat Sigortası 0 0 0 0 Hayat Sigortası ücreti değişken olduğundan hesaplamaya dahil edilmemiştir. 25.05.2018 00:00:00
Yıllık Maliyet Oranı 0 121,4482 % 0 121,4482 % 20.000.-TL 36 ay vadeli İhtiyaç Finansmanı için finansman tahsis ücreti ve vergiler dahil edilerek hesaplama yapılmıştır. Hayat Sigortası ücreti değişken olduğu için Yıllık Maliyet Oranına dahil edilmemiştir. 25.03.2024 15:00:00
Kâr oranı (13-24 ay vade) 0 5,25 % 100000 5,25 % KKDF ve BSMV hariçtir. 50.001-100.000 TL'ye kadar olan finansmanlarda azami vade 24 ay, 100.000 TL üzerinde finansmanlarda ise vade 12 aydır. 50.001-100.000 TL' ye kadar olan finansmanlarda kâr oranı 5,25%, 100.001 TL üzerinde ise oran 5,25%'dur. 25.03.2024 16:10:00
Masraf AdıAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncelleme Tarihi
Kâr oranı (1-12 ay vade) 0 5,25 % 50000 5,25 % KKDF ve BSMV hariçtir. 50.001-100.000 TL'ye kadar olan finansmanlarda azami vade 24 ay, 100.000 TL üzerinde finansmanlarda ise vade 12 aydır. 50.001-100.000 TL' ye kadar olan finansmanlarda kâr oranı 5,25%, 100.001 TL üzerinde ise oran 5,25%'dır. 25.03.2024 15:00:00
Kredi Tahsis Ücreti 0 0.50 % 0 0.50 % BSMV hariçtir. 25.05.2018 00:00:00
Hayat Sigortası 0 0 0 0 Hayat Sigortası ücreti değişken olduğundan hesaplamaya dahil edilmemiştir. 25.05.2018 00:00:00
Yıllık Maliyet Oranı 0 115,5309 % 0 115,5309 % 20.000.-TL 36 ay vadeli İhtiyaç Finansmanı için finansman tahsis ücreti ve vergiler dahil edilerek hesaplama yapılmıştır. Hayat Sigortası ücreti değişken olduğu için Yıllık Maliyet Oranına dahil edilmemiştir. 25.03.2024 15:00:00
Kâr oranı (13-24 ay vade) 0 5,25 100000 5,25 KKDF ve BSMV hariçtir. 50.001-100.000 TL'ye kadar olan finansmanlarda azami vade 24 ay, 100.000 TL üzerinde finansmanlarda ise vade 12 aydır. 50.001-100.000 TL' ye kadar olan finansmanlarda kâr oranı 5,25%, 100.001 TL üzerinde ise oran 5,25%'dur. 25.03.2024 16:16:00
Masraf AdıAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncelleme Tarihi
Kâr oranı (1-3 ay vade) 0 5,25 % 0 5,25 % KKDF ve BSMV hariçtir. 25.03.2024 15:00:00
Kredi Tahsis Ücreti 0 0.50 % 0 0.50 % BSMV hariçtir. 01.09.2018 00:00:00
Hayat Sigortası 0 0 0 0 Hayat Sigortası ücreti değişken olduğundan hesaplamaya dahil edilmemiştir. 01.09.2018 00:00:00
Yıllık Maliyet Oranı 0 121,4482 % 0 121,4482 % 10.000.-TL 3 ay vadeli İhtiyaç Finansmanı için finansman tahsis ücreti ve vergiler dahil edilerek hesaplama yapılmıştır. Hayat Sigortası ücreti değişken olduğu için Yıllık Maliyet Oranına dahil edilmemiştir. 25.03.2024 15:00:00
Masraf AdıAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncelleme Tarihi
İpotek Tesis Ücreti 1560 TL TL 0 1560 TL TL 0 BSMV'den muaftır. KDV dahildir. Söz konusu ücret Firmaya ödenmektedir. 10.02.2023 09:30:00
DASK 0 0 0 0 DASK ücreti değişken olduğundan hesaplamaya dahil edilmemiştir. 25.05.2018 00:00:00
Ekspertiz Ücreti 4005 TL 0 8419 TL 0 Asgari tutar 250 metrekareye kadar meskenler için, azami tutar ise 20.000 üzeri metrekare meskenler için olup, KDV hariçtir. Söz konusu ücret ekspertiz firmalarına ödenmektedir 29.08.2023 17:00:00
