İnternet Şubesi Şubelerimiz Online Branch Contact Information فرع البنك على الانترنت أقرب فرع

Konut Hesabı

 

​​​​Genel Bilgiler

Ziraat Katılım’dan Devlet Katkılı Konut Hesabı açtırın, konut alırken kazançlı çıkın.
En az 3 yıl birikim yaparak ilk konutunuzu aldığınızda toplam birikiminizin maksimum %20'si kadar Devlet katkısı ve kâr payı hesabınıza eklensin.

Kimler Devlet Katkılı Konut Hesabı’ndan Yararlanabilir?

 • Türk vatandaşı olan veya 29.05.2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28’inci maddesi kapsamına girenler hariç olmak üzere Türk vatandaşı gerçek kişi müşterilere açılabilecektir.
 • Müşterinin Devlet katkısına hak kazanması için Türk vatandaşı olması, 07.04.2015 tarihi itibariyle tamamı kendi adına kayıtlı kat mülkiyeti, kat irtifakı veya müstakil tapulu başka bir konut sahibi olmaması gerekmektedir.
 • Konut edinim tarihine kadar asgari 3 yıl boyunca hesaba düzenli ödeme yapmış olması gerekmektedir.
 • Konut Hesabı 18 yaşından büyükler adına açılabilmekte olup, 18 yaşından küçükler adına veli veya vasisi tarafından Konut Hesabı açılabilecektir.

Devlet Katkısına Konu Olan Konutların Niteliği

 • Kat mülkiyeti tapusu olan konutlar.
 • Kat irtifakı tapusu olan ve yapı kullanma izin belgesi bulunan konutlar.
 • Konut nitelikli yapı kullanma izin belgesi olan müstakil taşınmazlar.
 • Devre mülklere Devlet katkısı ödenmez.

Ürün Özellikleri

 • Konut Hesabı’nın açıldığı tarihte tamamı kendi adına kayıtlı kat mülkiyeti, kat irtifakı ve yapı kullanma izin belgesini haiz müstakil tapu sahipleri adına konut hesabı açılamaz.
 • Konut Hesabı yalnızca Türk Lirası cinsinden açılabilir. Bir müşteri için birden fazla Konut Hesabı açılamaz. Konut Hesabı bankalar arasında taşınamaz.
 • Düzenli ödemelere ek olarak üst sınırı aşmamak şartıyla istenildiği zaman hesaba para yatırılabilir.
 • Hesap bakiyesini asgari ödeme tutarının altına düşürmemek kaydıyla senede 2 defa birikimden para çekebilme hakkı vardır.
 • Aylık ödemelere ilişkin alt sınır 475,81​ TL, üst sınır 4.758,07 TL'dir.
  Üç aylık ödemelere ilişkin alt sınır 1.427,42, TL üst sınır 14.274,21 TL'dir.
  Açılış esnasında bir defaya mahsus olmak üzere azami 57.096,84 TL'ye kadar para yatırılabilir.

Devlet Katkısı Nasıl Hesaplanır?

 • Devlet katkısı, düzenli ödeme süresi
  36 ile 47 ay arasında olanlar için, hesaptaki birikim tutarının %15’idir. Ancak ödenecek tutar 24.741,96 Türk Lirasını geçemez.
 • 48 ile 59 ay arasında olanlar için, hesaptaki birikim tutarının %18’idir. Ancak ödenecek tutar 26.645,19 Türk Lirasını geçemez.
 • 60 ay ve üzeri olanlar için, hesaptaki birikim tutarının %20’sidir. Ancak ödenecek tutar 28.548,42​ Türk Lirasını geçemez.

Bu tutarlar her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır.

Nasıl Başvurabilirim?

Size en yakın Ziraat Katılım Şubesine gelerek başvurabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Soruları Görmek İçin Tıklayınız