Ziraat Katılım Çalışanı Olmak

ZK Çalışanı Olmak

Neden Ziraat Katılım Çalışanı Olmalıyım?​

Ziraat Katılım Bankası sektördeki başarısını çalışanlarına borçlu olduğunun bilincindedir. Bu doğrultuda ​çalışma arkadaşlarının eğitimi ve gelişimine gerekli desteği vermeye devam etmektedir.  

  Ziraat Katılım İnsan Kaynakları Politikası​

  Sahip olduğu kurumsal değerleri, misyonu, vizyonu ve stratejik hedefleri ile uyumlu olarak oluşturulmuştur. Bu politika kapsamında personelin kuruma bağlılığı artırılarak; sürdürülebilir verimlilik, kârlılık ve müşteri odaklılık ilkelerine bağlı şekilde çalışması hedeflenmektedir.  

   Ziraat Katılım Çalışanı Olmanın Avantajları

    • Ziraat Katılım çalışanlarının sahip olduğu bilgi, beceri ve tecrübelerini maksimum seviyede kullanmalarına olanak sağlar.

    • Her birinin yetkinliklerine uygun işlerde çalışmasını ve uzmanlaşmasını destekler.

    • Mesleki gelişimlerine yönelik eğitimlerle beraber kendilerini katılım bankacılığı alanında da geliştirmelerine olanak sunar.

    • Çalışanlarının kariyer hedeflerine şeffaf ve adil bir şekilde ulaşmaları için gerekli çalışmaları her daim sürdürür.

    • Dikey kariyer fırsatlarının yanında yatay kariyer olanaklarını da sunar. 

    • ​Bankamız, yöneticilerini kendi bünyesinden yetiştirmeyi tercih eder ve personelini üst pozisyonlara hazırlamak için onlara gerekli desteği verir.

    • Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde anlayan çalışanlarımız, katılım bankacılığı prensiplerinin yanında sosyal sorumluluk bilincine de sahiptir.

    • Çalışanlarımız herkes için etkin ve dünya standartlarında katılım bankacılığı faaliyeti sunmayı amaç edinir.

    • Bankamız, katılım bankacılığı sektörüne nitelikli ve bilinçli insan kaynağı kazandırır.