Erken Kapama Komisyonu (1-36 ay vade) 1 1 Konut finansmanı yasası kapsamında kullandırılmış finansmanlarda, kalan vadesi 36 ay ve daha az ise, bir ya da birden fazla taksidin erken ödenmesi, ara ödeme yapılması veya finansmanın kapatılması halinde ödenen tutar üzerinden tahsil edilir. BSMV'den muaftır. 08.04.2019 00:00:00
Erken Kapama Komisyonu (36 ay üzeri vade) 2 2 Konut finansmanı yasası kapsamında kullandırılmış finansmanlarda, kalan vadesi 36 aydan fazla ise, bir ya da birden fazla taksidin erken ödenmesi, ara ödeme yapılması veya finansmanın kapatılması halinde ödenen tutar üzerinden tahsil edilir. BSMV'den muaftır. 08.04.2019 00:00:00
Hayat Sigortası 0 0 0 0 Hayat Sigortası ücreti değişken olduğundan hesaplamaya dahil edilmemiştir. 25.05.2018 00:00:00
İpotek Tesis Ücreti 1560 TL 0 1560 TL 0 BSMV'den muaftır. KDV dahildir. Söz konusu ücret Firmaya ödenmektedir. 10.02.2023 09:30:00
Kâr oranı (1-60 ay vade) 0 5,35 1000000 5,35 KKDF ve BSMV'den muaftır. 25.03.2024 15:00:00
Kâr oranı (61-120 ay vade) 0 5,40 1000000 5,40 KKDF ve BSMV'den muaftır. 25.03.2024 15:00:00
Konut Sigortası 0 0 0 0 Konut Sigortası ücreti değişken olduğundan hesaplamaya dahil edilmemiştir. 25.05.2018 00:00:00
Tahsis Ücreti (1-120 ay vade) 0 0.50 % 0 0.50 % BSMV'den muaftır. 25.05.2018 00:00:00
Yıllık Maliyet Oranı 0 90,9409 0 90,9409 100.000.-TL 120 ay vadeli Konut Finansmanı için finansman tahsis ücreti, ekspertiz ücreti ve ipotek tesis ücreti dahil edilerek hesaplama yapılmıştır. DASK, Hayat Sigortası, Konut Sigortası değişken olduğu için Yıllık Maliyet Oranına dahil edilmemiştir. 25.03.2024 15:00:00
Masraf AdıAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncelleme Tarihi
DASK 0 0 0 0 DASK ücreti değişken olduğundan hesaplamaya dahil edilmemiştir. 25.05.2018 00:00:00
Ekspertiz Ücreti 4005 TL 0 8419 TL 0 Asgari tutar 250 metrekareye kadar meskenler için, azami tutar ise 20.000 üzeri metrekare meskenler için olup, KDV hariçtir. Söz konusu ücret ekspertiz firmalarına ödenmektedir. 29.08.2023 00:00:00
Erken Kapama Komisyonu (1-36 ay vade) 1 1 Konut finansmanı yasası kapsamında kullandırılmış finansmanlarda, kalan vadesi 36 ay ve daha az ise, bir ya da birden fazla taksidin erken ödenmesi, ara ödeme yapılması veya finansmanın kapatılması halinde ödenen tutar üzerinden tahsil edilir. BSMV'den muaftır. 08.04.2019 00:00:00
Erken Kapama Komisyonu (36 ay üzeri vade) 2 2 Konut finansmanı yasası kapsamında kullandırılmış finansmanlarda, kalan vadesi 36 aydan fazla ise, bir ya da birden fazla taksidin erken ödenmesi, ara ödeme yapılması veya finansmanın kapatılması halinde ödenen tutar üzerinden tahsil edilir. BSMV'den muaftır. 08.04.2019 00:00:00
Hayat Sigortası 0 0 0 0 Hayat Sigortası ücreti değişken olduğundan hesaplamaya dahil edilmemiştir. 25.05.2018 00:00:00
İpotek Tesis Ücreti 1560 TL 0 1560 TL 0 BSMV'den muaftır. KDV dahildir. Söz konusu ücret Firmaya ödenmektedir. 10.02.2023 09:30:00
Kâr oranı (1-60 ay vade) 0 5,45 5000000 5,45 KKDF ve BSMV'den muaftır. 25.03.2024 15:30:00
Kâr oranı (1-60 ay vade) 0 4,19 0 4,19 KKDF ve BSMV'den muaftır. 01.11.2023 14:00:00
Kâr oranı (61-120 ay vade) 0 5,50 5000000 5,50 KKDF ve BSMV'den muaftır. 25.03.2024 15:30:00
Konut Sigortası 0 0 0 0 Konut Sigortası ücreti değişken olduğundan hesaplamaya dahil edilmemiştir. 25.05.2018 00:00:00
