Dış Ticaret

Masraf AdıAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncelleme Tarihi
İhbar Ücreti 50.00 USD 0.20 USD Asgari 50 USD olmak üzere ihbar edilen akreditif tutarı üzerinden ilgili oran uygulanır. 27.04.2020 00:00:00
Masraf AdıAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncelleme Tarihi
Teyit Ücreti 300 USD 3 % Asgari 300 USD olmak üzere teyit eklenen akreditif tutarı üzerinden ilgili oran uygulanır 27.04.2020 00:00:00
Masraf AdıAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncelleme Tarihi
Vade/Tutar Değişiklik Ücreti 75.00 USD 75.00 USD Bankaca işleme alınan vesaik mukabili ya da akreditifli ihracat işlemlerinde tutar değişikliği ya da vade değişikliği olması durumunda 75 USD olarak tahsil edilir. 27.04.2020 00:00:00
Masraf AdıAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncelleme Tarihi
Vadeli Ödeme Ücreti 300 USD 3 % Asgari 300 USD olmak üzere teyit eklenen akreditif tahtında sunulan vesaik tutarı üzerinden, ibraz tarihi ile ödeme vadesi arasındaki süre için ilgili oran uygulanır 27.04.2020 00:00:00
Masraf AdıAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncelleme Tarihi
İskonto Ücreti 100 USD 1 % Asgari 100 USD olmak üzere iskonto tutarı üzerinden ilgili oran uygulanır 27.04.2020 00:00:00
Masraf AdıAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncelleme Tarihi
Tahsil Ücreti 100 USD 0.20 % Asgari 100 USD olmak üzere tahsile gönderilen vesaik tutarı üzerinden ilgili oran uygulanır 27.04.2029 00:00:00
Masraf AdıAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncelleme Tarihi
Vesaik İnceleme Ücreti 75.00 USD 75 USD İncelenmek üzere ibraz edilen her bir set vesaik için 75 USD olarak tahsil edilir. 27.04.2020 00:00:00
Masraf AdıAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncelleme Tarihi
Değişiklik Ücreti 75.00 USD 75.00 USD Banka tarafından gerçekleştirilen her bir dış ticaret işleminde, tutar ya da vade değişikliği içermeyen her türlü değişiklik için işlem başına 75 USD olarak tahsil edilir. 27.04.2020 00:00:00
Masraf AdıAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncelleme Tarihi
İşlem Ücreti 50.00 USD 0.10 % Banka tarafından gerçekleştirilen her bir dış ticaret işlemi için 50 USD olarak tahsil edilir. 27.04.2020 00:00:00
Masraf AdıAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncelleme Tarihi
Muhabir Banka Masrafı Banka tarafından gerçekleştirilen her bir dış ticaret işlemi için, muhabir banka tarafından talep edilen her türlü masraf ve ücret üzerinden %100 oranında tahsil edilir. 27.04.2020 00:00:00
Masraf AdıAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncelleme Tarihi
Ödeme Ücreti 50.00 USD 0.10 % Banka tarafından gerçekleştirilen her bir dış ticaret işlemi için yurt dışından gelen ya da yurt dışına ödenen her bir bedel için 50 USD olarak tahsil edilir. 27.04.2020 00:00:00
Masraf AdıAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncelleme Tarihi
Akreditif Açılış Ücreti 150 USD 2 % 2 % Asgari 150 USD olmak üzere akreditif riski üzerinden ilgili oran uygulanır. 19.01.2024 00:00:00
Masraf AdıAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncelleme Tarihi
Rezerv / Uyuşmazlık Ücreti 100 USD 100 USD Tahsilat Periyodu: İşlem Başına 06.09.2021 00:00:00
Masraf AdıAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncelleme Tarihi
Aval/Kabul Ücreti 150.00 USD 2 % Asgari 150 USD olmak üzere aval verilen poliçe tutarı üzerinden ilgili oran uygulanır. 27.04.2020 00:00:00
Masraf AdıAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncelleme Tarihi
Vade Tutar Değişiklik Ücreti 50.00 USD Belirtilen tutarlar bir defaya mahsus olmak üzere peşin tahsil edilir. 27.04.2020 00:00:00
Masraf AdıAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncelleme Tarihi
Poliçe Kabul Ücreti 200 USD 2 % Asgari 200 USD olmak üzere kabul edilen poliçe tutarı üzerinden ilgili oran uygulanır. 06.09.2021 00:00:00