İnternet Şubesi Şubelerimiz Online Branch Contact Information فرع البنك على الانترنت أقرب فرع

Kâr Zarar Ortaklığı Yatırım Finansmanı

 Ziraat Katılım Bankası Kâr Zarar Ortaklığı Yatırım Finansmanı

​​Genel Bilgi​

Bankamızca, gerçek ve tüzel kişilerin belirli projelerinden elde edilecek kâr veya zarara katılmak üzere bu kişilere kullandırılan fonlardır. Proje teklifi olumlu bulunursa, müşteri emek ve tecrübesini Bankamız ise sermaye sağlamaktadır. Elde edilen kâr, belirlenen oranlarda Banka ve Müşteri arasında paylaşılır.

Amaç

Fon kullanacak gerçek ve tüzel kişilerin tüm faaliyetlerinden veya belirli bir faaliyetinden veya belirli bir parti malın alım satımından doğacak kâr ve zarara katılmak üzere bu kişilere fon kullandırılmasıdır. Birçok sektörde şekillenebilecek projeler, bankamızca incelenir ve uygun bulunan projeler, kâr ve zarara katılım oranları baştan belirlenerek finanse edilir.

Bu Üründen Kimler Faydalanabilir?

Kurumsal ve Girişimci segment tüm müşterilerimiz faydalanabilir.

Vade

Proje bazında belirlenecektir.

Ürün Özellikleri

 • Finansman kullanıcısı müşterimiz, belirlenen vade ve kâr payı oranı üzerinden borçlanır.
 • Müşterimiz; borcunu, belirlenmiş tarihlerde belli taksitler halinde öder.

Ödeme Seçenekleri

Ziraat Katılım Bankası Kâr Zarar Ortaklığı Yatırım finansmanında;

 • Anapara Eşit Taksitli
 • Anapara Serbest Taksitli
 • Eşit Taksitli, Azalan Taksitli
 • Artan Taksitli
 • Periyodik Ara Ödemeli
 • Değişken Ara Ödemeli
 • Serbest Ara Ödemeli
 • Belirli Dönem Kâr Payı Ödemeli
 • Belirli Dönem Ödemesiz
 • Serbest Tarihli Eşit Taksitli

Gerekli Belgeler Nelerdir?

Ticari finansman başvurusunda talep edilen standart belgelere ek olarak projenizle ilgili belgelerle başvurunuzu yapabilirsiniz.

Nasıl Başvurabilirim?

Size en yakın Ziraat Katılım Şubesi'nden başvurunuzu yapabilirsiniz.