Tahsis Ücreti (1-120 ay vade) 0 0.50 % 0 0.50 % BSMV'den muaftır. 25.05.2018 00:00:00
Yıllık Maliyet Oranı 0 93,1762 0 93,1762 100.000.-TL 120 ay vadeli Konut Finansmanı için finansman tahsis ücreti, ekspertiz ücreti ve ipotek tesis ücreti dahil edilerek hesaplama yapılmıştır. DASK, Hayat Sigortası, Konut Sigortası değişken olduğu için Yıllık Maliyet Oranına dahil edilmemiştir. 25.03.2024 15:34:00
Masraf AdıAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncelleme Tarihi
DASK 0 0 0 0 DASK ücreti değişken olduğundan hesaplamaya dahil edilmemiştir. 11.03.2021 00:00:00
Ekspertiz Ücreti 4005 TL 0 8419 TL 0 Asgari tutar 250 metrekareye kadar meskenler için, azami tutar ise 20.000 üzeri metrekare meskenler için olup, KDV hariçtir. Söz konusu ücret ekspertiz firmalarına ödenmektedir. 29.08.2023 00:00:00
Erken Kapama Komisyonu (1-36 ay vade) 1 1 Konut finansmanı yasası kapsamında kullandırılmış finansmanlarda, kalan vadesi 36 ay ve daha az ise, bir ya da birden fazla taksidin erken ödenmesi, ara ödeme yapılması veya finansmanın kapatılması halinde ödenen tutar üzerinden tahsil edilir. BSMV'den muaftır. 11.03.2021 00:00:00
Erken Kapama Komisyonu (36 ay üzeri vade) 2 2 Konut finansmanı yasası kapsamında kullandırılmış finansmanlarda, kalan vadesi 36 aydan fazla ise, bir ya da birden fazla taksidin erken ödenmesi, ara ödeme yapılması veya finansmanın kapatılması halinde ödenen tutar üzerinden tahsil edilir. BSMV'den muaftır. 11.03.2021 00:00:00
Hayat Sigortası 0 0 0 0 Hayat Sigortası ücreti değişken olduğundan hesaplamaya dahil edilmemiştir. 11.03.2021 00:00:00
İpotek Tesis Ücreti 1560 TL 0 1560 TL 0 BSMV'den muaftır. KDV dahildir. Söz konusu ücret Firmaya ödenmektedir. 10.02.2023 09:30:00
Kâr oranı (1-60 ay vade) 0 4,95 0 4,95 KKDF ve BSMV'den muaftır. 25.03.2024 15:30:00
Kâr oranı (61-120 ay vade) 0 5,00 0 5,00 KKDF ve BSMV'den muaftır. 25.03.2024 15:35:03
Konut Sigortası 0 0 0 0 Konut Sigortası ücreti değişken olduğundan hesaplamaya dahil edilmemiştir. 11.03.2021 00:00:00
Tahsis Ücreti (1-120 ay vade) 0 0.50 % 0 0.50 % BSMV'den muaftır. 11.03.2021 00:00:00
Yıllık Maliyet Oranı 0 82,2365 0 82,2365 100.000.-TL 120 ay vadeli Kampanyalı Konut Finansmanı için finansman tahsis ücreti, ekspertiz ücreti ve ipotek tesis ücreti dahil edilerek hesaplama yapılmıştır. DASK, Hayat Sigortası, Konut Sigortası değişken olduğu için Yıllık Maliyet Oranına dahil edilmemiştir. 25.03.2024 15:30:00
Masraf AdıAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncelleme Tarihi
DASK 0 0 0 0 DASK ücreti değişken olduğundan hesaplamaya dahil edilmemiştir. 25.05.2018 00:00:00
Ekspertiz Ücreti 4005 TL 0 8419 TL 0 Asgari tutar 250 metrekareye kadar meskenler için, azami tutar ise 20.000 üzeri metrekare meskenler için olup, KDV hariçtir. Söz konusu ücret ekspertiz firmalarına ödenmektedir. 29.08.2023 00:00:00
Erken Kapama Komisyonu (1-36 ay vade) 0 1 0 1 Konut finansmanı yasası kapsamında kullandırılmış finansmanlarda, kalan vadesi 36 ay ve daha az ise, bir ya da birden fazla taksidin erken ödenmesi, ara ödeme yapılması veya finansmanın kapatılması halinde ödenen tutar üzerinden tahsil edilir. BSMV'den muaftır. 08.04.2019 00:00:00
