İnternet Şubesi Şubelerimiz Online Branch Contact Information فرع البنك على الانترنت أقرب فرع

Dövize Endeksli Krediler

 İhracat Taahhüdüm Yok ama Bankamda Kredim Var!

​​​​​​​​​​​​​​​Genel Bilgi

Döviz Kredisi kullanamayan ancak dövize endeksli ve/veya döviz cinsinden gelir elde etme kapasitesi olan firmalara, her türlü ticari faaliyetlerinin finansmanı amacıyla kullandırılan kredilerdir.

Herhangi bir ihracat taahhüdü aranmaksızın, firmaların döviz olarak borçlandırıldığı; ancak kredinin Türk Lirası olarak kullandırılıp, riskin döviz olarak takip edildiği kredidir.

Kâr payı tahakkuk ve ödeme dönemlerinde, krediye tahakkuk edecek k​âr payı ve kur farklarının toplamı üzerinden yürürlükteki oranlara göre BSMV kesintisi yapılmaktadır.

Dövize Endeksli Krediler, faaliyet konusu ayrımı yapılmaksızın her türlü ticari işlemin finansmanında kullanılabilmektedir. Bu çerçevede Dövize Endeksli Kredi, herhangi bir teşvik veya ihracat taahhüdü aranmaksızın; yurt içinde döviz cinsinden kredi kullanmak isteyen, satışlarını ve nakit akışını genellikle döviz üzerinden gerçekleştiren dağıtıcı ithalatçılar başta olmak üzere talep eden firmalara finansman sağlanacaktır.​

Amaç

Dövize Endeksli Krediler ile ihracatçı müşterilerin yanı sıra, ihracatçı olmayan fakat döviz olarak riske girmek isteyen müşterilerimize kur riski taşımadan ihtiyaçları olan finansman desteğinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Bu Üründen Kimler Faydalanabilir?

Kurumsal ve Girişimci segment tüm müşterilerimiz faydalanabilir.

Vade

Size uygun vade seçenekleri bulunmaktadır.

Ürün Özellikleri

  • Kredi kullanıcısı müşterimiz, belirlenen vade ve kâr payı oranı üzerinden borçlanır.
  • Müşterimiz; borcunu, belirlenmiş tarihlerde belli taksitler hâlinde öder.
  • Geri ödemesi ve kâr payı, endeksli döviz cinsine göre hesaplanarak Türk Lirası olarak tahsil edilir.
  • Dövize Endeksli Kredi, hiçbir şekilde DTH’dan virman yapılmak suretiyle kapatılmayacaktır. Bu durumlarda, efektif veya Bankamız döviz alış kurundan alışlarının yapılarak TL karşılıkları ile kredinin Bankamız döviz satış kuru üzerinden belirlenecek tutar ile kapatılması gerekmektedir.
  • Dövize Endeksli Kredi;​ Bankamız açısından verimli, piyasada itibarlı, deneyimli, moralitesi ve kredi değerliliği yüksek firmalara nakit akışına uygun vadelerde kullandırılabilir.
  • Bu kredi, sadece Euro (EUR) veya Amerikan Doları (USD)’na endeksli olarak kullandırılabilir. Kredi limiti,​ Türk Lirası cinsinden tahsis edilir. Tahsisi talep edilen Türk Lirası tutarın yanı sıra endekslenecek döviz cinsi de belirtilir.
  • Ödeme gününde, anapara kur farkı BSMV’si müşteriden tahsil edilecektir.

Nasıl Başvurabilirim?

​Size en yakın Ziraat Katılım Şubesine gelerek başvurabilirsiniz.

​​​​