İnternet Şubesi Şubelerimiz Online Branch Contact Information فرع البنك على الانترنت أقرب فرع

 Finansal Kiralama

 Ziraat Katılım Bankası Finansal Kiralama

​​​​​​​​​​​​​​​Genel Bilgi

Finansal Kiralama Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde, taşınır ve taşınmaz malların Bankamız tarafından temin edilerek kiraya verilmesidir.​

Kiralayan: Katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları ile finansal kiralama şirketleri

Kiracı: Finansal kiralamayı kabul eden

Amaç

Kiracı; gereksinim duyduğu makina, ekipman veya diğer malları kendi olanakları ile satın almak yerine; leasing şirketine satın aldırarak bu mallara ilişkin finansman sağlamış olur.

Yatırım konusu malın mülkiyeti Bankamızda kalarak belirlenen kiralar karşılığında kullanım hakkının kiracıya verilmesi, sözleşme süresi sonunda ise sözleşmede belirtilen sembolik bir değer üzerinden malın mülkiyetinin kiracıya geçmesi amaçlanmaktadır.

Bu Üründen Kimler Faydalanabilir?

Kurumsal ve Girişimci segment tüm müşterilerimiz faydalanabilir.

Vade

Size uygun vade seçenekleri bulunmaktadır.

Ürün Özellikleri

  • Kredi kullanıcısı müşterimiz, belirlenen vade ve kâr payı oranı üzerinden borçlanır.
  • Müşterimiz; borcunu, belirlenmiş tarihlerde belli taksitler halinde öder.
  • YP (Yabancı Para) kullandırımlar mümkün olup taahhüt doğmaması, Kambiyo Mevzuatı hükümleri ile sabittir.
  • Anapara Eşit Taksitli, Anapara Serbest Taksitli, Eşit Taksitli, Azalan Taksitli, Artan Taksitli, Periyodik Ara Ödemeli, Değişken Ara Ödemeli, Serbest Ara Ödemeli, Belirli Dönem Kâr Payı Ödemeli, Belirli Dönem Ödemesiz ve Serbest Tarihli Eşit Taksitli ödeme seçenekleri bulunmaktadır.
  • Vergi avantajı sağlamaktadır.

Nasıl Başvurabilirim?

Size en yakın Ziraat Katılım Şubesine gelerek başvurabilirsiniz.

​​​​​​