Erken Kapama Komisyonu (36 ay üzeri vade) 0 2 0 2 Konut finansmanı yasası kapsamında kullandırılmış finansmanlarda, kalan vadesi 36 aydan fazla ise, bir ya da birden fazla taksidin erken ödenmesi, ara ödeme yapılması veya finansmanın kapatılması halinde ödenen tutar üzerinden tahsil edilir. BSMV'den muaftır. 08.04.2019 00:00:00
Hayat Sigortası 0 0 0 0 Hayat Sigortası ücreti değişken olduğundan hesaplamaya dahil edilmemiştir. 25.05.2018 00:00:00
İpotek Tesis Ücreti 1560 TL 0 1560 TL 0 BSMV'den muaftır. KDV dahildir. Söz konusu ücret Firmaya ödenmektedir. 10.02.2023 09:30:00
Kâr oranı (1-60 ay vade) 1000000 5,05 5000000 5,05 KKDF ve BSMV'den muaftır. 25.03.2024 15:40:00
Kâr oranı (61-120 ay vade) 0 5,10 0 5,10 KKDF ve BSMV'den muaftır. 25.03.2024 15:45:00
Konut Sigortası 0 0 0 0 Konut Sigortası ücreti değişken olduğundan hesaplamaya dahil edilmemiştir. 25.05.2018 00:00:00
Tahsis Ücreti (1-120 ay vade) 0 0.50 % 0 0.50 % BSMV'den muaftır. 25.05.2018 00:00:00
Yıllık Maliyet Oranı 0 84,3775 0 84,3775 1.000.000.-TL 120 ay vadeli Kampanyalı Konut Finansmanı için finansman tahsis ücreti, ekspertiz ücreti ve ipotek tesis ücreti dahil edilerek hesaplama yapılmıştır. DASK, Hayat Sigortası, Konut Sigortası değişken olduğu için Yıllık Maliyet Oranına dahil edilmemiştir. 25.03.2024 15:40:00
Masraf AdıAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncelleme Tarihi
DASK 0 0 0 0 DASK ücreti değişken olduğundan hesaplamaya dahil edilmemiştir. 25.05.2018 00:00:00
Ekspertiz Ücreti 4005 TL 0 8419 TL 0 Asgari tutar 250 metrekareye kadar meskenler için, azami tutar ise 20.000 üzeri metrekare meskenler için olup, KDV hariçtir. Söz konusu ücret ekspertiz firmalarına ödenmektedir. 29.08.2023 00:00:00
Erken Kapama Komisyonu (1-36 ay vade) 0 1 0 1 Konut finansmanı yasası kapsamında kullandırılmış finansmanlarda, kalan vadesi 36 ay ve daha az ise, bir ya da birden fazla taksidin erken ödenmesi, ara ödeme yapılması veya finansmanın kapatılması halinde ödenen tutar üzerinden tahsil edilir. BSMV'den muaftır. 08.04.2019 00:00:00
Erken Kapama Komisyonu (36 ay üzeri vade) 2 2 Konut finansmanı yasası kapsamında kullandırılmış finansmanlarda, kalan vadesi 36 aydan fazla ise, bir ya da birden fazla taksidin erken ödenmesi, ara ödeme yapılması veya finansmanın kapatılması halinde ödenen tutar üzerinden tahsil edilir. BSMV'den muaftır. 08.04.2019 00:00:00
Hayat Sigortası 0 0 0 0 Hayat Sigortası ücreti değişken olduğundan hesaplamaya dahil edilmemiştir. 25.08.2021 00:00:00
İpotek Tesis Ücreti 0 840 TL 0 840TL BSMV'den muaftır. KDV dahildir. Söz konusu ücret Firmaya ödenmektedir. 10.07.2023 00:00:00
Kâr oranı (1-84ay vade) 0 4,95 0 4,95 KKDF ve BSMV'den muaftır. 25.03.2024 15:40:00
Kâr oranı (84-120 ay vade) 0 4,95 0 4,95 KKDF ve BSMV'den muaftır. 25.03.2024 15:44:00
Konut Sigortası 0 0 0 0 Konut Sigortası ücreti değişken olduğundan hesaplamaya dahil edilmemiştir. 25.05.2018 00:00:00
Tahsis Ücreti (1-120 ay vade) 0 0.50 0 0.50 BSMV'den muaftır. 25.05.2018 00:00:00
Yıllık Maliyet Oranı 0 81,1747 0 81,1747 80.000 -TL 120 ay vadeli Kentsel Dönüşüm Güçlendirme Konut/İşyeri Finansmanı için finansman tahsis ücreti, ekspertiz ücreti ve ipotek tesis ücreti dahil edilerek hesaplama yapılmıştır. DASK, Hayat Sigortası, Konut Sigortası değişken olduğu için Yıllık Maliyet Oranına dahil edilmemiştir. 01.11.2023 14:14:13
