Çek Ödeme Finansmanı

Çek Ödeme Finansmanı

KGF Teminatlı Çek Ödeme Destek Paketi Nedir?

Küresel çapta toplum sağlığını tehdit eden, ülkemiz de dâhil olmak üzere birçok ülkeye yayılan koronavirüs salgını neticesinde ekonomik ve ticari faaliyetlerde oluşması muhtemel aksaklıklara karşı alınan önlemler kapsamında; salgından doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen, ticari faaliyetlerinde çek ödeme aracını kullanan, çek keşidecisi tüzel müşterilerin ticari faaliyetlerini devam ettirebilmelerine katkıda bulunmak, ödemekle yükümlü oldukları çek bedellerini uygun finansman kaynağı kullanarak ödeyebilmelerine imkan sağlamak üzere Hazine Destekli Kefalet Sistemi çerçevesinde KGF teminatlı finansman imkanı sağlayan Çek Ödeme Destek Paketidir. 

 

Neden KGF Teminatlı Çek Ödeme Destek Paketi kullanmalıyım?

Küresel çapta toplum sağlığını tehdit eden salgından etkilenen müşterilerimizin ödemekle yükümlü oldukları çek bedellerini uygun finansman kaynağı kullanarak ödeyebilmelerine imkan sağlamaktadır.

  • 25 Milyon TL ciroya kadar azami 1.250.000 TL; 25-125 Milyon TL aralığında yer alan ciroda azami 6.250.000 TL; üzerindeki ciroda ise 12.500.000 TL’ye kadar finansmana erişim sağlanabilir. 
  • %9,5 Yıllık kar oranlı finansmanlar için müşterilerimize Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacaktır. 
  • Azami 3 ay ödemesiz dönem olmak üzere, azami 12 aya kadar vadelendirilebilir. 
  • 25.03.2020 tarihi ve öncesinde yapılan gerçek ticari işlemlerden kaynaklanan ve bu işlemler kapsamında düzenlenen (25.03.2020'ye kadar tarihli) faturalarla bağlantılı azami 30.06.2020 tarihli olarak keşide edilmiş/ edilecek çekler, krediye konu edilebilecektir. 
  • COVID-19 salgınından etkilenen işletmelere KGF kefaletli kredi desteği verilerek, bu işletmelerin ödemekle yükümlü oldukları çek bedellerini uygun finansman kaynağı kullanarak ödeyebilmelerine imkan sağlanacaktır. 
  • Düşük kar oranlı finansman ile müşterilerimize Hazine destekli KGF kefaleti sağlanmaktadır. 
  • Finansman ihtiyacı olup teminat sıkıntısı çeken işletmelerin teminat sorunları giderilmektedir.

KGF Teminatlı Çek Ödeme Destek Paketi Başvurusu Yapılabilen Kanallar

KGF Teminatlı Çek Ödeme Destek Paketi Almak için Gerekli Belgeler

Size en yakın Şubemizden detaylı bilgi alabilirsiniz.