İnternet Şubesi Şubelerimiz Online Branch Contact Information فرع البنك على الانترنت أقرب فرع

Duyurular

 Ziraat Katılım Bankası Duyurular

​​​​
 

4.5G uyumu kapsamında cep telefonu sim kart değişikliği yapan müşterilerimizin dikkatine

GSM operatörleri, 1 Nisan 2016 tarihinden itibaren, SIM kartı ve cihazı uyumlu müşteriler için 4.5G mobil iletişim altyapısını kullanmaya başlayacaktır.

SIM kartlarını, 4.5G ile uyumlu SIM kartlarla değiştiren müşterilerimizin internet ve mobil bankacılık kanallarına girişi aşamasında, SMS ile gönderilen tek kullanımlık şifrenin yasal düzenlemelere bağlı banka uygulamaları nedeniyle iletilememesi söz konusu olabilecektir.

İnternet ve mobil bankacılığa girişte SMS ile gönderilen tek kullanımlık şifrenin size iletilememesi durumunda;

0850 220 50 00 numaralı Müşteri İletişim Merkezimizi arayarak sim kart blokesini kaldırabilir ve SMS ile tek kullanımlık şifrenizin size iletilmesini sağlayabilirsiniz.

Burada belirtilen iletişim kanalları haricinde; e-posta, SMS veya telefonla yapılan aramalarla sizden bilgi talep eden kişilere itibar etmeyin.

Saygılarımızla,

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

ZİRAAT KATILIM BANKASI OLARAK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK SİZ DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZİ BİLGİLENDİRİYORUZ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri gereği; Bankamız veri sorumlusu olarak siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerini kaydedecek, sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklayabilecek olup, anılan yasal düzenleme kapsamında karşılıklı hak ve yükümlülüklerimize ilişkin olarak sizleri bilgilendiriyoruz.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:

Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında sizlere sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak, gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerini tespit için kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgilerini kaydetmek, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce (mahkemeler, TBB, BDDK, SPK, TCMB, MASAK gibi) öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, Bankamızca sunulan ve talep edilen başkaca ürün ve hizmetlerimizi sunabilmek ve aramızdaki sözleşmenin gereğini yerine getirmek olarak sıralanabilecektir.

Kişisel verilerinizin aktarılması:

Yukarıda özetle sıralanan amaçlarla Bankamız nezdinde bulunan kişisel verileriniz; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile diğer Kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 73. maddesinin 4. fıkrasında sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişilere, BDDK, SPK, TCMB gibi kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, ana hissedarımız, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş, yurtiçi/yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilere aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi:

Kişisel verileriniz; Genel Müdürlük, Şubeler, ATM’ler, İnternet Bankacılığı, Çağrı Merkezleri, Görüntülü İşlem Merkezleri, Kiosklar gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz, işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, yurtiçi/yurtdışı Bankalar ve diğer 3.kişiler de dahil olmak üzere Bankamız dışından da elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca haklarınız:

Bankamıza başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, anılan Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen düzeltilme, silinme veya yok edilme kapsamında yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu Ziraat Katılım Bankası olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vermekte ve sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel veri güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam etmekte olduğumuzu bilgilerinize sunarız.