Masraf AdıAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncelleme Tarihi
DASK 0 0 0 0 DASK ücreti değişken olduğundan hesaplamaya dahil edilmemiştir. 25.05.2018 00:00:00
Ekspertiz Ücreti 4079 TL 0 20514 TL 0 Asgari tutar 250 metrekareye kadar meskenler için, azami tutar ise 20.000 üzeri metrekare meskenler için olup, KDV hariçtir. Söz konusu ücret ekspertiz firmalarına ödenmektedir. 29.08.2023 00:00:00
Erken Kapama Komisyonu (1-120 ay vade) - - - - 08.04.2019 00:00:00
Hayat Sigortası 0 0 0 0 Hayat Sigortası ücreti değişken olduğundan hesaplamaya dahil edilmemiştir. 25.05.2018 00:00:00
İpotek Tesis Ücreti 1560 TL 0 1560 TL 0 BSMV'den muaftır. KDV dahildir. Söz konusu ücret Firmaya ödenmektedir. 10.02.2023 09:30:00
Kâr oranı (1-84 ay vade) 0 4,95 0 4,95 KKDF ve BSMV'den muaftır 25.03.2024 15:45:00
Kâr oranı (84-120 ay vade) 0 4,95 0 4,95 KKDF ve BSMV'den muaftır. 25.03.2024 15:40:00
Konut Sigortası 0 0 0 0 Konut Sigortası ücreti değişken olduğundan hesaplamaya dahil edilmemiştir. 25.05.2018 00:00:00
Tahsis Ücreti (1-120 ay vade) 0 0.50 % 0 0.50 % BSMV'den muaftır. 25.05.2018 00:00:00
Yıllık Maliyet Oranı 0 61,8697 0 61,8697 80.000 -TL 120 ay vadeli Kentsel Dönüşüm Güçlendirme Konut/İşyeri Finansmanı için finansman tahsis ücreti, ekspertiz ücreti ve ipotek tesis ücreti dahil edilerek hesaplama yapılmıştır. DASK, Hayat Sigortası, Konut Sigortası değişken olduğu için Yıllık Maliyet Oranına dahil edilmemiştir. 01.11.2023 14:14:00
Yıllık Maliyet Oranı 0 62,1697 0 62,1697 80.000 TL 86 ay vadeli Kentsel Dönüşüm İşyeri Finansmanı için finansman tahsis ücreti, ekspertiz ücreti ve ipotek tesis ücreti dahil edilerek hesaplama yapılmıştır. DASK, Hayat Sigortası, Konut Sigortası değişken olduğu için Yıllık Maliyet Oranına dahil edilmemiştir 01.11.2023 14:22:00
Masraf AdıAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncelleme Tarihi
DASK 0 0 0 0 DASK ücreti değişken olduğundan hesaplamaya dahil edilmemiştir. 25.05.2018 00:00:00
Ekspertiz Ücreti 4079 TL 0 20514 TL 0 Asgari tutar 250 metrekareye kadar meskenler için, azami tutar ise 20.000 üzeri metrekare meskenler için olup, KDV hariçtir. Söz konusu ücret ekspertiz firmalarına ödenmektedir. 29.08.2023 17:55:00
Erken Kapama Komisyonu (1-84 ay vade) - - - - - 08.04.2019 00:00:00
Hayat Sigortası 0 0 0 0 Hayat Sigortası ücreti değişken olduğundan hesaplamaya dahil edilmemiştir. 25.05.2018 00:00:00
İpotek Tesis Ücreti 1560 TL 0 1560 TL 0 BSMV'den muaftır. KDV dahildir. Söz konusu ücret Firmaya ödenmektedir. 10.02.2023 09:30:00
Kâr oranı (1-84 ay vade) 0 4,95 0 4,95 KKDF ve BSMV'den muaftır 25.03.2024 15:49:00
Kâr oranı (61-84 ay vade) 0 3,91 0 3,91 KKDF ve BSMV'den muaftır. 01.11.2023 14:33:00
Konut Sigortası 0 0 0 0 Konut Sigortası ücreti değişken olduğundan hesaplamaya dahil edilmemiştir. 25.05.2018 00:00:00
Tahsis Ücreti (1-84 ay vade) 0 0.50 0 0.50 BSMV'den muaftır. 25.05.2018 00:00:00
