Kentsel Dönüşüm Finansmanı

Kentsel Dönüşüm Finansmanı

Kentsel Dönüşüm Finansmanı Nedir?

6306 sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun" kapsamında bulunan riskli bölgelerdeki binaların yenilenmesi için Bankamızca finansman kullandırılabilmektedir.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen kâr destek oranlarından faydanılabilmesi için, gayrimenkulün riskli alanda bulunması ve riskli alan içinde yer almamakla birlikte gayrimenkulün ‘’riskli yapı’’ olduğuna dair teknik raporlarla tespit edilmiş olması gerekmektedir.

Kentsel Dönüşüm Finansmanından Kimler Yararlanabilir? 

  • Konutlarını yeniden inşa etmek isteyen hak sahipleri,
  • Riskli yapılarda en az 1 yıl oturan kiracı veya sınırlı ayni hak sahipleri,
  • Konutu riskli yapı olarak tespit edilen ve farklı bir konut almak isteyen malikleri.

  • Hak sahiplerine kullandırılacak kâr destekli finansman tutarı en fazla 200.000.-TL’dir. Birden fazla bağımsız bölüme sahip olan hak sahipleri adına kâr desteği sağlanacak toplam finansman tutarı her bir bağımsız bölüm için 200.000.-TL ’yi aşmamak kaydıyla toplamda en fazla 1.000.000.-TL olabilecektir.
  • Hak sahiplerine kullandırılacak kâr destekli konut finansmanı için azami vade 10 yıldır. Bireysel işyeri finansmanı için ise 7 yıldır.
  • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen 2012/3803 sayılı Bakanlar Kurulu kararınca; konut için yıllık %4, bireysel işyerleri için ise %3 finansman desteği sağlanmaktadır.

Kentsel Dönüşüm Finansmanına Başvuru Yapılabilen Kanallar