İnternet Şubesi Şubelerimiz Online Branch Contact Information فرع البنك على الانترنت أقرب فرع

Yatırım Kredileri

 Ziraat Katılım Bankası Yatırım Kredileri

​Genel Bilgi

Firmaların, yatırım ihtiyaçlarının karşılanması ve bu kapsamda geliştirmeyi tasarladıkları projelerinin desteklenmesi amacıyla sağlanan Yatırım Kredileri; kesin veya proforma fatura, sözleşme, hak ediş vb. belgeler karşılığında, harcamanın yapıldığının yerinde görülmek suretiyle kullandırılmaktadır.

Bu kapsamdaki krediler, fatura karşılığı ve inşaattaki gelişmelere paralel olarak ve inşaatın yerinde görülmesi suretiyle inşaatın son durumuna göre oluşturulacaktır.

Makine/ekipman alımına yönelik kredilerde; makine/ekipmanın alınıp alınmadığının, montajının yapılıp yapılmadığının mahallinde yapılacak kontrollerle tespit edilerek yatırım desteği verilmektedir.

Bankamızca kredilendirilen yatırım projeleri

  • Komple yeni yatırımlar
  • Kapasite artırımı, yenileme, geliştirme ve modernizasyon yatırımları olarak gruplandırılabilir.​

Amaç

  • Yatırımlarınızın finansmanı amacıyla TL veya YP (Yabancı Para) olarak kullandırılır.
  • Komple yeni yatırımlar, kapasite artırımı, yenileme, geliştirme ve modernizasyon yatırımlarına destek vererek, ülke ekonomisinin büyümesine ve istihdam artışına katkıda bulunmak hedeflenmektedir.

Bu Üründen Kimler Faydalanabilir?

Kurumsal ve Girişimci segment tüm müşterilerimiz faydalanabilir.

Vade

Size uygun vade seçenekleri bulunmaktadır.

Ürün Özellikleri

  • Kredi kullanıcısı müşterimiz, belirlenen vade ve kâr payı oranı üzerinden borçlanır.
  • Müşterimiz; borcunu, belirlenmiş tarihlerde belli taksitler hâlinde öder.
  • Aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık taksit periyotlarında kullandırılabilir.
  • Anapara Eşit Taksitli, Anapara Serbest Taksitli, Eşit Taksitli, Azalan Taksitli, Artan Taksitli, Periyodik Ara Ödemeli, Değişken Ara Ödemeli, Serbest Ara Ödemeli, Belirli Dönem Kâr Payı Ödemeli, Belirli Dönem Ödemesiz ve Serbest Tarihli Eşit Taksitli ödeme seçenekleri bulunmaktadır.

​Nasıl Başvurabilirim?

Size en yakın Ziraat Katılım Şubesine gelerek başvurabilirsiniz.