İnternet Şubesi Şubelerimiz Online Branch Contact Information فرع البنك على الانترنت أقرب فرع

Dövize Endeksli Krediler

 İhracat Taahhüdüm Yok ama Bankamda Kredim Var!

Dövize Endeksli Krediler; döviz kredisi kullanamayan ancak dövize endeksli ve/veya döviz cinsinden gelir elde etme kapasitesi olan firmalara, her türlü ticari faaliyetlerinin finansmanı amacıyla Ziraat Katılım tarafından sağlanan kredilerdir.

Ayrıca bu kredilerde firmalar herhangi bir ihracat taahhüdü aranmaksızın,  döviz olarak borçlandırılır. Bunun yanında söz konusu kredi Türk Lirası olarak kullandırılıp, mevcut riskleri döviz olarak takip edilir.

Kâr payı tahakkuk ve ödeme dönemlerinde, krediye tahakkuk edecek k​âr payı ve kur farklarının toplamı üzerinden yürürlükteki oranlara göre BSMV kesintisi yapılmaktadır.

Dövize Endeksli Krediler, faaliyet konusu ayrımı yapılmaksızın her türlü ticari işlemin finansmanında kullanılabilmektedir. Bu kredi ile Ziraat Katılım Dövize Endeksli Kredi, herhangi bir teşvik veya ihracat taahhüdü aranmaksızın; yurt içinde döviz cinsinden kredi kullanmak isteyen, satışlarını ve nakit akışını genellikle döviz üzerinden gerçekleştiren dağıtıcı ithalatçılar başta olmak üzere talep eden firmalara finansman sağlar. Ayrıca Bankamız bunun için herhangi bir teşvik veya ihracaat taahhüdü aramamaktadır.

Amaç

Dövize Endeksli Krediler ile ihracatçı müşterilerin yanı sıra, ihracatçı olmayan fakat döviz olarak riske girmek isteyen müşterilerimize kur riski taşımadan ihtiyaçları olan finansman desteğinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Bu Üründen Kimler Faydalanabilir?

Kurumsal ve Girişimci segmentinde olan tüm müşterilerimiz faydalanabilir.

Vade

Ziraat Katılım, müşterilerine en uygun vade seçenekleri sunmaktadır.

Ürün Özellikleri

  • Kredi kullanıcısı müşterimiz, belirlenen vade ve kâr payı oranı üzerinden borçlanır.
  • Müşterimiz borcunu, belirlenen tarihlerde taksitler hâlinde öder.
  • Geri ödemesi ve kâr payı, endeksli döviz cinsine göre hesaplanarak Türk Lirası olarak tahsil edilir.
  • Dövize Endeksli Kredi, hiçbir şekilde DTH’dan virman yapılmak suretiyle kapatılamaz. Bu durumlarda, efektif veya Bankamız döviz alış kurundan alışlarının yapılarak TL karşılıkları ile kredinin Bankamız döviz satış kuru üzerinden belirlenecek tutar ile kapatılması gerekmektedir.
  • Ziraat Katılım açısından verimli, piyasada itibarlı, deneyimli, moralitesi ve kredi değerliliği yüksek firmalar, nakit akışına uygun vadelerde Dövize Endeksli Kredi'den yararlanabilir.
  • Bu kredi, sadece Euro (EUR) veya Amerikan Doları'na (USD) endeksli olarak kullandırılabilir. Kredi limiti,​ Türk Lirası cinsinden tahsis edilir. Tahsisi talep edilen Türk Lirası tutarın yanı sıra endekslenecek döviz cinsi de belirtilir.
  • Ödeme gününde, anapara kur farkı BSMV’si müşteriden tahsil edilecektir.

Nasıl Başvurabilirim?

​Size en yakın Ziraat Katılım Şubesi'nden başvurunuzu yapabilirsiniz.

​​​​