İnternet Şubesi Şubelerimiz Online Branch Contact Information فرع البنك على الانترنت أقرب فرع

Akreditif

 Ziraat Katılım Bankası Akreditif

​Dış Ticaret İşlemleriniz, Akreditifli Ödeme İle Ziraat Katılım Güvencesinde!

Akreditif, uluslararası ticari ilişkilerde, tarafların; ihracatçının yüklediği malın bedelinin tahsilini, ithalatçının ise ödediği veya ödeyeceği para karşılığı malın yüklenip yüklenmeyeceği gibi konulardaki endişelerini en aza indirmek için geliştirilmiş olan bir ödeme yöntemi olup en kısa tanımıyla “şartlı bir banka taahhüdü”dür.

Akreditif; alıcının (amir) talep ve talimatları doğrultusunda hareket eden bir bankanın (amir banka), akreditifte istenen belgelerin ibrazı ve akreditifte öngörülen şartların yerine getirilmesi kaydıyla, belli bir paraya kadar, derhal veya belli bir vade dahilinde, satıcıya (lehtar) ödeme yapacağını yazılı olarak taahhüt etmesidir.

Yanlızca akreditif açma işlemi; gayri nakdi bir kredi olup akreditif konusu malın bedelinin bankamızca ödenmesi yani finansmanı durumunda, nakdi finansman olarak değerlendirilir.

Böylelikle ithalatçı ürünün istediği kalite ve durumda eline geçmesini garanti ederken, satıcı ise, mal bedelinin istediği zamanda ödeneceğinden emin olacaktır.

Amaç

Amir Banka ve varsa ek olarak Teyit Bankası'nın uygun vesaik karşılığı ödeme taahhüdüne girerek ihracatçı ve ithalatçı için ödeme risklerinin kabul edilebilir düzeye çekilmesi.

Bu Üründen Kimler Faydalanabilir?

İhracat ve ithalat yapan tüm müşterilerimiz faydalanabilir.

Vade

İhracatçı ve ithalatçı tarafından serbestçe belirlenir.

Ürün Özellikleri

  • Satıcı ve Alıcı finansman imkânı elde eder.
  • Hem ithalatçıyı hem ihracatçıyı korur; ihracatçı malları akreditif şartlarına uygun olarak sevkettiğinde mal bedelini tahsil edeceğinden emin olurken ithalatçı ise sevkiyatın yapılmış olduğunu ve akreditif şartlarına uygun malın gönderildiğini gösteren belgeleri ihracatçı bankaya sunmadan önce ödeme yapmayacağını bilmektedir.
  • Her iki taraf da bir bankanın teyitli akreditiflerde ek olarak ikinci bir bankanın ödeme güvencesine sahiptir.
  • Alıcı ve satıcı için ticari riskler ve alıcının ülkesindeki politik risk, güvenceden dolayı en alt düzeye iner.
  • Taraflar, yeni pazar imkânları bulur.

N​asıl Başvurabilirim?

​Size en yakın Ziraat Katılım Şubesi'nden başvurunuzu yapabilirsiniz.

​​