İhtiyaç Finansmanı Hayat Sigortası

hayat sigortası

İhtiyaç Finansmanı Hayat Sigortası ile yaşamınızı kaybetme riskinize karşı ihtiyaç finansmanı borcunuzu teminat altına alabilirsiniz!

İhtiyaç Finansmanı Hayat Sigortası

Ziraat Katılım Bankası'ndan ihtiyaç finansmanı kullanan 18-75 yaş* arasındaki müşterilerin sigorta süresi içinde hayatını kaybetmesi hâlinde, Ziraat Katılım Bankası'na olan borcunun kapatılmasını amaçlayan bir hayat sigortasıdır.

Ziraat Katılım Bankası'na olan borç kapatıldıktan sonra geriye kalan sigorta tazminat bedeli, sertifikada belirtilen lehtar(lar)a ödenir.