İnternet Şubesi Şubelerimiz Online Branch Contact Information فرع البنك على الانترنت أقرب فرع

Eximbank Kaynaklı Krediler

 Ziraat Katılım Bankası Eximbank Kaynaklı Krediler

Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) hariç olmak üzere, ihracatçı veya imalatçı vasfını haiz ihracatçı firmalar ile, ihracat bağlantılı mal üreten imalatçı firmalara (sadece nihai üreticiler), kanun, kararname ve tebliğlerle ihracı yasaklanan malların dışında kalan ve Türk menşeli malların, serbest dövizle, kesin olarak ihracı taahhüdü karşılığı kullandırılmak üzere katılım bankalarına (aracı bankalar) tahsis edilir.

Program kapsamındaki Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

 • Bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olup ihraç bağlantılı mal üreten
 • İmalatçı ve imalatçı – ihracatçı ile ihracatçı özelliğine sahip
 • İş yerinde 1 ila 250 çalışan istihdam eden
 • Yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon TL’yi aşmayan
 • Bağımsız işletme

tanımlarına giren işletmelerdir.

Amaç

 • ​İhracatçı müşteriler ile ihracat bağlantılı mal üreten imalatçı KOBİ'ler yararlanabilirler.
 • Taahhüt işlemine bağlı olarak vergi, resim, harç ve fon istisnası söz konusudur.
 • Kredinin kâr payı oranı, Eximbank tarafından belirlenmektedir.
 • İhracatın geliştirilmesi amacıyla Türkiye İhracat Bankası A.Ş. (Eximbank) tarafından bankalar aracılığıyla yalnızca USD olarak kullandırılır. İhracatçı firmaya, ihracata hazırlık aşamasında Eximbank'ın belirlediği Türk menşeili malların kesin olarak ihracı ve taahhüdü karşılığı kullandırılır. Bankalarca kullandırılan diğer ihracat kredileri karşısında fiyat avantajı vardır.

Bu Üründen Kimler Faydalanabilir?

Ziraat Katılım Bankası’nın sağladığı Eximbank Kaynaklı Kredilerden iİhracatçı müşterilerimiz faydalanabilir.

Vade

Size özel vade olanaklarını en yakın Ziraat Katılım Şubesinden öğrenebilirsiniz.

Ürün Özellikleri

 • Kredi kullanıcısı müşterimiz, belirlenen vade ve kâr payı oranı üzerinden borçlanır.
 • Müşterimiz borcunu, 360 gün sonra tek taksit halinde öder.
 • Kâr payı oranı sabit olup taksitli şekilde kullandırılacaktır.

​Nasıl Başvurabilirim?

​Size en yakın Ziraat Katılım Şubesi'nden başvurunuzu yapabilirsiniz.