Katılım Bankacılığı Faaliyet İcazet Belgeleri

Düzenlenen İcazet Belgeleri, fon toplama, fon kullandırma ve bankacılık hizmetleri ile ilgili işlemlerin İslami Finans Prensipleri çerçevesinde yürütülen bir bankacılık modeli olarak "İslami Bankacılık" veya "Faizsiz Bankacılık" adlarıyla bilinen ve Türkiye'de "Katılım Bankacılığı" adıyla anılan bankacılık faaliyetinin genel anlamda cevazına yöneliktir.

Alım-Satıma Dayalı Kira Sertifikası (Sukuk) İcazet Belgesi.

Altın ve Gümüş İşlemleri İcazet Belgesi.

Doğrudan Borçlandırma Sistemi İcazet Belgesi.

Eli Bol Hesap İcazet Belgesi.

Enflasyona Endeksli Karz İcazet Belgesi.

Filika Kart İcazet Belgesi.

Finansal Kiralama (Leasing) İcazet Belgesi.

İşgücü-Hizmet Kiralaması (İcâre) İcazet Belgesi.

Katılma Hesapları İcazet Belgesi. (Mudârebe Akdine Dayalı)

Kısa Süreli Finansman (Karz-ı Hasen) İcazet Belgesi.

Kur Korumalı TL Katılma Hesabı İcazet Belgesi.

Mudarebe Akdine Dayalı Ortaklık İşlemleri İcazet Belgesi.

Murâbaha (Kâr Beyanıyla Satım) İcazet Belgesi.

Müşâreke İcazet Belgesi.

Özel Cari Hesap İcazet Belgesi.

Stok Finansmanı İcazet Belgesi.

Vadeli İhracat Finansmanı İcazet Belgesi.

Yatırım Vekâletine Dayalı Finansman İşlemleri İcazet Belgesi.

Yatırım Vekâletine Dayalı Katılma Hesabı İcazet Belgesi.

Yönetim Sözleşmesine (Yatırım Vekâleti) Dayalı Kira Sertifikası (Sukuk) İcazet Belgesi.

29 Mayıs 2023 tarihli İcazet Belgesi için tıklayınız.

29 Mayıs 2022 tarihli İcazet Belgesi için tıklayınız.

23 Aralık 2021 tarihli İcazet Belgesi için tıklayınız.

29 Mayıs 2021 tarihli İcazet Belgesi için tıklayınız.

​​​​​​29 Mayıs 2020 tarihli İcazet Belgesi için tıklayınız.

​​​​​​29 Mayıs 2019 tarihli İcazet Belgesi için tıklayınız.

​​​​​​29 Mayıs 2018 tarihli İcazet Belgesi için tıklayınız.

​​​​​​29 Mayıs 2017 tarihli İcazet Belgesi için tıklayınız.

​​​​​​29 Mayıs 2016 tarihli İcazet Belgesi için tıklayınız.

​​​​​​29 Mayıs 2015 tarihli İcazet Belgesi için tıklayınız.