Katılım Bankacılığı Faaliyet İcazet Belgeleri

Düzenlenen İcazet Belgeleri, fon toplama, fon kullandırma ve bankacılık hizmetleri ile ilgili işlemlerin İslami Finans Prensipleri çerçevesinde yürütülen bir bankacılık modeli olarak "İslami Bankacılık" veya "Faizsiz Bankacılık" adlarıyla bilinen ve Türkiye'de "Katılım Bankacılığı" adıyla anılan bankacılık faaliyetinin genel anlamda cevazına yöneliktir.

Alım-Satıma Dayalı Kira Sertifikası (Sukuk) İcazet Belgesi

Altın ve Gümüş İşlemleri İcazet Belgesi

Doğrudan Borçlandırma Sistemi İcazet Belgesi

Eli Bol Hesap İcazet Belgesi

Enflasyona Endeksli Karz İcazet Belgesi

Filika Kart İcazet Belgesi

Finansal Kiralama (Leasing) İcazet Belgesi

İşgücü-Hizmet Kiralaması (İcâre) İcazet Belgesi

Katılma Hesapları İcazet Belgesi (Mudârebe Akdine Dayalı)

Kısa Süreli Finansman (Karz-ı Hasen) İcazet Belgesi

Kur Korumalı TL Katılma Hesabı İcazet Belgesi

Mudarebe Akdine Dayalı Ortaklık İşlemleri İcazet Belgesi

Murâbaha (Kâr Beyanıyla Satım) İcazet Belgesi

Müşâreke İcazet Belgesi

Özel Cari Hesap İcazet Belgesi

Stok Finansmanı İcazet Belgesi

Vadeli İhracat Finansmanı İcazet Belgesi

Yatırım Vekâletine Dayalı Finansman İşlemleri İcazet Belgesi

Yatırım Vekâletine Dayalı Katılma Hesabı İcazet Belgesi

Yönetim Sözleşmesine (Yatırım Vekâleti) Dayalı Kira Sertifikası (Sukuk) İcazet Belgesi

23 Aralık 2021 tarihli İcazet Belgesi için tıklayınız

29 Mayıs 2021 tarihli İcazet Belgesi için tıklayınız

​​​​​​29 Mayıs 2020 tarihli İcazet Belgesi için tıklayınız

​​​​​​29 Mayıs 2019 tarihli İcazet Belgesi için tıklayınız

​​​​​​29 Mayıs 2018 tarihli İcazet Belgesi için tıklayınız

​​​​​​29 Mayıs 2017 tarihli İcazet Belgesi için tıklayınız

​​​​​​29 Mayıs 2016 tarihli İcazet Belgesi için tıklayınız

​​​​​​29 Mayıs 2015 tarihli İcazet Belgesi için tıklayınız