Konut Finansmanı Hayat Sigortası

KONUT FINANSMANI HAYAT SIGORTASI

Konut Finansmanı Hayat Sigortası ile yaşamınızı kaybetme riskinize karşı konut finansmanı borcunuzu teminat altına alabilirsiniz!

Konut Finansmanı Hayat Sigortası

Ziraat Katılım Bankası'ndan konut finansmanı kullanan 18-75 yaş arasındaki müşterilerin sigorta süresi içinde hayatını kaybetmesi hâlinde, Ziraat Katılım Bankası'na olan borcunun kapatılmasını amaçlayan bir hayat sigortasıdır.

Ziraat Katılım Bankası'na olan borç kapatıldıktan sonra geriye kalan sigorta tazminat bedeli, sertifikada belirtilen lehtar(lar)a ödenir.