TKBB Bireysel Müşteri Hakem Heyeti

Bize Ulaşmak İster Misiniz?

İLETİŞİM FORMU

Bireysel Müşteri Hakem Heyeti’nin görevi nedir? 

Bireysel Müşteri Hakem Heyeti, katılım bankalarının bireysel müşterileri ile bu bankalar arasındaki ihtilafların değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulmasını temin etmek üzere Türkiye Katılım Bankaları Birliği nezdinde oluşturulmuş bir uzlaştırma heyetidir.

 

Hangi Konularda ve Kimler Başvuruda Bulunabilir?

Hakem Heyeti, ticari faaliyetler ile ilgili olmayan her türlü bireysel bankacılık işlemlerini, cari ve katılma hesapları, bireysel krediler, kredi kartları, ATM kartları,..vb. ile ilgili şikayet veya anlaşmazlıkları inceler.

Hakem Heyetinin faaliyetleri sadece gerçek kişi banka müşterilerine yönelik, ticari faaliyetler ile ilgili olmayan her türlü bireysel bankacılık işlemlerini kapsadığından, Hakem Heyeti’ne sadece gerçek kişiler başvurabilir.

 

Başvurularda Nasıl Bir Süreç İzlenir?

İlgili Tebliğ hükümlerine göre, başvuru aşağıda belirtilen sürece uygun olarak yapılmalıdır.

1.Aşama – Bankaya Başvuru :

Müşteri, Heyete başvurmadan önce bankasının genel müdürlüğüne veya ilgili şubesine yazılı olarak, internet sayfası üzerinden ya da e-posta yoluyla başvurmalı ve yapmış olduğu başvurunun tebellüğ edildiğine dair, bankadan Tebliğde belirtilen şekilde bir teyit belgesi almalıdır.

Heyete yapılan başvurunun Tebliğ kapsamında işleme alınabilmesi için öncesinde yukarıda belirtilen başvurunun mutlaka yapılması gerekmektedir. Bankaya başvuru yapılmadan Birliğe gönderilen dilekçeler işleme alınmayacaktır.

2.Aşama – Banka Cevabının Alınması :

Bankanın cevap verme süresi, kredi kartı ve banka kartlarıyla ilgili başvurularda 20 gün, bunlar dışında kalan diğer konulara dair başvurularda ise 30 gündür. Banka, 30 gün içinde bildirmek kaydıyla bu süreyi 10 gün uzatabilir.

3.Aşama – Heyete Başvuru :

• Bankadan süresi içinde cevap alındığında:
Bankadan yukarıda 2. aşamada belirtilen süre içinde yazılı cevap alındığında, cevap tarihinden itibaren en geç 60 gün içinde Bireysel Müşteri Hakem Heyeti Başvuru Formu doldurularak Türkiye Katılım Bankaları Birliği’ne gönderilir.

• Bankadan süresi içinde cevap alınamadığında:
Bankadan yukarıda belirtilen süre zarfında cevap alınamadığı durumda, bu sürenin bitimini izleyen 60 gün içinde Bireysel Müşteri Hakem Heyeti Başvuru Formu doldurularak Türkiye Katılım Bankaları Birliği’ne gönderilir.

Başvuru Formu doldurulmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacağından, Heyete yapılacak başvurularda sözkonusu Form mutlaka kullanılmalıdır.