Kentsel Dönüşüm Finansmanı

Kentsel Dönüşüm Finansmanı

Kentsel Dönüşüm Finansmanı Nedir?

6306 sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun" kapsamında bulunan riskli bölgelerdeki binaların yenilenmesi için Bankamızca finansman kullandırılabilmektedir.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen kâr destek oranlarından faydanılabilmesi için, gayrimenkulün riskli alanda bulunması ve riskli alan içinde yer almamakla birlikte gayrimenkulün ‘’riskli yapı’’ olduğuna dair teknik raporlarla tespit edilmiş olması gerekmektedir.

Kentsel Dönüşüm Finansmanından Kimler Yararlanabilir? 

  • Konutlarını yeniden inşa etmek isteyen hak sahipleri,
  • Riskli yapılarda en az 1 yıl oturan kiracı veya sınırlı ayni hak sahipleri,
  • Konutu riskli yapı olarak tespit edilen ve farklı bir konut almak isteyen malikleri.

  • Konut nitelikli bağımsız bölümlerin yapımı veya edinimi nitelikli finansmanlarda bir bağımsız bölüm için kar payı destekli finansman tutarı en fazla 1.250.000 TL’dir. Birden fazla bağımsız bölüme sahip olan hak sahipleri adına kar payı desteği sağlanacak toplam finansman tutarı her bir bağımsız bölüm için 1.250.000 TL ’yi aşmamak kaydıyla toplamda en fazla 6.000.000 TL olabilecektir. 
  • Konut nitelikli bağımsız bölümler için güçlendirme amacıyla kullandırılacak finansmanlarda ise bir bağımsız bölüm için kar payı destekli finansman tutarı en fazla 320.000 TL’dir. Birden fazla bağımsız bölüme sahip olan hak sahipleri adına kar payı desteği sağlanacak toplam finansman tutarı her bir bağımsız bölüm için 320.000 TL ’yi aşmamak kaydıyla toplamda en fazla 1.600.000 TL olabilecektir.
  • Hak sahiplerine kullandırılacak kâr destekli konut finansmanı için azami vade 10 yıldır. Bireysel işyeri finansmanı için ise 7 yıldır.
  • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen 2012/3803 sayılı Bakanlar Kurulu kararınca; konut ve bireysel işyerleri için finansman desteği oranları T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.

Kentsel Dönüşüm Finansmanına Başvuru Yapılabilen Kanallar