Zorunlu Trafik Sigortası

ZORUNLU TRAFIK SIGORTASI

Yasal zorunluluk olan Trafik Sigortası ile trafikte Ziraat Katılım güvencesi altındasınız!

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na tabi olan zorunlu bir sigorta ürünüdür.

Türkiye sınırları içinde geçerlidir.

Zorunlu Trafik Sigortası Neleri Karşılar?

Trafik sigortası olası bir kazada kusurlu tarafın karşı tarafa verdiği maddi ve bedeni zararı teminat altına alan bir zorunlu sigorta çeşitlerinden biridir. 

Trafik sigortası teminatları; karşı tarafın maddi zararlarını ve sağlık masraflarını karşılamak üzere belirli limitlerle sınırlıdır. Karşı araçta oluşan hasarlar ya da karşı tarafa vereceğiniz manevi bir zarar, yüksek tazminat ödemeleriyle sonuçlanabilir. Bu durumların kurtarıcısı ise trafik sigortasıdır. 

  • Trafik kazası sonucunda karşı tarafa verilen zararın masrafları
  • Elektrik direği, lamba gibi kamuya ait mallara kasti olmayarak verilen zararlar
  • Ev, dükkan ve buna benzer üçüncü kişilere ait mallara verilen hasarlar
  • Kaza sırasında vefat edenlerin defin ve bu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişiler varsa onların masrafları
  • Trafik kazasında yaralanan kişilerin kısmi ya da süresiz çalışamaz duruma gelmesi halinde o kişilerin ekonomik gelirinin azalması ya da kesilmesi ve baktığı kişilerin destekten yoksun kalması durumlarında meydana gelen masraflar
  • Kaza sonucunda suçlu değilseniz ve buna rağmen karşı taraf sizin haksız olduğunuzu iddia edip size dava açıyorsa avukatlık ücretleri için savunma masrafları

Trafik kazası söz konusu olduğunda maddi hasarların yanı sıra bedeni zararlar da ortaya çıkabilir. Kişilerde meydana gelen yaralanmalar trafik sigortasının teminatı altındadır. Yaralılara yapılacak ilk yardım hizmetleri, muayeneler, tedaviler, ilaçlar gibi masraflar da trafik sigortası tarafından karşılanır.