Yıllık Maliyet Oranı 0 81,1747 0 81,1747 100.000 TL 120 ay vadeli Kentsel Dönüşüm İşyeri Finansmanı için finansman tahsis ücreti, ekspertiz ücreti ve ipotek tesis ücreti dahil edilerek hesaplama yapılmıştır. DASK, Hayat Sigortası, Konut Sigortası değişken olduğu için Yıllık Maliyet Oranına dahil edilmemiştir. 25.03.2024 15:50:00
Masraf AdıAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncelleme Tarihi
DASK 0 0 0 0 DASK ücreti değişken olduğundan hesaplamaya dahil edilmemiştir. 25.05.2018 00:00:00
Ekspertiz Ücreti 4005 TL 0 20514 TL 0 Asgari tutar 250 metrekareye kadar meskenler için, azami tutar ise 20.000 üzeri metrekare meskenler için olup, KDV hariçtir. Söz konusu ücret ekspertiz firmalarına ödenmektedir. 29.08.2023 00:00:00
Erken Kapama Komisyonu (1-36 ay vade) 1 1 Konut finansmanı yasası kapsamında kullandırılmış finansmanlarda, kalan vadesi 36 ay ve daha az ise, bir ya da birden fazla taksidin erken ödenmesi, ara ödeme yapılması veya finansmanın kapatılması halinde ödenen tutar üzerinden tahsil edilir. BSMV'den muaftır. 08.04.2019 00:00:00
Erken Kapama Komisyonu (36 ay üzeri vade) 2 2 Konut finansmanı yasası kapsamında kullandırılmış finansmanlarda, kalan vadesi 36 aydan fazla ise, bir ya da birden fazla taksidin erken ödenmesi, ara ödeme yapılması veya finansmanın kapatılması halinde ödenen tutar üzerinden tahsil edilir. BSMV'den muaftır. 08.04.2019 00:00:00
Hayat Sigortası 0 0 0 0 Hayat Sigortası ücreti değişken olduğundan hesaplamaya dahil edilmemiştir. 25.05.2018 00:00:00
İpotek Tesis Ücreti 1560 TL 0 1560 TL 0 BSMV'den muaftır. KDV dahildir. Söz konusu ücret Firmaya ödenmektedir. 10.02.2023 09:30:00
Kâr oranı (1-84 ay vade) 0 4,95 0 4,95 KKDF ve BSMV'den muaftır. 25.03.2024 15:51:00
Kâr oranı (84-120 ay vade) 0 4,95 0 4,95 KKDF ve BSMV'den muaftır. 25.03.2024 15:50:00
Konut Sigortası 0 0 0 0 Konut Sigortası ücreti değişken olduğundan hesaplamaya dahil edilmemiştir. 25.05.2018 00:00:00
Tahsis Ücreti (1-120 ay vade) 0 0.50 0 0.50 BSMV'den muaftır. 25.05.2018 00:00:00
Yıllık Maliyet Oranı 0 81,1747 0 81,1747 100.000 TL 120 ay vadeli Kentsel Dönüşüm Konut Edinme/Yapım Finansmanı için finansman tahsis ücreti, ekspertiz ücreti ve ipotek tesis ücreti dahil edilerek hesaplama yapılmıştır. DASK, Hayat Sigortası, Konut Sigortası değişken olduğu için Yıllık Maliyet Oranına dahil edilmemiştir. 25.03.2024 15:50:00
Masraf AdıAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncelleme Tarihi
Kâr oranı (1-36 ay vade) 0 5,10 % 0 5,10 % 0 km ve 5 yaşına kadar (dahil) 2. el taşıtlar için olup KKDF ve BSMV hariçtir. 25.03.2024 15:55:00
Kâr oranı (37-48 ay vade) 0 5,10 % 0 5,10 % 0 km ve 5 yaşına kadar (dahil) 2. el taşıtlar için olup KKDF ve BSMV hariçtir. 25.03.2024 15:56:00
Tahsis Ücreti (1-60 ay vade) 0 0.50 % 0 0.50 % 0 km ve 5 yaşına kadar (dahil) 2. el taşıtlar için olup BSMV hariçtir. 27.02.2019 00:00:00
Hayat Sigortası 0 0 0 0 Hayat Sigortası ücreti değişken olduğundan hesaplamaya dahil edilmemiştir. 27.02.2019 00:00:00
Kasko Poliçesi 0 0 0 0 Günün koşullarına göre prim hesaplaması yapılmaktadır. 27.02.2019 00:00:00
Yıllık Maliyet Oranı 0 111,0106 % 0 111,0106 % 20.000.-TL 36 ay vadeli Taşıt Finansmanı için finansman tahsis ücreti ve vergiler dahil edilerek hesaplama yapılmıştır. Hayat Sigortası ücreti değişken olduğu için Yıllık Maliyet Oranına dahil edilmemiştir. *Fatura Bedeli 25.03.2024 15:55:00
