İnternet Şubesi Şubelerimiz Online Branch Contact Information فرع البنك على الانترنت أقرب فرع

Döviz Kredileri

 Ziraat Katılım olarak ihracatınızı destekliyoruz!

Döviz Kredileri; ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyet ve işlemlerin finansmanında kullandırılan ve bu faaliyetlerden elde edilen bedellerle kapatılması gereken kredilerdir.

Döviz Kredileri, Merkez Bankası'nın Sermaye Hareketleri ve İhracatı Teşvik Mevzuatı Genelgeleri doğrultusunda; Vergi, Resim ve Harçlar ile Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu’ndan ayrı tutulmuştur.Taahhüt kısmen veya tamamen gerçekleştirilemediği takdirde istisnalar, gerçekleşmeme oranına göre yaptırım uygulanarak geri alınır.

Amaç

İhracata yönelik mal üreten imalatçı firmaların, imalatçı-ihracatçıların ve ihracatçıların ihracata hazırlık aşamasındaki finansman ihtiyaçlarını karşılarken, ihracat taahhüdü yerine getirildiği takdirde vergi, resim, harç ve fon (KKDF) muafiyetinden faydalandırmak sureti ile maliyetten avantaj sağlamak.

Bu Üründen Kimler Faydalanabilir?

İhracat veya ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunan tüm müşterilerilerimiz faydalanabilir.

Vade

Ziraat Katılım, müşterilerine en uygun vade seçenekleri sunmaktadır.

Ürün Özellikleri

  • Kredi kullanıcısı müşterimiz, belirlenen vade ve kâr payı oranı üzerinden borçlanır.
  • Müşterimiz borcunu, belirlenen tarihlerde taksitler hâlinde öder.
  • İhracat taahhüt vadesi olan 24 ay dolduktan sonra kâr payı üzerinden BSMV tahsil edilecektir.
  • Ziraat Katılım Döviz Kredilerinin sunduğu ödeme imkanları şunlardır: Anapara Eşit Taksitli, Anapara Serbest Taksitli, Eşit Taksitli, Azalan Taksitli, Artan Taksitli, Periyodik Ara Ödemeli, Değişken Ara Ödemeli, Serbest Ara Ödemeli, Belirli Dönem Kâr Payı Ödemeli, Belirli Dönem Ödemesiz ve Serbest Tarihli Eşit ​Taksitli ödeme seçenekleri.

Nasıl Başvurabilirim?

Size en yakın Ziraat Katılım Şubesi'nden başvurunuzu yapabilirsiniz.