İnternet Şubesi Şubelerimiz Online Branch Contact Information فرع البنك على الانترنت أقرب فرع

 Harici Garanti

 

Müşteri talebi üzerine Bankanın yurt dışındaki muhataplara hitaben verdiği ve müşterinin muhataba karşı verdiği taahhüdü yerine getirmemesi hâlinde (garanti alanın bu hususu beyanı üzerine) bankaca ödeneceğini taahhüt eden dönülemez ödeme yükümlülüğüdür.

Yurt dışına yönelik ticari işlemlerinizde garantinizin içeriği yeterli mi diye düşündüğünüzde, avans, katî, geçici teminat mektubu gibi, ihtiyaç duyacağınız tüm harici garantilerin hazırlanmasında, Ziraat Katılım Bankasına güvenin.

Amaç

Harici Garantiler, bankaların yurt içi ve yurt dışında bulunan gerçek ve tüzel kişiler lehine, bir malın teslim edilmesi, bir işin ya da projenin tamamlanması veya bir borcun ödenmesi ve benzer konularda muhatap kuruluşa hitaben verdikleri ve söz konusu yüklemin yerine getirilmemesi durumunda mektup tutarının şartlı veya şartsız ödenmesi taahhüdünü içeren garanti sözleşmeleridir.

Bu Üründen Kimler Faydalanabilir?

Kurumsal ve Girişimci segmentlerindeki müşterilerdir.

Ürün Özellikleri

  • Garantör: Teminat mektubunu düzenleyen
  • Lehtar: Eylemi garanti edilen
  • Muhatap: Garanti edilen
  • Kontrgaran: Kontrgarantiyi veren

​Nasıl Başvurabilirim?

​Size en yakın Ziraat Katılım Şubesi'nden başvurunuzu yapabilirsiniz.

​​​​