Masraf AdıAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncelleme Tarihi
Hayat Sigortası 0 0 0 0 Hayat Sigortası ücreti değişken olduğundan hesaplamaya dahil edilmemiştir. 27.02.2019 00:00:00
Kâr oranı (1-36 ay vade) 0 5,10 0 5,10 0 km ve 5 yaşına kadar (dahil) 2. el taşıtlar için olup KKDF ve BSMV hariçtir. 25.03.2024 16:00:00
Kasko Poliçesi 0 0 0 0 Günün koşullarına göre prim hesaplaması yapılmaktadır. 27.02.2019 00:00:00
Tahsis Ücreti (1-48 ay vade) O 0.50 0 0.50 0 km ve 5 yaşına kadar (dahil) 2. el taşıtlar için olup BSMV hariçtir. 27.02.2019 00:00:00
Yıllık Maliyet Oranı 0 111,0106 0 111,0106 20.000.-TL 36 ay vadeli Taşıt Finansmanı için finansman tahsis ücreti ve vergiler dahil edilerek hesaplama yapılmıştır. Hayat Sigortası ücreti değişken olduğu için Yıllık Maliyet Oranına dahil edilmemiştir. *Fatura Bedeli 25.03.2024 16:00:00
Masraf AdıAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncelleme Tarihi
Hayat Sigortası 0 0 0 0 Hayat Sigortası ücreti değişken olduğundan hesaplamaya dahil edilmemiştir. 27.02.2019 00:00:00
Kâr oranı (1-24 ay vade) 0 5,10 0 5,10 0 km ve 5 yaşına kadar (dahil) 2. el taşıtlar için olup KKDF ve BSMV hariçtir. 25.03.2024 16:02:00
Kasko Poliçesi 0 0 0 0 Günün koşullarına göre prim hesaplaması yapılmaktadır. 27.02.2019 00:00:00
Tahsis Ücreti (1-36 ay vade) 0 0.50 0 0.50 0 km ve 5 yaşına kadar (dahil) 2. el taşıtlar için olup BSMV hariçtir. 27.02.2019 00:00:00
Yıllık Maliyet Oranı 0 111,3117 0 111,3117, 20.000.-TL 24 ay vadeli Taşıt Finansmanı için finansman tahsis ücreti ve vergiler dahil edilerek hesaplama yapılmıştır. Hayat Sigortası ücreti değişken olduğu için Yıllık Maliyet Oranına dahil edilmemiştir. *Fatura Bedeli 25.03.2024 16:05:00
Masraf AdıAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncelleme Tarihi
Hayat Sigortası 0 4,41 0 4,41 Hayat Sigortası ücreti değişken olduğundan hesaplamaya dahil edilmemiştir. 01.11.2023 12:00:00
Hayat Sigortası 0 0 0 0 Hayat Sigortası ücreti değişken olduğundan hesaplamaya dahil edilmemiştir. 27.02.2019 00:00:00
Kâr oranı (1-12 ay vade) 0 5,10 0 5,10 0 km ve 5 yaşına kadar (dahil) 2. el taşıtlar için olup KKDF ve BSMV hariçtir. 25.03.2024 16:05:55
Kasko Poliçesi 0 0 0 0 Günün koşullarına göre prim hesaplaması yapılmaktadır. 27.02.2019 00:00:00
Tahsis Ücreti (1-24 ay vade) 0 0.50 0 0.50 0 km ve 5 yaşına kadar (dahil) 2. el taşıtlar için olup BSMV hariçtir. 27.02.2019 00:00:00
Yıllık Maliyet Oranı 0 112,2430 0 112,2430 20.000.-TL 12 ay vadeli Taşıt Finansmanı için finansman tahsis ücreti ve vergiler dahil edilerek hesaplama yapılmıştır. Hayat Sigortası ücreti değişken olduğu için Yıllık Maliyet Oranına dahil edilmemiştir. *Fatura Bedeli 25.03.2024 16:05:00
Masraf AdıAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncelleme Tarihi
Kâr oranı (1-48 ay vade) 0 5,30 % 0 5,30 % 0 km ve 5 yaşına kadar (dahil) 2. el taşıtlar için olup KKDF ve BSMV hariçtir. 25.03.2024 16:05:00
Kâr oranı (37-48 ay vade) 0 5,30 % 0 5,30 % 0 km ve 5 yaşına kadar (dahil) 2. el taşıtlar için olup KKDF ve BSMV hariçtir. 25.03.2024 16:40:00
