İnternet Şubesi Şubelerimiz Online Branch Contact Information فرع البنك على الانترنت أقرب فرع

Çeyiz Hesabı

 Ziraat Katılım Bankası Çeyiz Hesabı

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ziraat Katılım Çeyiz Hesabı'yla Ekstra Mutluluk!​

Ziraat Katılım’dan Çeyiz Hesabı açtırın, evlenmeden önce kazanç sağlayın.

Çeyiz Hesabınız ile en az 3 yıl birikim yaparak 27 yaşınızı doldurmadan önce evlenmeniz durumunda toplam birikiminizin maksimum %25’i kadar Devlet katkısı elde edersiniz. Ayrıca birikimlerinizden kar payı getirisi de elde edersiniz.

Kimler Devlet Katkılı Çeyiz Hesabı’ndan Yararlanabilir?

 • 24 yaşını doldurmamış ve daha önce evlilik yapmamış Türk vatandaşı veya 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28’inci maddesi kapsamında olanlar,
 • Evlilik tarihinden önce en az 3 yıl hesabına düzenli ödeme yapanlar,
 • 27 yaşını doldurmadan ilk evliliğini yapıp evlilik tarihinden itibaren 6 ay içinde belgeleriyle başvuranlar Devlet Katkılı Çeyiz Hesabı’ndan yararlanabilecektir.
 • Çekim hakkı, katılımcı tarafından dönem içerisinde en fazla 2 defa kullanılabilir. Çekim hakkının kullanılması halinde Çeyiz Hesabı'nda kalan bakiyenin, Çeyiz Hesabı'nın açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken asgari tutarlar toplamından az olmaması gerekir. Asgari tutarların hesaplanmasında ilgili yıldaki asgari ödeme tutarları üzerinden, son çekim hakkının kullanıldığı ay hariç tüm aylar dikkate alınır. Evlilik amacıyla kullanılacak çekim hakkı ise bir defa kullanılır.
 • Evlilik amacıyla çekim hakkının evlilik tarihinden önce kullanılması ve herhangi bir sebeple evliliğin gerçekleşmemesi durumunda, çekim tarihinden en geç üç ay içerisinde Evlendirme Daireleri'ne başvuru yapıldığını tevsik eden evrakın bir örneği ile birlikte çekim hakkının kullanıldığı Bankamıza başvurularak Çeyiz Hesabı statüsünün devamı talep edilebilir. Hesabın statüsünün devam edebilmesi için Çeyiz Hesabı'nın açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken asgari tutarlar toplamının hesaba yatırılması gereklidir. Yatırılması gereken tutar hesaplanırken katılımcının bu kapsamda ödeme yapmadığı aylar dikkate alınmaz. Katılımcı, azami olarak evlilik amacıyla çektiği tutarı ile başvuru tarihine kadar düzenli ödeme için gerekli asgari tutarlar toplamını hesaba yatırabilir. Yatırılan tutar üst sınır kapsamında değerlendirilmeyecektir.
 • Düzenli ödemelerin aksatılması durumunda Devlet katkısı kazanma hakkı elde edilemeyecektir.
 • Çeyiz Hesabı 18 yaşından büyükler adına açılabilmekte olup, 18 yaşından küçükler adına veli veya vasisi tarafından Çeyiz Hesabı açılabilecektir.

Ürün Özellikleri

 • Devlet katkısı, birikim yapılan ödemeye göre değişmektedir, ancak evlilik tarihi itibarıyla ilgili hesaptaki birikimin %25’ini geçemez.
 • Aylık ödemelere ilişkin alt sınır 190,32 TL, üst sınır 1.903,23 TL'dir.
  Üç aylık ödemelere ilişkin alt sınır 570,96 TL, üst sınır 5.709,69 TL'dir.
  Açılış esnasında bir defaya mahsus olmak üzere azami 28.548,42​ TL'ye kadar para yatırılabilir.
  Bu tutarlar her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır.
 • Düzenli ödemelere ek olarak üst sınırı aşmamak şartıyla istenildiği zaman hesaba para yatırılabilir.
 • Çeyiz Hesabı yalnızca Türk Lirası cinsinden açılabilir. Ortak hesap olarak açılamaz.
 • Bir kişi adına birden fazla Çeyiz Hesabı açılamayacak ve hesap başka bir bankaya taşınamayacaktır.
 • Hesap bakiyesini asgari ödeme tutarının altına düşürmemek şartıyla yılda 2 defa birikimden para çekebilme hakkı vardır.

Devlet Katkısı Nasıl Hesaplanır?

Devlet katkısının hesaplanmasında, evlilik tarihindeki birikim esas alınır. Devlet katkısı katılımcı tarafından Çeyiz Hesabı’na yapılan düzenli ödeme sürelerine göre hesaplanır. Devlet katkısı düzenli ödeme süresi;

 • 36 ile 47 ay olanlar için, hesaptaki birikim tutarının ​ yüzde 20'sidir. Ancak, ödenecek tutar 7.967,70 Türk Lirasını geçemez.
 • 48 ile 59 ay olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 22'sidir. Ancak, ödenecek tutar 9.193,50 Türk Lirasını geçemez.
 • 60 ay ve üzeri olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 25'idir. Ancak, ödenecek tutar 11.032,20​​ Türk Lirasını geçemez.

Nasıl Başvurabilirim?

Size en yakın Ziraat Katılım Şubesine gelerek başvurabilirsiniz.

​​

Sıkça Sorulan Soruları Görmek İçin Tıklayınız