Seyahat Sağlık Sigortası

SEYAHAT SAGLIK SIGORTASI

Seyahat Sağlık Sigortası ile yurt dışı seyahatlerinizde acil hastalık ve/veya kaza sonucu oluşabilecek acil tıbbi yardım masraflarınız Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları ile poliçede yazılı teminat limitleri dâhilinde karşılanmaktadır.

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI 
 
Güvence Kapsamı Nedir?

Güvence Kapsamınızı poliçenizdeki teminatlar belirler. Sigortanızın size sağladığı hizmet avantajlarını ayrıntılı bir biçimde öğrenebilmek adına, poliçenizi incelemenizi öneririz.
 
Yurt dışı teminatlar

 • Ani rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin tıbbi tedavi teminatı
 • Sigortalının tedavinin verilebileceği en yakın sağlık kuruluşuna seyahati veya nakli
 • Vefat eden sigortalının cenaze nakli
 • Sigortalının taburcu olduktan sonra ikametgah adresine nakli
 • Sigortalıya yapılacak tedavi nedeniyle aile üyelerinden birinin konaklaması
 • Tıbbi Danışmanlık
 • Acil mesajların iletilmesi
 • Bagaj kaybı veya hasarı
 • Kanuni işlemlerle ilgili kefalet (Borç olarak)
 • İlaç gönderilmesi organizasyonu

 

Yurt içi teminatlar

 • Ani rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin tıbbi tedavi teminatı
 • Sigortalının tedavinin verilebileceği en yakın sağlık kuruluşuna seyahati veya nakli
 • Vefat eden sigortalının cenaze nakli
 • Sigortalının taburcu olduktan sonra ikametgah adresine nakli
 • Bagaj kaybı veya hasarı