 • Kurumsal Şubesi/İstanbul Şubemiz 05/​01​​​​​/2018​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • Kurumsal Şubesi/Ankara Şubemiz 22/​12​​​​​/2017​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • Gıda Çarsısı/İzmir Şubemiz 19/​12​​​​​/2017​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • Pendik/İstanbul Şubemiz 08/​12​​​​​/2017​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • Mersin Şubemiz 13/​11​​​​​/2017​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • Ziraat Katılım Mülakat Sonuç Duyurusu için tıklayınız
 • Dudullu/İstanbul Şubemiz 06/​11​​​​​/2017​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • Uşak Şubemiz 13/​10​​​​​/2017​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • Kastamonu Şubemiz 06/​10​​​​​/2017​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • Ziraat Finans Grubu işe alım sınav sonuçlarına ilişkin, mülakat tarih ve saatleri için tıklayınız
 • 2017 Yılı Ziraat Finans Grubu Uzman Yardımcısı İşe Alım Sınav sonuçları için tıklayınız
 • Isparta Şubemiz 21/​06​​​​​/2017​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • Trabzon Şubemiz 12/​06​​​​​/2017​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • 2017 Yılı Ziraat Finans Grubu Uzman Yardımcısı İşe Alım Sınavı için tıklayınız
 • Erzurum Şubemiz 05/​06​​​​​/2017​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • Balıkesir Şubemiz 15/​05​​​​​/2017​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • Eskişehir Şubemiz 08/​05​​​​​/2017​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • Bağcılar/İstanbul Şubemiz 21/​04​​​​​/2017​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • OSB/Kayseri Şubemiz 17/​04​​​​​/2017​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • Denizli Şubemiz 05/​04​​​​​/2017​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • Zeytinburnu/İstanbul Şubemiz 16/​03​​​​​/2017​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • Afyonkarahisar Şubemiz 20/​02​​​​​/2017​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • Erzincan Şubemiz 08/​02​​​​​/2017​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • Malatya Şubemiz 06/​01​​​​​/2017​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • Gaziosmanpaşa/İstanbul Şubemiz 05/​12​​​​​/2016​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • Samsun Şubemiz 05/​12​​​​​/2016​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • Sivas Şubemiz 07/​10​/2016​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • Manisa Şubemiz 29/​08​​​​​/2016​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • Bursa/Kestel Şubemiz 01/​08​​​​​/2016​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • Mevlana/Konya Şubemiz 19/​07​​​​​/2016​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • Balgat/Ankara Şubemiz 14/​07​​​​​/2016​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • Güneşli/İstanbul Şubemiz 09/​06​​​​​/2016​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • Beyazıt/İstanbul Şubemiz 08/​06​​​​​/2016​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • Çallı/Antalya Şubemiz 03/​06​​​​​/2016​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • Şanlıurfa Şubemiz 05/​05​​​​​/2016​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • 2016 Yılı Servis Görevlisi Mülakat Sonuçları Duyurusu
 • Gebze/Kocaeli Şubemiz 20/​04​​​​​/2016​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • Rize Şubemiz 11/​04​​​​​/2016​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • Kütahya Şubemiz 07/​04​​​​​/2016​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • Kahramanmaraş Şubemiz 06/​04​​​​​/2016​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • İzmit Ş​ubemiz​ 23/​03​​​​​/2016​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • Van Ş​ubemiz​ 15/​03​​​​​/2016​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • Adapazarı Ş​ubemiz​ 10/​03​​​​​/2016​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • ​​Elazığ Ş​ubemiz​ 16/​02​​​​​/2016​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • ​​Aydın Ş​ubemiz 04/​02​​​​​/2016​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır.
 • ​​​​Bornova/İzmir Ş​ubemiz 28​/01​/2016​ tar​ihinde, müşteri kabulüne başlamıştır.​
 • ​​İskenderun/Hatay Ş​ubemiz 14​/01​/2016​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır.
 • ​​Osmanbey/İstanbul Ş​ubemiz 11​/​12​/2015 ta​rihinde, müşteri kabulüne başlamıştır.​
 • ​Ulus/Ankara Ş​ubemiz 01​/​12​/2015 ta​rihinde, müşteri kabulüne başlamıştır.​
 • ​Fatih/İstanbul Ş​ubemiz 2​0​/​11​/2015 tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır.
 • Adana Ş​ubemiz 19​/11​/2015 tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır.
 • Kadıköy/İstanbul Ş​ubemiz 17​/11​/2015 tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır.
 • Kayseri Ş​ubemiz 05/​11​​​​​/2015 tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır.
 • ​​​​​​​​​​​​​​​​​​AIVA tarafından düzenlenen web dünyasının en prestijli ödüllerinden W3 Awards’da Bankamızın internet sitesi, 2 Gold Ödüle birden layık görüldü.
 • ​​​​​​​​​​​​​​​​​​Çorum Ş​ubemiz 14​/​10​​​​/2015 tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır.
 • ​​​Ostim/Ankara Ş​ubemiz 07​/​10​/2015 tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır.​​
 • ​​​​Gaziantep Ş​ubemiz 09​​/​09​/2015 tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır.​​
 • ​​​Altunizade/İstanbul Ş​ubemiz 07​/​09​/2015 tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır.​​
 • ​​Setbaşı/Bursa Ş​ubemiz 04/​09​/2015 tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır.​​
 • ​​​​​​Aksaray Ş​ubemiz 10​/​08/2015 tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır.​
 • ​​​​​Kayapınar/Diyarbakır Ş​ubemiz 05/​08/2015 tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır.​
 • ​​​​Ümraniye/İstanbul şubemiz 31​/07/2015 tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır.
 • ​​​​Büsan/Ko​nya şubemiz 30​/07/2015 tarihinde, geçici adresinde​ müşteri kabulüne başlamıştır.
 • ​​​Üsküdar/İstanbul şubemiz 29​/07/2015 tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır.
 • ​​İkitelli/İstanbul şubemiz 24/07/2015 tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır.
 • ​Mecidiyeköy/İstanbul şubemiz 09​/07/215 tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır.
 • Selçuklu/Konya şubemiz 03/07/2015 tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır.
 • Kızılay/ Ankara şubemiz​ 22/06/2015 tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır.
 • ​Eminönü Şubemizden sonra ikinci şubemiz olan Sincan/Ankara şubemiz 04.06.2015 tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır.​
 • ​​​​​​Ziraat Katılım Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 15/10/2014 tarih ve 29146 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 10/10/2014 tarih ve 6046 sayılı izniyle kurulmuştur.
 • Ziraat Katılım Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 14/05/2015 tarih ve 29355 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 12/05/2015 tarih, 6302 sayılı kararı ile faaliyet izni almıştır.​
​​​​