Tahsis Ücreti (1-60 ay vade) 0 0.50 % 0 0.50 % 0 km ve 5 yaşına kadar (dahil) 2. el taşıtlar için olup BSMV hariçtir. 27.02.2019 00:00:00
Hayat Sigortası 0 0 0 0 Hayat Sigortası ücreti değişken olduğundan hesaplamaya dahil edilmemiştir. 27.02.2019 00:00:00
Kasko Poliçesi 0 0 0 0 Günün koşullarına göre prim hesaplaması yapılmaktadır. 27.02.2019 00:00:00
Yıllık Maliyet Oranı 0 117,3638 % 0 117,3638 % 20.000.-TL 24 ay vadeli Taşıt Finansmanı için finansman tahsis ücreti ve vergiler dahil edilerek hesaplama yapılmıştır. Hayat Sigortası ücreti değişken olduğu için Yıllık Maliyet Oranına dahil edilmemiştir. *Fatura Bedeli 25.03.2024 16:10:00
Masraf AdıAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncelleme Tarihi
Hayat Sigortası 0 0 0 0 Hayat Sigortası ücreti değişken olduğundan hesaplamaya dahil edilmemiştir. 27.02.2019 00:00:00
Kar Oranı (1-36 ay vade) 0 5,30 0 5,30 (0 km ve 5 yaşına kadar (dahil) 2. el taşıtlar için olup KKDF BSMV hariçtir. 25.03.2024 12:00:00
Kasko Poliçesi 0 0 0 0 Günün koşullarına göre prim hesaplaması yapılmaktadır. 27.02.2019 00:00:00
Tahsis Ücreti (1-48 ay vade) 0 0.50 0 0.50 0 km ve 5 yaşına kadar (dahil) 2. el taşıtlar için olup BSMV hariçtir. 27.02.2019 00:00:00
Yıllık Maliyet Oranı 0 117,0574 0 117,0574 20.000.-TL 36 ay vadeli Taşıt Finansmanı için finansman tahsis ücreti ve vergiler dahil edilerek hesaplama yapılmıştır. Hayat Sigortası ücreti değişken olduğu için Yıllık Maliyet Oranına dahil edilmemiştir. *Fatura Bedeli 25.03.2024 16:10:00
Masraf AdıAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncelleme Tarihi
Hayat Sigortası 0 0 0 0 Hayat Sigortası ücreti değişken olduğundan hesaplamaya dahil edilmemiştir. 27.02.2019 00:00:00
Kâr oranı (1-24 ay vade) 0 5,30 0 5,30 0 km ve 5 yaşına kadar (dahil) 2. el taşıtlar için olup KKDF ve BSMV hariçtir. 25.03.2024 16:10:00
Kasko Poliçesi 0 0 0 0 Günün koşullarına göre prim hesaplaması yapılmaktadır. 27.02.2019 00:00:00
Tahsis Ücreti (1-36 ay vade) 0 0.50 0 0.50 0 km ve 5 yaşına kadar (dahil) 2. el taşıtlar için olup BSMV hariçtir. 27.02.2019 00:00:00
Yıllık Maliyet Oranı 0 117,0574 0 117,0574 20.000.-TL 36 ay vadeli Taşıt Finansmanı için finansman tahsis ücreti ve vergiler dahil edilerek hesaplama yapılmıştır. Hayat Sigortası ücreti değişken olduğu için Yıllık Maliyet Oranına dahil edilmemiştir. *Fatura Bedeli 25.03.2024 16:11:00
Masraf AdıAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncelleme Tarihi
Hayat Sigortası 0 0 0 0 Hayat Sigortası ücreti değişken olduğundan hesaplamaya dahil edilmemiştir. 27.02.2019 00:00:00
Kâr oranı (1-12 ay vade) 0 5,30 0 5,30 0 km ve 5 yaşına kadar (dahil) 2. el taşıtlar için olup KKDF ve BSMV hariçtir. 25.03.2024 16:10:00
Kasko Poliçesi 0 0 0 0 Günün koşullarına göre prim hesaplaması yapılmaktadır. 27.02.2019 00:00:00
Tahsis Ücreti (1-24 ay vade) 0 0.50 0 0.50 0 km ve 5 yaşına kadar (dahil) 2. el taşıtlar için olup BSMV hariçtir. 27.02.2019 00:00:00
Yıllık Maliyet Oranı 0 118,3180 0 118,3180 20.000.-TL 12 ay vadeli Taşıt Finansmanı için finansman tahsis ücreti ve vergiler dahil edilerek hesaplama yapılmıştır. Hayat Sigortası ücreti değişken olduğu için Yıllık Maliyet Oranına dahil edilmemiştir. *Fatura Bedeli 25.03.2024 16:10:00