Arıcılık Sigortası

arıcılık

Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olan, plakalı kovanlarda meydana gelen zararlar sigorta kapsamındadır.

Risk incelemesi gerektiren ve bu inceleme sonucunda, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından sigortalanması uygun görülmeyen risklere teminat verilmez.

Bu sigorta, kovanların;

  • Fırtına,
  • Hortum,
  • Yangın,
  • Heyelan,
  • Deprem,
  • Taşıt çarpması,
  • Sel ve Su Baskını,
  • Vahşi Hayvan Saldırısı,
  • Kovanların nakliyesi esnasında; çarpma, çarpışma, devrilme, yanma vb. nedeniyle doğrudan uğradığı zararları, Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlar çerçevesinde temin eder.