İnternet Şubesi Şubelerimiz Online Branch Contact Information فرع البنك على الانترنت أقرب فرع

Teminat Mektupları

 Teminatınız Ziraat Katılım Bankası Olsun!

Teminat mektubu, bankanın gerçek ve tüzel kişi müşterileri lehine; yurt içi ve yurt dışındaki resmi kurum ve kuruluşlara veya diğer gerçek ve tüzel kişiler adına, bir işin yapılması, bir malın teslimi veya bir borcun ödenmesi gibi konularda, belirlenen süre ve şartlarda yerine getirileceğini, getirilmediği taktirde söz konusu taahhüt edilen tutarın banka tarafından kayıtşız şartsız ödeneceğini belirten bir garanti belgesidir.

Amaç

Bankamızda finansman limiti bulunan firmalar lehine;, bir malın teslimi, bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi gibi konularda muhatap kuruluşlara veya kişilere hitaben ilk yazılı talepte mektup tutarının kayıtsız şartsız ödenmesi taahhüdünü vererek bu firmaların kredibilitelerinin olduğunu ve edimlerini yerine getireceklerini eğer getiremezlerse Bankamızın bu edimleri yerine getireceğini ifade etmek.

Bu Üründen Kimler Faydalanabilir?

Kurumsal ve Girişimci segment tüm müşterilerimiz faydalanabilir. Ayrıca gerçek kişiler için sadece Likit Değerler karşılığı olmak üzere Geçici T/M (Teminat Mektubu) düzenlenebilir.

Vade

Teminat mektupları süreli (vadesi belirli) olabileceği gibi süresiz de olabilmektedir.

Ürün Özellikleri

  • Geçici, Kesin Ve Avans Teminat Mektubu olmak üzere 3 çeşittir.
  • Müşteri teminat mektubu devrelerinde veya peşin olarak komisyon ödemektedir.
  • Teminat mektubu ile bankanın ödeme yükümlülüğünün bulunduğu tutar, kararlaştırılan koşullara uyulmaması durumunda muhatabın yazılı isteği ve mektubu geri vermesi koşuluyla ödenir.

Gerekli Belgeler Nelerdir?

Ticari finansman başvurusunda talep edilen standart belgelerle başvurunuzu yapabilirsiniz.

Nasıl Başvurabilirim?

Size en yakın Ziraat Katılım Şubesi'nden başvurunuzu yapabilirsiniz.