İnternet Şubesi Şubelerimiz Online Branch Contact Information فرع البنك على الانترنت أقرب فرع

KGF Teminatlı İşe Devam Finansman Desteği Paketi

 

​​​​​

Küresel çapta toplum sağlığını tehdit eden salgından etkilenen müşterilerimizin işletme sermayesi ihtiyaçlarını uygun koşulda finanse edilebilmelerine imkan sağlamaktadır.

  • 25 Milyon TL ciroya kadar azami 12.500.000 TL - 25-125 Milyon TL aralığında yer alan ciroda azami 62.500.000 TL - üzerindeki ciroda ise azami 125.000.000 TL’ ye kadar finansmana erişim sağlanabilir.
  • %7,5 Kar oranlı finansmanlar için müşterilerimize Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacaktır.
  • Azami 6 ay ödemesiz dönem olmak üzere, azami toplam 36 aya kadar vadelendirilebilir.
  • 2020 Şubat sonu itibariyle kayıtlı çalışan sayısını koruma koşulu vardır.

KGF Teminatlı Çek Ödeme Destek Paketi

Küresel çapta toplum sağlığını tehdit eden salgından etkilenen müşterilerimizin ödemekle yükümlü oldukları çek bedellerini uygun finansman kaynağı kullanarak ödeyebilmelerine imkan sağlamaktadır.
  • 25 Milyon TL ciroya kadar azami 1.250.000 TL; 25-125 Milyon TL aralığında yer alan ciroda azami 6.250.000 TL; üzerindeki ciroda ise 12.500.000 TL’ye kadar finansmana erişim sağlanabilir.
  • %9,5 Kar oranlı finansmanlar için müşterilerimize Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacaktır.
  • Azami 3 ay ödemesiz dönem olmak üzere, azami 12 aya kadar vadelendirilebilir.
  • 25.03.2020 tarihi ve öncesinde yapılan gerçek ticari işlemlerden kaynaklanan ve bu işlemler kapsamında düzenlenen (25.03.2020'ye kadar tarihli) faturalarla bağlantılı azami 30.06.2020 tarihli olarak keşide edilmiş/ edilecek çekler, krediye konu edilebilecektir.

Maaş Finansmanı

Ekonomi İstikrar Kalkanı kapsamında, maaşlarını Bankamızdan ödeyen işletmeler, 2020 Şubat ayı sonu itibarıyla mevcut istihdamlarını azaltmamaları kaydıyla maaş ödemelerinde kullanılmak üzere 3 aylık personel brüt maaş ödemeleri için finansman desteği sağlayabilir.