Katılım Bankacılığı Faaliyet İcazet Belgeleri

Düzenlenen İcazet Belgeleri, fon toplama, fon kullandırma ve bankacılık hizmetleri ile ilgili işlemlerin İslami Finans Prensipleri çerçevesinde yürütülen bir bankacılık modeli olarak "İslami Bankacılık" veya "Faizsiz Bankacılık" adlarıyla bilinen ve Türkiye'de "Katılım Bankacılığı" adıyla anılan bankacılık faaliyetinin genel anlamda cevazına yöneliktir.